close-pop-up.svg

Dobbelt stendervek med dobbel platekledning

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Lydreduksjon og brannmotstand

Isolasjons-
tykkelse
[mm]

Trestender 

Stålstender 

Hulroms-
dybde 
[mm]

Forventet
lyd-
reduksjon
R’w [dB]

Brann-
motstand

Hulroms-
dybde
[mm]

Forventet
lyd-
reduksjon 
R’w [dB]

Brann-
motstand

2 x 50

120

52

-

150 

54

EI60

2 x 70

160

55

EI601 / REI302

150 

56

EI60 / EI120

70 + 100

190

58

EI601 / REI302 

-

-

-

100 + 100

220

58

REI603

210

58

EI60 / EI1204

1) Forutsetter 48x73 mm bindingsverk. 2+2 lag Gyproc GN. 
2) Forutsetter min. 48x73 mm bindingsverk. 2+2 gips (Byggforskserien 520.322).
3) Forutsetter 48x98 mm bindingsverk. 2+2 lag Gyproc GN.
4) Ved bruk av Gyproc Protect F.

Konstruksjonen er en dobbeltvegg bygget opp av to rekker med min. 48 x 73 mm trestendere eller min. 70 mm stålstendere, som monteres på c/c 600 mm. For å unngå utilsiktet kontakt mellom stenderne bør avstanden mellom dem være 1 - 2 cm. Veggen isoleres med Glava Plate/Rull, alt. Glava Stålstenderplate/-rull, i to lag. Veggen kles med to lag 12,5 mm gipsplater på hver side. Disse monteres med forskutte skjøter. 
Under bunnsvill og over toppsvill bør det benyttes Glava Laftestrimmel eller Glava Svillunderlag, dette for å sikre god tetting mellom svill og tilstøtende konstruksjon. 

For skillevegger mellom to boenheter blir det stilt både lyd- og brannkrav. Konstruksjonen som skal til for å tilfredsstille de strenge lydkravene, fører til at veggen i de aller fleste tilfeller automatisk oppfyller brannkravene. Dermed er lydisoleringen det viktigste å fokusere på og ofte det dimensjonerende kravet. 

Lufttetting av skillekonstruksjonen er meget viktig. Uansett hvor mange platelag som monteres på stenderverket, enkle, adskilte eller doble stenderverk, vil lyden trenge igjennom en konstruksjon som ikke er lufttett. I overgangene vegg/vegg, vegg/tak og vegg/gulv må det lufttettes, og til dette benyttes høyelastisk fugemasse.  Avslutt platelagene med 5 -10 mm klaring fra gulv, tak og tilstøtende vegger. I fugen legges Glava Bunnfyllingslist og deretter fuges det med høyelastisk fugemasse. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen