close-pop-up.svg

Gulvbjelkelag mot det fri - stubbloft

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for gulv
Krav: ≤ 0,10 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]

U-verdi og Brannmotstand

Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Bjelke-
høyde
[mm]
U-verdi [W/m²K]
36 mm bjelke 48 mm bjelke
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
150 148 0,227 0,237 0,252 0,257 0,236 0,246 0,261 0,266
175 173 0,198 0,207 0,220 0,224 0,206 0,214 0,228 0,232
200 198 0,175 0,183 0,195 0,199 0,183 0,190 0,202 0,206
225 223 0,157 0,165 0,175 0,179 0,164 0,171 0,182 0,185
250 246 0,144 0,150 0,160 0,167 0,150 0,156 0,166 0,169
300 296 0,121 0,127 0,135 0,138 0,127 0,132 0,140 0,143
350 346 0,105 0,110 0,117 0,119 0,110 0,114 0,122 0,124
400 396 0,092 0,097 0,104 0,106 0,096 0,101 0,107 0,109

Bjelkelaget må isoleres godt og vindtettes

Ringmur med kryperom anbefales ikke i permanente boliger, da bjelkelag over kryperom ofte kan få omfattende fuktskader grunnet dårlig ventilasjon og fuktig grunn. Det kan med fordel legges en plastfolie på bakken for å redusere fuktavdunstingen fra bakken. Alternativt må det monteres inn ventilasjonssystemer som sørger for at kryprommet holder så lav fuktighet som mulig.

Bjelkelaget fylles med Glava Plate/Rull. Ved store isolasjonstykkelser kan isolasjonen gjerne legges i to lag med forskutte skjøter. Under isolasjonen/bjelkene festes en vindsperre. Bruk Bastion vindsperre eller andre vindsperrer av et syntetisk materiale (mindre fare for mugg- og soppvekst) grunnet ev. fukt. 
Vindsperren klemmes mot bjelkesidene og kantbjelken med klemlister. Alternativt kan det lages et stubbloft.  Et stubbloft av bord eller plater holder isolasjonen på plass, gir mekanisk beskyttelse og understøtting for vindsperren. 
Selv om det leveres platetyper med not og fjær, bør det likevel monteres en vindsperre som klemmes med lekter til bjelkene for å sikre lufttetting. Stubbloftsbord/- plater som vender mot bakken vil være utsatt for svertesopp og muggsoppvekst.
Vær nøye med vindtettingen slik at luft ikke kommer inn i bjelkelaget.

På telefarlig grunn må ringmuren og grunnen telesikres som for uoppvarmede 
konstruksjoner.

Husk at vann og avløpsrør må frostsikres med varmekabler i isolerte oppstikk.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen