close-pop-up.svg

Gulv mot uoppvarmet eller oppvarmet rom/kjeller

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Forskriftskrav "TEK17" for gulv 
Termisk: U-verdi ≤ 0,10 [W/m²K] 
Minstekrav≤ 0,18 [W/m²K]

U-verdi og brannmotstand

Isolasjonstykkelse 
[mm]

I-bjelke-
høyde
[mm]

U-verdi [W/m²K] 

Extrem
32

PROFF
34

37

ØKONOMI
38

200

200

0,166

0,174

0,186

0,190

220

220

0,152

0,159

0,170

0,174

250

250

0,135

0,141

0,151

0,155

300

300

0,114

0,119

0,128

0,131

350

350

0,098

0,103

0,110

0,113

400

400

0,086

0,091

0,097

0,099

450

450

0,077

0,081

0,087

0,089

Hulrommet isoleres med Glava I-bjelkeplate.

For å fullisolere I-bjelken legges to I-bjelkeplater mot hverandre. Ved bruk av heltrebjelke fylles bjelkelaget helt opp med Glava Plate/Rull.Mellom oppvarmede rom må etasjeskilleren fylles helt med isolasjon fra bjelkelagskanten og minst like langt inn som veggtykkelsen, helst 60 cm inn. Resten bør isoleres med minst 150 mm isolasjon.
Ved store isolasjonstykkelser kan isolasjonen gjerne legges i to lag med forskutte skjøter.  På undersiden av bjelkene/isolasjonen monteres Glava Bastion vindsperre eller vindsperreplater. Kledning av plater, f.eks. gips, spon e.l. kan erstatte bruk av vindsperre, men skal det brukes panel så skal det monteres en vindsperre på undersiden av bjelkelaget før panelet monteres.

I uoppvarmede rom kan det være behov for å frostsikre rør og rørledninger hvis det er fare for frost.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen