close-pop-up.svg

Brannmotstand til betong

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Tabellen under viser nødvendig tykkelse og armeringsoverdekning for plasstøpte etasjeskillere i betong for å tilfredstille ulike brannmotstander. 

Dataene er hentet fra Byggforskserien, blad 520.321.
Verdiene i parantes vil bli overstyrt av andre overdekningskrav (korrosjon, heft o.l).

Brannmotstand, dekketykkelse og armeringsdybde 

Brannmotstand 

Dekketykkelse [mm] 

Armeringsdybde [mm] 

REI 30 

60 

(10) 

(10) 

(10) 

REI 60 

80 

20 

(10) 

(15) 

REI 90 

100 

30 

(15) 

20 

REI 120 

120 

40 

20 

25 

REI 180 

150 

55 

30 

40 

REI 240 

175 

65 

40 

A = enveisplate, B= toveisplate l/b ≤ 1,5 og C = toveisplate 1,5 ≤ l/b ≤ 2


Brannmotstand, veggtykkelse og armeringsdybde

Brannmotstand Veggtykkelse / Armeringsdybde [mm]
σc≤ 0,15 fck σc≤ 0,30 fck
REI 30 120 / (10) 120/ (10)
REI 60 120 / (15) 140 / 25
REI 90 140 / 25 170 / 35
REI 120 160 / 36 160 / 35
REI 180 200 / 55 300 / 65
REI 240 240 / 75 400 / 85

σc= betongspenning, fck= betongens karakteristiske fasthet

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen