close-pop-up.svg

Glava Robust Lamell på massivtre

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdi

Glava Robust Lamell (mm) 

Robster 60 30 mm 

Rob 80 20 mm 

180 

0,137 

0,143 

200 

0,128 

0,133 

220 

0,120 

0,125 

240 

0,113 

0,117 

250 

0,110 

0,114 

280 

0,102 

0,105 

300 

0,097 

0,099 

340 

0,088 

0,090 

350 

0,086 

0,088 

380 

0,081 

0,083 

390 

0,079 

0,081 

410 

0,076 

0,078 

Glava Robust Lamell kan benyttes på konstruksjoner av massivtre.

I SINTEFs prosjektrapport 30, 2008, Tak basert på massivtreelementer, vurderes behovet for bruk av dampsperre. 

Glava Robust Lamell må alltid legges med en fall-/topplate over, som har tilstrekkelig trykkfasthet. I tabellen under finnes u-verdier for konstruksjonsoppbygning med to forskjellige topplater av mineralull. Til grunn for beregningene er det lagt 200 mm massivtreelementer. U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon iht. beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi. Dette medfører at isolasjonstykkelsen på hovedfallet må justeres opp sammenlignet med verdier oppgitt i tabellen under. Bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen