close-pop-up.svg

Lettklinkervegg med utvendig påforing

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
 ≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K]

U-verdiene er beregnet med 17% tre-andel siden det er beregnet for 48 mm trevirke.

U-verdi - Enebolig, Romhøyde 2,4 m

Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Isolasjonsklasse U-verdi [W/m2K]
Blokktykkelse [mm]
150 200 250 300
48 Extrem 32 0,472 0,443 0,418 0,389
Proff 34 0,484 0,451 0,424 0,392
37 0,498 0,464 0,436 0,401
98 Extrem 32 0,314 0,300 0,289 0,274
Proff 34 0,320 0,305 0,292 0,275
37 0,332 0,316 0,302 0,285
148 Extrem 32 0,235 0,228 0,221 0,212
Proff 34 0,240 0,231 0,223 0,213
37 0,250 0,241 0,232 0,222
198 Extrem 32 0,188 0,184 0,179 0,173
Proff 34 0,192 0,186 0,181 0,174
37 0,200 0,194 0,189 0,182
246 Extrem 32 0,158 0,155 0,152 0,148
Proff 34 0,161 0,157 0,154 0,149
37 0,169 0,164 0,160 0,155

U-verdiene er beregnet med 12% tre-andel siden det er  beregnet for 48 mm trevirke.
U-verdien forutsetter stendere på c/c 60 cm samt enkel topp- og bunnsvill

U-verdi - Vegg med høyde 2,4 m uten vinduer og dører

Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Isolasjonsklasse U-verdi [W/m2K]
Blokktykkelse [mm]
150 200 250 300
48 Extrem 32 0,447 0,421 0,398 0,371
Proff 34 0,458 0,429 0,404 0,374
37 0,474 0,443 0,417 0,384
98 Extrem 32 0,291 0,280 0,270 0,257
Proff 34 0,298 0,285 0,274 0,259
37 0,312 0,298 0,285 0,269
148 Extrem 32 0,217 0,210 0,204 0,197
Proff 34 0,222 0,214 0,208 0,199
37 0,233 0,225 0,217 0,208
198 Extrem 32 0,172 0,168 0,165 0,160
Proff 34 0,177 0,172 0,168 0,162
37 0,186 0,181 0,176 0,169
246 Extrem 32 0,144 0,141 0,139 0,135
Proff 34 0,148 0,145 0,141 0,137
37 0,156 0,152 0,149 0,144

Stenderverket monteres helt inntil den poretettede veggen av lettklinker.

Lettklinkerblokker har åpen porestruktur så blokkene skal poretettes med puss/slemming utvendig. Det anbefales at blokkene i tillegg poretettes med slemmemørtel innvendig. Stenderne settes opp med senteravstand (c/c) 600 mm. Mellom stenderne monteres Glava Plate/Rull. Når lettklinkerveggen isoleres utvendig kommer den i et annet klima, og faren for kondens reduseres betraktelig. I tillegg vil den utvendige redusere kuldebroer. Vi anbefaler at min. halvparten av den totale isolasjonstykkelsen monteres utvendig; gjerne mer. 

Utvendig monteres et vindsperresjikt i form av Glava Bastion(rullprodukt). Den skal hindre at vind blåser inn i og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet som trenger igjennom ytterkledningen skal trenge videre inn i konstruksjonen.
Det er viktig at det tettes godt mellom bunnsvill/spikerslag og lettklinkerveggen. Her kan det benyttes en stripe av vindsperre på rull som klemmes mellom bunnsvill/spikerslag og vegg, og som senere brettes rundt og opp på utforingen. Denne blir senere overlappet av vindsperren på utforingen. Er veggen ujevn kan det legges inn Glava Dobbeltsidig butyltettebånd mellom svill/spikerslag og mur for å sikre god tetting. Båndet kan legges i flere lag hvis det er større ujevnheter.
Hull etter gjennomføringer i vindsperresjiktet må tettes godt for å unngå luftlekkasjer.

U-verdiene er beregnet med vindsperre på rull, gips e.l. Vindsperre av 12 mm porøs trefiberplate kan gi bedre U-verdi.

Brannmotstanden er avhengig av blokktykkelsen.

Les også Generelt om yttervegger

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen