close-pop-up.svg

Overgulv direkte på polystyren

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for gulv
Krav
: ≤ 0,10 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]


Under er én tabell for en typisk enebolig (8 x 12 m), én tabell for større bygg (15 x 30 m), samt én tabell uten tilleggsvarmemotstand fra jordmassene (til bruk i beregningsprogrammer som beregner dette tillegget selv). U-verdiene er også avhengig av grunnforhold og isolasjonstykkelse.

U-verdi: 8 x 12 m gulv på grunn 

Isolasjons 
tykkelse
[mm]

U-verdi [W/m2K] inkl. varmemotstand fra jordmasser

Isolasjonsklasse 33

Isolasjonsklasse 35

Isolasjonsklasse 37

Isolasjonsklasse 38

100

0,221

0,230

0,238

0,242

120

0,196

0,205

0,212

0,216

140

0,176

0,185

0,192

0,195

150

0,168

0,176

0,183

0,186

160

0,160

0,168

0,175

0,178

180

0,147

0,154

0,161

0,164

200

0,136

0,143

0,149

0,152

220

0,127

0,133

0,139

0,141

240

0,118

0,124

0,130

0,132

250

0,115

0,120

0,126

0,128

260

0,111

0,117

0,122

0,125

280

0,105

0,110

0,115

0,118

300

0,099

0,104

0,109

0,111

320

0,094

0,099

0,103

0,106

340

0,090

0,094

0,099

0,101

350

0,088

0,092

0,097

0,099

400

0,079

0,083

0,087

0,089

450

0,072

0,075

0,079

0,081

500

0,066

0,069

0,072

0,074

U-verdi: 15 x 30 m gulv på grunn 

Isolasjons-
tykkelse
[mm]

U-verdi [W/m2K] inkl. varmemotstand fra jordmasser

Isolasjonsklasse 33

Isolasjonsklasse 35

Isolasjonsklasse 37

Isolasjonsklasse 38

100

0,179

0,186

0,191

0,194

120

0,161

0,168

0,173

0,176

140

0,146

0,152

0,158

0,161

150

0,140

0,146

0,151

0,154

160

0,134

0,140

0,145

0,147

180

0,125

0,130

0,135

0,137

200

0,117

0,122

0,126

0,128

220

0,109

0,114

0,118

0,120

240

0,103

0,108

0,112

0,114

250

0,100

0,105

0,109

0,111

260

0,097

0,102

0,106

0,108

280

0,092

0,097

0,101

0,102

300

0,088

0,092

0,096

0,098

320

0,084

0,088

0,091

0,093

340

0,080

0,084

0,087

0,089

350

0,078

0,082

0,086

0,087

400

0,071

0,074

0,077

0,079

450

0,065

0,068

0,071

0,072

500

0,060

0,063

0,065

0,067

U-verdi: gulv på grunn uten varmemotstand fra jordmasser - til bruk i beregningsprogrammer 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm]

U-verdi [W/m2K]

Isolasjonsklasse 33

Isolasjonsklasse 35

Isolasjonsklasse 37

Isolasjonsklasse 38

100

0,306

0,323

0,340

0,349

120

0,258

0,273

0,288

0,295

140

0,223

0,236

0,249

0,255

150

0,209

0,221

0,233

0,239

160

0,197

0,208

0,219

0,225

180

0,176

0,186

0,196

0,201

200

0,159

0,168

0,177

0,182

220

0,145

0,153

0,162

0,166

240

0,133

0,141

0,149

0,153

250

0,128

0,136

0,143

0,147

260

0,123

0,130

0,138

0,141

280

0,115

0,121

0,128

0,132

300

0,107

0,114

0,120

0,123

320

0,101

0,107

0,113

0,116

340 

0,095

0,101

0,106

0,109

350

0,092

0,098

0,103

0,106

400

0,081

0,086

0,091

0,093

450

0,072

0,076

0,081

0,083

500

0,065

0,069

0,073

0,075

Løsningen kan benyttes for isolerte gulv lagt direkte på grunnen.

Trykkfaste plater av Glava EPS S150 eller XPS legges på et avrettet underlag av drenerende masser eller betongplate.  
Isolasjonsplatene kan også legges på radonsperre i bruksgruppe A. 
Platene kan med fordel legges i flere lag med forskutte skjøter. Oppå legges dampsperre, eller radonsperre i bruksgruppe C, før 22 mm gulvsponplater (trykk- og lastfordelende sjikt) legges. 

Løsningen er også egnet i forbindelse med etterisolering av kjellergulv, og et alternativ til tilfarergulv. 

Denne løsningen, der brennbar isolasjon ikke støpes inn, er generelt begrenset til bygg i risikoklasse 1, 2 og 4 og  
brannklasse 1. 

Overgangen mellom betonggulvet og veggen må være lufttett, både på grunn av fuktgjennomtrengning, men også radoninntrengning. 

Konstruksjoner der gulvet befinner seg under terrengnivå må dreneres. Drensledningen plasseres slik at dens høyeste punkt befinner seg minimum under gulvkonstruksjonens underkant. Drensledningen bør ha et fall på minst 1:200. 

U-verdien vil være avhengig av gulvets geometri, grunnforhold, utvendig oppfyllingshøyde, men mest av alt isolasjonstykkelsen. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen