close-pop-up.svg

Oppforet tretak på betong

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for tak
Krav:
 ≤ 0,13 [W/m²K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m²K] 


U-verdi og brannmotstand 

Isolasjonstykkelse  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

200 

0,154 

0,164 

0,177 

0,182 

250 

0,124 

0,132 

0,143 

0,147 

300 

0,104 

0,110 

0,120 

0,123 

350 

0,090 

0,095 

0,103 

0,106 

400 

0,079 

0,083 

0,091 

0,093 

Brann- 
motstand 

Avhengig av betongdekkets tykkelse og armering 

Løsningen er best egnet der det bygges skråtak med utvendig nedløp.

Flate tak anbefales bygget som kompakte tak. Tretaket bygges vanligvis opp med sviller og stolper med dimensjon 48 x 98 mm.På dekket legges det ut dampsperre med overlapp og tapede skjøter. Deretter legges det ut ett lag Glava Plate/Rull i 50 mm tykkelse slik at platene fyller rommet mellom svillene. Deretter rulles det ut Glava Rull i ønsket tykkelse på tvers av det første laget. Hulrommet mellom stolpene fylles med strimler av glassull i tykkelse tilsvarende det andre laget. Isolasjonen legges før taktro monteres. Det må være klaring mellom isolasjonen og tretakets laveste punkter for å sikre lufting. 

Horisontal avstivning ivaretas som regel av gesimsoppbygget eller f.eks. med skråbånd. Det øverste isolasjonslaget mot det kalde loftet kan ha papir på overflaten for å hindre at kald luft får sirkulere /utlufte isolasjonen. Et produkt med papir vil også hindre at støv og smuss trenger ned i isolasjonen. Benyttes det ikke papirbelagt isolasjon, anbefaler vi at det legges en stripe (ca. 1 m) med vindsperre over isolasjonen langs raftet. Dette for å hindre utlufting av isolasjonen. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen