close-pop-up.svg

Blåseisolering med Glava

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdi - Isolasjonsevne Blåseull på kaldt loft

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

48 x 98 mm undergurt 

48 x 148 mm undergurt 

Isolasjonsklasse 42 

Isolasjonsklasse 42 

200 

0,210 

0,218 

250 

0,168 

0,173 

300 

0,140 

0,143 

350 

0,120 

0,122 

400 

0,105 

0,107 

450 

0,094 

0,095 

500 

0,084 

0,085 

Forutsetter husbredde = 8 m. 
1) Med 36 x 98 mm vil verdien bli 0,01 bedre. Ved bruk av I-bjelke oppnås samme resultat som for 48 x 148 mm. 

Isolering med blåseisolasjon kan være et godt alternativ ved nybygging, og ved etterisolering av gulv, vegger og tak i eldre hus.

Glava Blåseull består av granulert (oppskåret) glassull, og har den samme, gode kvaliteten som i våre øvrige glassullprodukter på rull og plate. 

Isolering med blåseull gir lønnsomhet i byggeprosjektet, og jobben utføres raskt og effektivt. Det er besparelser å hente på et byggeprosjekt ved at håndverkeren kan spare tid på isolering og prioritere annet nødvendig snekkerarbeid.

Bruksområder

  • Til innblåsing i vegger, bjelkelag og tak
  • Egner seg også løst blåst på åpne loftskonstruksjoner
  • Anvendes i tørre konstruksjoner

Samarbeid med profesjonelle innblåsere

Isoleringen utføres av selvstendige innblåserfirmaer vi samarbeider med over hele landet, som er nøye plukket ut for et profesjonelt og godt resultat.

Innblåserfirmaene har god erfaring med å finne alle hulrom i konstruksjonen, og har eget utstyr for å gjennomføre jobben. Bruk av profesjonelle firmaer sikrer en håndverksmessig forsvarlig utførelse, og stikkprøvekontroller med termofotografering av uavhengige konsulentfirmaer bekrefter dette.

Her finner du en oversikt over våre samarbeidspartnere.

Slik gjennomføres blåseisolering

  • Konstruksjonen undersøkes slik at alle hulrom blir lokalisert
  • Det bores ca. 35 mm store hull i ytterpanelet
  • Blåseull blir blåst inn i alle hulrom med egne blåsemaskiner
  • Borehullene i ytterpanelet tettes med trespuns, som sparkles og males over.

Isoleringsjobben er gjort på 1-2 dager.

Etterisolering med blåseisolasjon 

Eldre hus har ofte lite til ingen isolasjon i veggene fra før. Har du yttervegger, gulv eller tak med hulrom, kan blåseisolering være et godt alternativ.

I slike bygg vil etterisolering være en god investering, som reduserer varmetap og øker bokomforten i boligen. Erfaring tilsier at kostnadene ved etterisolering blir innspart i løpet av 3 til 5 fyringssesonger. 

Her kan du lese mer om blåseisolering med Glava.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen