close-pop-up.svg

Gjennomgående stenderverk med dobbel platekledning

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Lydreduksjon og brannmotstand

Isolasjons-
tykkelse
[mm]

Trestender

Stålstender

Hulroms-
dybde
[mm]

Forventet 
lyd-
reduksjon
R’w [dB]

Brann-
motstand

Hulroms-
dybde
[mm]

Forventet  
lyd-
reduksjon
R’w [dB]

Brann-
motstand

0

48

36

EI602/EI904

45

39

EI 60 / EI 903

EI 1201

50

48

40

45

43

70

73

42

70

47

100

98

44

EI 602/REI 302

95

50

1) Ved bruk av 15 mm Gyproc Protect F.
2)  Forutsetter stenderbredde 48 mm.
3)  Med ett lag Gyproc GN og ett lag Gyproc Habito(ytterste lag) på hver side oppnås EI 90
4) Forutsetter 2 lag Gyproc Protect F på hver side. Stenderbredde min. 45 mm.

Monteres på c/c 600 mm, isoleres med Glava Plate/Rull, alt. Glava Stålstenderplate/-rull og kles med 2 lag 12,5 mm gipsplater på hver side.

Platelagene monteres med forskutte skjøter. 
Stålstendere vil normalt gi noe bedre lydreduksjon enn trestendere. 
Under bunnsvill og over toppsvill bør det benyttes Glava Laftestrimmel eller Glava Svillunderlag, dette for å sikre god tetting mellom svill og tilstøtende konstruksjon. 

Til skillevegger/lettvegger innenfor en og samme boenhet stilles det ikke formelle varme-, lyd- eller brannkrav. Allikevel er det meget viktig for brukerkomforten at skillevegger lydisoleres godt. Der det ikke er krav til brann eller lyd vil det uansett være en fordel å isolere innvendige skillevegger, da det blir lettere å holde ulik temperatur mellom forskjellige rom, f.eks. mellom soverom og stue. 

Lufttetting av skillekonstruksjonen er meget viktig. Uansett hvor mange platelag som monteres på stenderverket, enkle, adskilte eller doble stenderverk, vil lyden trenge igjennom en konstruksjon som ikke er lufttett. I overgangene vegg/vegg, vegg/tak og vegg/gulv må det lufttettes, og til dette benyttes høyelastisk fugemasse. Avslutt platelag(ene) med 5 -10 mm klaring fra gulv, tak og tilstøtende vegger. I fugen legges Glava Bunnfyllingslist og deretter fuges det med høyelastisk fugemasse. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen