close-pop-up.svg

Forskjøvet stenderverk med enkel platekledning

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Lydreduksjon og brannmotstand

Isolasjons-
tykkelse  
[mm]

Hulroms-
dybde  
[mm]

Forventet lydreduksjon
R' w  [dB]

Trestender

Stålstender

70

100

43

45

100

120

44

46

Brannmotstand

EI 30

Stenderne monteres på c/c 300 mm på felles svill som er min. 25 mm større enn stenderne. Annenhver stender forskyves til hver plateside. Veggen isoleres med Glava Plate/Rull, alt. Glava Stålstenderplate/-rull, og det monteres ett lag 12,5 mm gipsplate på hver side. 

Stålstendere vil normalt gi noe bedre lydreduksjon enn trestendere. 
Under bunnsvill og over toppsvill bør det benyttes Glava Laftestrimmel eller Glava Svillunderlag, dette for å sikre god tetting mellom svill og tilstøtende konstruksjon.  
 
Til skillevegger/lettvegger innenfor en og samme boenhet stilles det ikke formelle varme-, lyd- eller brannkrav. Allikevel er det meget viktig for brukerkomforten at skillevegger lydisoleres godt. Der det ikke er krav til brann eller lyd vil det uansett være en fordel å isolere innvendige skillevegger, da det blir lettere å holde ulik temperatur mellom forskjellige rom, f.eks mellom soverom og stue. 

For skillevegger mellom to boenheter blir det stilt både lyd- og brannkrav. Konstruksjonen som skal til for å tilfredstille de strenge lydkravene, fører til at  veggen i de aller fleste tilfeller automatisk oppfyller brannkravene. Dermed er lydisoleringen det viktigste å fokusere på og ofte det dimensjonerende kravet. Lydisoleringen er avhengig av platekledningens egenskaper, innbyrdes avstand mellom platene, konstruksjonsoppbyggingen, lufttetting og sist men ikke minst om hulrommet er avdempet (dvs. fylt med isolasjon).  
 
Generelt brukes det ikke luft- eller dampsperresjikt i innvendige skillevegger. Platekledningen er lufttett nok, men trepanel regnes ikke som et lufttett sjikt . Et lufttett sjikt bak trepanel er viktig av hensyn til lydisolering og at evt. mineralullsfibere ikke spres til innemiljøet som følge av de innvendige lufttrykksvariasjonene som kan oppstå i huset. Innvendige våtromsvegger behøver ikke dampsperresjikt, men bør være lufttette fra baderomssiden.  
 
Vær oppmerksom på at trematerialer kan på grunn av krymping føre til at det på et senere tidspunkt kan oppstå luftlekkasjer. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen