close-pop-up.svg

Glava Robust Lamell på Leca byggeplank

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdi

Glava Robust Lamell (mm) 

Robster 60 30 mm 

Rob 80 20 mm 

140 

0,187 

0,199 

170 

0,164 

0,173 

180 

0,157 

0,165 

200 

0,146 

0,152 

220 

0,135 

0,141 

240 

0,127 

0,132 

250 

0,123 

0,127 

280 

0,112 

0,116 

300 

0,106 

0,110 

340 

0,096 

0,098 

350 

0,093 

0,096 

380 

0,087 

0,089 

390 

0,085 

0,087 

410 

0,082 

0,084 

Oppbyggingen av taket er som et omvendt tak der tettesjiktet/membranen ligger i topp og dampsperren ligger mellom Leca byggeplank og isolasjonen. 

Glava Robust Lamell må alltid legges med en fall-/topplate over, som har tilstrekkelig trykkfasthet. I tabellen under finnes u-verdier for konstrukjsonsoppbyggning med to forskjellige topplater av mineralull.  U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon iht. beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi. Dette medfører at isolasjonstykkelsen på hovedfallet må justeres opp sammenlignet med verdier oppgitt i tabellen under. Bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. U-verdiene forutsetter 200 mm Leca byggeplank. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen