close-pop-up.svg

Bjelkelag med slissegulv og lydhimling

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Husk at høye verdier for luftlyd tilsvarer gode verdier, mens det er omvendt for trinnlyd. Der skal tallet være så lavt som mulig. 
R'w = luftlydreduksjon.L'n,w = trinnlydnivå 

Lydisolering og brannmotstand 

Bjelkehøyde
[mm]

Isolasjonstykkelse
[mm]

Forventede
lydisolasjonsverdier [dB]

R' w

L' n,w

198 - kun bærebjelken

20 + 200

59

50

Brannmotstand

REI 30 / REI 601

1) REI 60 oppnås med 12,5 mm Gyproc GN og 15 mm Gyproc Protect F (nederste lag). Min. 30 x 48 mm trelekt i lydbøyler montert på c/c 400 mm.

Konstruksjonen er bygget opp med lydhimling med lydreduksjonsbøyler, luftåpent undergulv av slissesponplater og flytende gulv med trinnlydplater. 

Vi anbefaler luftåpne undergulv av slissesponplater eller spaltegulv av bord.  
Slissesponplatene må være godkjent som undergulv. De skal limes og skrues til bjelkelaget for å øke stivheten. Ved å benytte luftåpne undergulv i form av slissegulv eller spaltegulv oppnås det bedre verdier fordi luftstivhetsbidraget i dempesjiktet reduseres. 
 
Til lyddemping av hulrommet i bjelkelaget må det isoleres med minimum 200 mm isolasjon i form av plater eller ruller. Det oppnås samme lydreduksjon ved bruk av Glava Proff 34 og Glava Økonomi 38, samt ved bruk av enten heltre- eller I-bjelker. Det er en fordel å fylle bjelkehøyden, også med tanke på brann. 

Flytende gulvløsning får vi når ett eller flere sjikt legges løst på underlaget, uten mekanisk forbindelse mellom sjiktene. Glava Trinnlydplate benyttes for å oppnå en slik løsning.  
I kombinasjon med trykkfordelende sjikt i form av gips- og gulvsponplatelag, vil en slik konstruksjon gi et gulv som har gode lydisolerende egenskaper.  
Viste konstruksjon har to sponplatelag over trinnlydplaten. Nederste sponplatelag kan byttes med vanlig gipsplate (GN) eller gulvgipsplater. Gulvgipsplater er tyngre og vil slik sett være mer egnet. 

Lydisolerende himling med elastisk opphengt himling med lydreduksjonsbøyler og trelekter. Det skal brukes to lag platekledning i himlingen, som monteres med forskutte skjøter. Det kan brukes 12,5 mm gipsplater, 12 mm sponplater eller tilsvarende. Platelagene skal ikke limes sammen, bare spikres eller skrues til lektene. Platelagene monteres med 6-8 mm klaring mot veggene. I spalten legges Glava Bunnfyllingslist og så fuges det med høyelastisk fugemasse for å lufttette konstruksjonen. 
Lydreduksjonsbøyle, type B, brukes når bøylen kan festes inn i siden på bjelker av tre.   
På bjelkelag av tre skal bøylene monteres på tvers av bjelkelagets lengderetning.  
Det beregnes 1,5 - 2 bøyler per kvadratmeter når lektene ligger på c/c 600 mm. 

De forventede lydisolasjonsverdiene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også lydoverføringen gjennom de tilstøtende konstruksjonselementer. Dette kalles flanketransmisjon eller strukturoverført lyd. Slike detaljer må utføres nøye slik at lydoverføringen blir minst mulig (se Byggforskserien, blad 522.511 og 522.512).  
 
I NS 8175 (lydforhold i bygninger) er det beskrevet en korreksjonsfaktor for et utvidet frekvensområde som bl.a. skal sikre at konstruksjonen har tilfredsstillende lydegenskaper i det lavfrekvente området.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen