close-pop-up.svg

Bjelkelag av I-bjelker med himling i lydreduksjonsbøyler

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Husk at høye verdier for luftlyd tilsvarer gode verdier, mens det er omvendt for trinnlyd. Der skal tallet være så lavt som mulig. 

R'w = luftlydreduksjon.L'n,w = trinnlydnivå 

Lydisolering og brannmotstand 

Bjelkehøyde
[mm]

Isolasjonstykkelse
[mm]

Forventede
lydisolasjonsverdier [dB]

R' w 

L' n,w 

200

150

57

61

Brannmotstand

REI 301 / REI 602

1) Forutsetter to lag Gyproc GN. Akustikkprofil, eller lydbøyler og min. 36x48 mm lekter, montert på c/c 400 mm.


2) Forutsetter ett lag Gyproc GN og ett lag Gyproc Protect F (nederste lag). Akustikkprofil, eller lydbøyler og min. 36x48 mm lekter, montert på c/c 400 mm.

Som overgulv er det brukt 22 mm gulvsponplater og belegg.  
Himlinger bygget opp med lydreduksjonsbøyle type I, lekter og to lag gipsplater. 

Til lyddemping av hulrommet i bjelkelaget må det isoleres med minimum 200 mm isolasjon i form av I-bjelkeplater. Hvis det ikke stilles brannkrav til konstruksjonen så kan det benyttes Glava Stålstenderplate i steget.

Det oppnås samme lydreduksjon ved bruk av Glava Proff 34 og Glava Økonomi 38, samt ved bruk av enten heltre- eller I-bjelker. Det er en fordel å fylle bjelkehøyden, også med tanke på brann. For å fylle I-bjelken kan to I-bjelkeplater legges mot hverandre, eller det kan benyttes 50 mm Glava Plate/Rull mellom flensene. 

Det skal brukes to lag platekledning i himlingen, som monteres med forskutte skjøter. Det kan brukes 12,5 mm gipsplater, 12 mm sponplater eller tilsvarende. Platelagene skal ikke limes sammen, bare spikres eller skrues til lektene. Platelagene monteres med 6-8 mm klaring mot veggene. I spalten legges Glava Bunnfyllingslist og så fuges det med høyelastisk fugemasse for å lufttette konstruksjonen.   
Lydreduksjonsbøyle type I, kan brukes. Type I har en bøy i topp og henges på I-bjelken før den skrues fast. Dette sikrer også korrekt høyde.    
Bøylene monteres på tvers av bjelkelagets lengderetning. Det beregnes 1,5 - 2 bøyler per kvadratmeter, når lektene ligger på c/c 600 mm. 

De forventede lydisolasjonsverdiene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også lydoverføringen gjennom de tilstøtende konstruksjonselementene. Dette kalles flanketransmisjon eller strukturoverført lyd. Slike detaljer må utføres nøye slik at lydoverføringen blir minst mulig (se Byggforskserien, blad 522.511 og 522.512).  
 
I NS 8175 (lydforhold i bygninger) er det beskrevet en korreksjonsfaktor for et utvidet frekvensområde som bl.a. skal sikre at konstruksjonen har tilfredsstillende lydegenskaper i det lavfrekvente området. 

Denne konstruksjonen tilfredsstiller ikke forskriftenes krav til trinnlydnivå mellom to boenheter, ref. NS 8175, klasse C.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen