close-pop-up.svg

Lettklinkervegg med utvendig trykkfast isolasjon og innvendig påforing

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K]


U-verdi med XPS 

Isolasjonstykkelse 

Oppfyllingshøyde 

Utvendig 

Innvendig 

Ingen 

1 m 

2 m 

0 mm 

0 mm 

0,728 

0,653 

0,505 

48 mm 

0,394 

0,366 

0,309 

68 mm 

0,334 

0,313 

0,268 

98 mm 

0,272 

0,257 

0,225 

50 mm 

0 mm 

0,346 

0,324 

0,277 

48 mm 

0,247 

0,234 

0,207 

80 mm 

0 mm 

0,268 

0,253 

0,222 

48 mm 

0,205 

0,195 

0,175 

68 mm 

0,187 

0,179 

0,161 

100 mm 

0 mm 

0,236 

0,224 

0,198 

48 mm 

0,186 

0,178 

0,160 

68 mm 

0,171 

0,164 

0,149 

98 mm 

0,153 

0,147 

0,135 

120 mm 

0 mm 

0,208 

0,198 

0,178 

48 mm 

0,168 

0,161 

0,146 

68 mm 

0,156 

0,150 

0,137 

98 mm 

0,141 

0,135 

0,125 

150 mm 

0 mm 

0,177 

0,169 

0,153 

48 mm 

0,147 

0,141 

0,130 

68 mm 

0,138 

0,133 

0,122 

98 mm 

0,126 

0,121 

0,112 

200 mm 

0 mm 

0,141 

0,135 

0,125 

48 mm 

0,122 

0,118 

0,109 

68 mm 

0,115 

0,111 

0,103 

98 mm 

0,107 

0,103 

0,097 

For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (Glava Proff 34).  
U-verdien gjelder ved oppfylling av løsmasser

U-verdi med Glava EPS S80 

Isolasjonstykkelse 

Oppfyllingshøyde 

Utvendig 

Innvendig 

Ingen 

1 m 

2 m 

0 mm 

0 mm 

0,728 

0,653 

0,505 

48 mm 

0,394 

0,366 

0,309 

68 mm 

0,334 

0,313 

0,268 

98 mm 

0,272 

0,257 

0,225 

50 mm 

0 mm 

0,372 

0,347 

0,294 

48 mm 

0,260 

0,246 

0,216 

80 mm 

0 mm 

0,287 

0,270 

0,236 

48 mm 

0,216 

0,206 

0,183 

68 mm 

0,196 

0,187 

0,168 

100 mm 

0 mm 

0,250 

0,237 

0,209 

48 mm 

0,193 

0,184 

0,166 

68 mm 

0,178 

0,170 

0,154 

98 mm 

0,158 

0,152 

0,139 

120 mm 

0 mm 

0,221 

0,210 

0,187 

48 mm 

0,176 

0,168 

0,153 

68 mm 

0,163 

0,156 

0,142 

98 mm 

0,146 

0,140 

0,129 

150 mm 

0 mm 

0,188 

0,180 

0,162 

48 mm 

0,155 

0,149 

0,137 

68 mm 

0,144 

0,138 

0,127 

98 mm 

0,131 

0,126 

0,117 

200 mm 

0 mm 

0,151 

0,145 

0,133 

48 mm 

0,129 

0,124 

0,115 

68 mm 

0,121 

0,117 

0,108 

98 mm 

0,112 

0,108 

0,101 

For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (Glava Proff 34).  
U-verdien gjelder ved oppfylling av løsmasser

U-verdi med Glava EPS S150 

Isolasjonstykkelse 

Oppfyllingshøyde 

Utvendig 

Innvendig 

Ingen 

1 m 

2 m 

0 mm 

0 mm 

0,728 

0,653 

0,505 

48 mm 

0,394 

0,366 

0,309 

68 mm 

0,334 

0,313 

0,268 

98 mm 

0,272 

0,257 

0,225 

50 mm 

0 mm 

0,357 

0,333 

0,284 

48 mm 

0,253 

0,239 

0,211 

80 mm 

0 mm 

0,273 

0,257 

0,226 

48 mm 

0,208 

0,198 

0,178 

68 mm 

0,190 

0,182 

0,164 

100 mm 

0 mm 

0,236 

0,224 

0,198 

48 mm 

0,186 

0,178 

0,160 

68 mm 

0,171 

0,164 

0,149 

98 mm 

0,153 

0,147 

0,135 

120 mm 

0 mm 

0,208 

0,198 

0,178 

48 mm 

0,168 

0,161 

0,146 

68 mm 

0,156 

0,150 

0,137 

98 mm 

0,141 

0,135 

0,125 

150 mm 

0 mm 

0,177 

0,169 

0,153 

48 mm 

0,147 

0,141 

0,130 

68 mm 

0,138 

0,133 

0,122 

98 mm 

0,126 

0,121 

0,112 

200 mm 

0 mm 

0,141 

0,135 

0,125 

48 mm 

0,122 

0,118 

0,109 

68 mm 

0,115 

0,111 

0,103 

98 mm 

0,107 

0,103 

0,097 

For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (Glava Proff 34).  
U-verdien gjelder ved oppfylling av løsmasser. 

Kjelleryttervegg av strengmurt lettklinker isoleres utvendig med XPS-plater eller plater av Glava EPS, og isoleres innvendig med Glava Plate/Rull.

For yttervegger av lettklinker, og mur generelt, anbefaler vi å ha minimum halvparten av den totale isolasjonstykkelsen på utsiden. Det er viktig for å oppnå god sikkerhet mot fukt og fuktskader på grunn av kondens. Når det isoleres på innsiden reduseres varmetapet til murveggen. Dette fører til at kondenspunktet kommer lenger inn i veggen og nærmere varm side hvor faren for kondensering øker. Når det isoleres på utsiden reduseres faren for fukt betraktelig. 

Utvendig må lettklinkerblokkene poretettes og fuktsikres. Dette kan gjøres med puss eller slemmemørtel. Vi anbefaler at man konsulterer produsent. 
Grunnet porestrukturen i lettklinkerblokkene anbefales det også at de poretettes med grovsparkel eller slemmemørtel på innsiden i tillegg.

Dersom minst halvparten av den totale isolasjonsmengden monteres på utsiden av veggen er det ikke nødvendig å montere dampsperre i vanlige tørre rom. 
Husk at oppholdsrom under terreng må ha god ventilasjon og være oppvarmet.

Til isolering utvendig benyttes XPS 250, Glava EPS S80 eller Glava EPS S150 når det skal tilbakefylles med drenerende masser. Drensplater av XPS er alternativet der det tilbakefylles med stedlige masser. Platene påmonteres egnet drensduk når det skal fylles tilbake med stedlige masser eller masser som har reduserte drenerende egenskaper. Ved bruk av XPS 250 eller drensplater av XPS er ytterligere bruk av grunnmursplater ikke nødvendig. Glava EPS S80 og/eller S150 benyttes ved lave oppfyllingshøyder, inntil én etasje, med mindre det fylles tilbake med masser som ikke gir trykk mot veggen. Ved bruk av Glava EPS anbefales det å bruke grunnmursplate utenpå EPS-platene. Type grunnmursplate må velges etter type masse det fylles tilbake med.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen