close-pop-up.svg

Tak med kaldt loft I-bjelker

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

 U-verdiene er beregnet med en tre-andel tilsvarende 1,7 lm/m²

U-verdi og brannmotstand 

Isolasjonstykkelse  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

200 

0,173 

0,182 

0,195 

0,199 

220 

0,158 

0,166 

0,178 

0,182 

250 

0,139 

0,147 

0,157 

0,161 

300 

0,117 

0,123 

0,132 

0,135 

350 

0,101 

0,106 

0,114 

0,116 

400 

0,088 

0,093 

0,100 

0,102 

450 

0,079 

0,083 

0,089 

0,091 

Brann- 
motstand 

EI 301 / EI 602

1 Forutsetter himling av 15 mm branngips montert på trelekter 23 x 73 mm c/c 400 mm.  Bak skjøter som ikke er understøttet skal det benyttes stålbånd.

2 Forutsetter himling av ett lag Gyproc GN og ett lag Gyproc Protect F i himling, montert på trelekter 23 x 73 mm c/c 400 mm.

Mellom I-bjelkene benyttes Glava I-bjelkeplate. I-bjelkeplatene har utfreste spor på to kanter for flensene i I-bjelkene. For å fylle hele I-bjelken må to I-bjelkeplater legges mot hverandre.

Isolere tak med kaldt loft, I-bjelker. Alternativt kan Glava Stålstenderplate benyttes i steget, og Glava Plate/Rull mellom flensene. Er ønsket isolasjonstykkelse høyere enn I-bjelkehøyden så legg ut et isolasjonslag over, og gjerne på tvers av, I-bjelkene. Legges isolasjonen i samme retning som I-bjelkene anbefaler vi at det brukes Glava Stålstenderisolasjon (bredere enn standard) som dekker over flensene.  
 
Skal loftet benyttes til lagringsplass må det lektes opp til samme høyde som isolasjonen, før gulvbord legges ut. 
Det øverste isolasjonslaget mot det kalde loftet kan ha papir på overflaten for å hindre at kald luft får sirkulere /utlufte isolasjonen. Et produkt med papir vil også hindre at støv og smuss trenger ned i isolasjonen. Benyttes det ikke papirbelagt isolasjon, anbefaler vi at det legges en stripe (ca. 1 m) med vindsperre over isolasjonen langs raftet. Dette for å hindre utlufting av isolasjonen. Konstruksjonen kan også lages som uluftet kaldt loft. Da vil luftingen av taket skje mellom undertaket og tekkingen av takstein eller plater. Selve loftsrommet er uluftet og uten åpninger til det fri. Løsningen forutsetter at det brukes kombinert undertak og vindsperre(forenklet undertak).  
Kaldt, ikke luftet loftsrom kan brukes på de fleste typer bygninger. Løsningen gir redusert fare for brannspredning via loftet, samt god beskyttelse mot innblåsing av sne og kaldluftsinntrenging i isolasjonen. 
Kalde uluftede loft krever at konstruksjonen tørkes skikkelig før den lukkes. Fuktinnholdet i treverket bør være under 15 vol.%. I tillegg krever løsningen meget god tetthet, så med denne løsningen kan loftet ikke brukes til lagring.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen