close-pop-up.svg

Dobbelt bindingsverk med Glava vindsperreprodukter

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K]


13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi - Enebolig, romhøyde 2,4 m

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Stender-hulrom-stender 
tykkelse 
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

36 mm stender 

48 mm stender 

EXTREM 
32  

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

250 

98 + 48 + 98 

0,148 

0,157 

0,168 

0,171 

0,155 

0,165 

0,176 

0,179 

300 

98 + 98 + 98 

0,120 

0,127 

0,136 

0,139 

0,124 

0,132 

0,141 

0,144 

300 

148 + 48 + 98 

0,126 

0,134 

0,142 

0,145 

0,132 

0,141 

0,149 

0,152 

350 

148 + 98 + 98 

0,105 

0,111 

0,118 

0,121 

0,109 

0,115 

0,123 

0,126 

350 

198 + 48 + 98 

0,110 

0,116 

0,124 

0,126 

0,116 

0,123 

0,130 

0,133 

400 

198 + 98 + 98 

0,093 

0,098 

0,105 

0,107 

0,097 

0,103 

0,110 

0,112 

400 

246 + 48 + 98 

0,097 

0,103 

0,109 

0,111 

0,103 

0,109 

0,115 

0,117 

Brann- 
motstand 

REI 30¹/ REI 60²

1)  Forutsetter bærende stender min. 48x98 mm. Vindsperre av duk, 12 mm asf. Vindtett eller 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. Innv. kledning av 12 mm spon eller 12,5 mm gips. 

2)  Forutsetter bærende stender 48x198 mm. Vindsperre  av 9,5 mm Gyproc vindsperreplate.  Innv. kledning av 15 mm Gyproc Protect F.

16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi - Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Stender-hulrom-stender 
tykkelse 
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

 

36 mm stender 

48 mm stender 

 

EXTREM 
32  

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF  
34 

37 

ØKONOMI 
38 

 

250 

98 + 48 + 98 

0,154 

0,164 

0,175 

0,178 

0,163 

0,174 

0,185 

0,188 

 

300 

98 + 98 + 98 

0,124 

0,131 

0,140 

0,143 

0,129 

0,137 

0,146 

0,149 

 

300 

148 + 48 + 98 

0,132 

0,140 

0,149 

0,151 

0,140 

0,149 

0,158 

0,160 

 

350 

148 + 98 + 98 

0,109 

0,115 

0,123 

0,125 

0,114 

0,121 

0,129 

0,131 

 

350 

198 + 48 + 98 

0,116 

0,122 

0,129 

0,132 

0,123 

0,130 

0,138 

0,140 

 

400 

198 + 98 + 98 

0,097 

0,102 

0,109 

0,111 

0,102 

0,108 

0,115 

0,117 

 

400 

246 + 48 + 98 

0,102 

0,108 

0,114 

0,117 

0,110 

0,116 

0,122 

0,124 

 

Brann- 
motstand 

REI 30¹/ REI 60²

 

1) Forutsetter bærende stender min. 48x98 mm. Vindsperre av duk, 12 mm asf. Vindtett eller 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. Innv. kledning av 12 mm spon eller 12,5 mm gips.
 
2) Forutsetter bærende stender 48x198 mm. Vindsperre av 9,5 mm Gyproc vindsperreplate.  Innv. kledning av 15 mm Gyproc Protect F.

20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi - Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Stender-hulrom-stender 
tykkelse 
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

 

36 mm stender 

48 mm stender 

 

EXTREM 
32  

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF  
34 

37 

ØKONOMI 
38 

 

250 

98 + 48 + 98 

0,161 

0,171 

0,181 

0,185 

0,171 

0,183 

0,193 

0,197 

 

300 

98 + 98 + 98 

0,128 

0,136 

0,145 

0,148 

0,134 

0,143 

0,152 

0,155 

 

300 

148 + 48 + 98 

0,138 

0,146 

0,155 

0,158 

0,148 

0,157 

0,166 

0,168 

 

350 

148 + 98 + 98 

0,113 

0,119 

0,127 

0,129 

0,119 

0,126 

0,134 

0,137 

 

350 

198 + 48 + 98 

0,121 

0,128 

0,135 

0,137 

0,130 

0,138 

0,145 

0,147 

 

400 

198 + 98 + 98 

0,101 

0,106 

0,113 

0,115 

0,107 

0,113 

0,120 

0,122 

 

400 

246 + 48 + 98 

0,107 

0,113 

0,120 

0,122 

0,117 

0,123 

0,129 

0,131 

 

Brann- 
motstand 

REI 30¹/ REI 60²  

1) Forutsetter bærende stender min. 48x98 mm. Vindsperre av duk, 12 mm asf. Vindtett eller 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. Innv. kledning av 12 mm spon eller 12,5 mm gips. 

2) Forutsetter bærende stender 48x198 mm. Vindsperre av 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. Innv. kledning av 15 mm Gyproc Protect F.

9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi - Vegg med høyde 2,4 m uten vinduer og dører

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Stender-hulrom-stender 
tykkelse 
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

 

36 mm stender 

48 mm stender 

 

EXTREM 
32  

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF  
34 

37 

ØKONOMI 
38 

 

250 

98 + 48 + 98 

0,141 

0,150 

0,161 

0,164 

0,146 

0,156 

0,166 

0,170 

 

300 

98 + 98 + 98 

0,115 

0,122 

0,131 

0,134 

0,118 

0,126 

0,135 

0,138 

 

300 

148 + 48 + 98 

0,120 

0,127 

0,136 

0,139 

0,124 

0,132 

0,141 

0,144 

 

350 

148 + 98 + 98 

0,101 

0,106 

0,114 

0,117 

0,103 

0,110 

0,117 

0,120 

 

350 

198 + 48 + 98 

0,104 

0,110 

0,118 

0,120 

0,108 

0,115 

0,122 

0,125 

 

400 

198 + 98 + 98 

0,089 

0,094 

0,101 

0,103 

0,092 

0,097 

0,104 

0,106 

 

400 

246 + 48 + 98 

0,092 

0,097 

0,104 

0,106 

0,096 

0,101 

0,108 

0,110 

 

Brann- 
motstand 

REI 30¹/ REI 60²

 

1) Forutsetter bærende stender min. 48x98 mm. Vindsperre av duk, 12 mm asf. Vindtett eller 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. Innv. kledning av 12 mm spon eller 12,5 mm gips. 

2) Forutsetter bærende stender 48x198 mm. Vindsperre av 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. Innv. kledning av 15 mm Gyproc Protect F.

Veggen bygges med dobbelt stenderverk, og med isolert hulrom mellom de to stenderverkene.

Bæringen kan legges på enten det ytre- eller indre stenderverket. Fordelen med veggen er blant annet at man får et homogent isolasjonssjikt og en lavere treandel, som igjen er positivt for veggens U-verdi. 
 
Utvendig monteres et vindsperresjikt i form av Glava Bastion(rullprodukt) eller Gyproc vindsperreplater. Vindsperren skal hindre at vind blåser inn i isolasjonssjiktet og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet som trenger igjennom ytterkledningen skal trenge videre inn i konstruksjonen. 

Dampsperren plasseres på varm side av isolasjonen. Dampsperrens viktigste oppgave er å sikre innvendig lufttetting, samt å hindre at fuktighet fra inneluften skal diffundere ut gjennom konstruksjonen med påfølgende kondensering. Dampsperre med klemte skjøter legges sammenhengende på veggen og overlapper dampsperren i tak.  
Avhengig av isolasjonstykkelsen gir løsningen mulighet for inntrukket dampsperre. Inntrukket dampsperre vil si at dampsperren monteres på hulromssiden av det innerste stenderverket. 1/4-del av den totale isolasjonstykkelsen kan legges på varm side av dampsperren.
Med denne løsningnen kan elføringer legges innenfor dampsperren uten å ødelegge denne.
OBS! Gjelder ikke bad/våtrom. Løsningen er heller ikke anbefalt for bygg som ikke er kontinuerlig oppvarmet. Oppvarming av bygget kan først begynne etter at dampsperre er montert. 

Hull etter gjennomføringer i vind- og dampsperresjiktet må tettes godt for å unngå luftlekkasjer. 

Veggene må vindavstives i veggplanet for å hindre forskyvninger. Benyttes det ikke platematerialer til innvendig kledning eller vindsperre, må man gå inn med separat avstivning i form av innfelte bord i stenderverket, stag e.l.   
Ytterveggene må forankres til grunnmur for å hindre bevegelse/forskyvning.  
Husk å avstive/forankre bygget også under byggeperioden. 

Ny beregningsforutsetninger for U-verdier. 

Trevirkemengden har en viktig betydning for isolering av ytterveggen. Les nærmere om nye og gamle beregningsforutsetninger.  

Frem til nå har U-verdien for yttervegger tatt høyde for en trevirkemengde som kun utgjør stendere satt opp i c/c 60 cm, i tillegg til en toppsvill og en bunnsvill. Dette gjelder våre tidligere, og andre produsenters U-verditabeller, samt at det er dette som var beskrevet i gjeldene anvisning 471.012 fra SINTEF Byggforsk. 

I praksis vet vi at trevirkeandelen er mye større. Vi snakker da om ekstra stendere og losholter i forbindelse med vinduer og dører, det faktum av vegglengder ikke går opp i modulmål, eventuelle doble bunn- eller toppsviller, ekstra stendere i forbindelse med hjørner og der hvor konsentrerte laster skal føres ned. 

Den nevnte anvisningen (471.012) er nå oppdatert, utvidet og publisert.  
Den reelle treandelen pr. kvm vegg blir nå lagt til grunn for beregningene. 

Glava synliggjør dette ved å bruke fire tabeller. 

 • Enebolig, romhøyde 2,4 m.  
  Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre. 
  Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m. 
  Veggfelt med 16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m. 
  Veggfelt med 20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Vegg med romhøyde 2,4 m.  
  Viser en U-verdi uten vinduer og dører, kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill. 
  Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)  

 
Anvisningen har blitt utvidet til flere blader; 

 • 471.231 U-verdier for vegger over terreng, grunnlag for beregninger 

 • 471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere 

 • 471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 

SINTEF jobber forløpende med å publisere flere blader for flere konstruksjonstyper. 

Verdien er beregnet etter NS-EN ISO 10211, som er en tredimensjonal beregning, erfaringsmessig vil dette bedre U-verdien på tusendelsnivå. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen