close-pop-up.svg

Glava Robust Lamell på stålplatetak

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdi tabell 1

Paroc Ros 20t, 50mm
GLAVA Robust lamell (mm) Rob 80 20 mm Robster 60 30 mm
140 0,175 0,166
170 0,154 0,147
180 0,148 0,142
200 0,138 0,133
220 0,129 0,124
240 0,121 0,116
250 0,117 0,113
280 0,107 0,104
300 0,102 0,099
340 0,092 0,090
350 0,090 0,088
380 0,084 0,082
390 0,082 0,080
410 0,079 0,076

U-verdi tabell 2

Underlagsplate Paroc Robster 60, 30mm
GLAVA Robust lamell (mm) Robster 60 30 mm Rob 80 20 mm
140 0,184 0,195
170 0,161 0,170
180 0,155 0,163
200 0,145 0,151
220 0,134 0,139
240 0,125 0,130
250 0,121 0,126
280 0,111 0,115
300 0,105 0,108
340 0,095 0,098
350 0,092 0,095
380 0,086 0,089
390 0,084 0,087
410 0,081 0,083

På stålplatetak er det krav om at dampsperren skal legges på et plant underlag før hovedisolasjonssjiktet legges ut.

For våre løsninger med Robust Lamell kan det legges Paroc underlagsplater med forskjellige tykkelser og lambdaverdier. Glava Robust Lamell må alltid legges med en fall-/topplate over, som har tilstrekkelig trykkfasthet. I tabellene under finnes u-verdier for konstrukjsonsoppbyggning med to forskjellige topplater av mineralull.

U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon iht. beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi. Dette medfører at isolasjonstykkelsen på hovedfallet må justeres opp sammenlignet med verdier oppgitt i tabellen under. Bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen