close-pop-up.svg

Forskjøvet stenderverk med dobbel platekledning

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Lydisolering og brannmotstand

Isolasjons-tykkelse
[mm]

TrestenderStålstender

Hulroms-
dybde
[mm]

Forventet
lydreduksjon
R`w [dB]

Brann-motstand

Hulroms
dybde
[mm]

Forventet
lydreduksjon
R`w [dB]
Brann-motstand
50---9552EI 60 / EI 120¹
10010049EI 609553
120--12054
15014852--

1) Ved bruk av 15 mm Gyproc Protect F.

Disse konstruksjonene anvendes i bygninger der det stilles moderate krav til lydisolasjon.

Bruk av forskjøvet stenderverk reduserer veggtykkelsen i forhold til en vanlig dobbeltvegg. Konstruksjonen bygges opp med trestendere min. 68 mm eller min. 70 mm stålstendere. Stenderne monteres på c/c 300 mm på felles svill som er min. 25 mm større enn stenderne. Annenhver stender forskyves til hver side. Veggen isoleres med Glava Plate/Rull, alt. Glava Stålstenderplate/-rull, og det monteres to lag 12,5 mm gipsplater på hver side. Gipsplatene monteres med forskutte skjøter.
Stålstendere vil normalt gi noe bedre lydreduksjon kontra trestendere.
Under bunnsvill og over toppsvill bør det benyttes Glava Laftestrimmel eller Glava Svillunderlag, dette for å sikre god tetting mellom svill og tilstøtende konstruksjon.

Til skillevegger/lettvegger innenfor en og samme boenhet stilles det ikke formelle varme-, lyd- eller brannkrav. Allikevel er det meget viktig for brukerkomforten at skillevegger lydisoleres godt. Der det ikke er krav til brann eller lyd vil det uansett være en fordel å isolere innvendige skillevegger, da blir det lettere å holde ulik temperatur mellom forskjellige rom, f.eks. mellom soverom og stue.

For skillevegger mellom to ulike boenheter blir det stilt både lyd- og brannkrav. Konstruksjonen som skal til for å tilfredsstille de strenge lydkravene, fører til at veggen i de aller fleste tilfeller automatisk oppfyller brannkravene. Dermed er lydisoleringen det viktigste å fokusere på og ofte det dimensjonerende kravet.

Lufttetting av skillekonstruksjonen er meget viktig. Uansett hvor mange platelag som monteres på stenderverket, enkle, adskilte eller doble stenderverk, vil lyden trenge igjennom en konstruksjon som ikke er lufttett. I overgangene vegg/vegg, vegg/tak og vegg/gulv må det lufttettes, og til dette benyttes høyelastisk fugemasse. Avslutt platelag(ene) med 5 -10 mm klaring fra gulv, tak og tilstøtende vegger. I fugen legges Glava Bunnfyllingslist, og deretter fuges det med høyelastisk fugemasse.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen