close-pop-up.svg

Porebetongvegg med Glava Pluss System

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav
: ≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K]


U-verdi

200 mm porebetong

c/c avstand

Glava Pluss Stender med Glava Pluss Plate

600 mm

100 mm stender 0,243
150 mm stender 0,179

Glava Pluss System består av stendere laget av stuket glassull (stående fibre) med pålimt treverk. Stuking av glassull gir høy trykkstyrke kombinert med lav vekt.

Glava Pluss System består av stendere laget av stuket glassull (stående fibre) med pålimt treverk.
Stuking av glassull gir høy trykkstyrke kombinert med lav vekt. Treverket er bygget opp av
lameller som er limt sammen for høy stivhet og minimal kuving. Stenderen kommer i to utgaver:
Pluss Stender 1 har treverk på én side mens Pluss Stender 2 har treverk på begge sider. Treverket
er ikke gjennomgående, men er limt til den trykkfaste glassullen. Det minimerer kuldebroer
og gir et sammenhengende isolasjonssjikt. Glava Pluss System lages i Norge, og med kortreist
treverk fra skogbeltet fra Askim til Skotterud. Treverket er PEFC-godkjent.

Glava Pluss System egner seg godt til både rehabilitering og nybygg. Systemet kan festes i bærende ytterveggskonstruksjoner av pore-/gassbetong, betong, tegl, stenderverk av tre (min. 45 mm bredde) og KL-tre (massivtre).
I pore-/gassbetong må det benyttes skruer beregnet for det porøse materialet. Se monteringsanvisningen. 

Systemet er enkelt, raskt og lett å håndtere, og det monteres med helt vanlig håndverktøy. Systemet gir fleksibilitet med tanke på valg av kledning, noe som gir stor arkitektonisk frihet – særlig ved rehabilitering.
I tillegg kan f.eks. nytt el. anlegg og/eller ventilasjonsanlegg legges skjult inn i veggen. Det er enkelt å skjære ut i isolasjonen med en god kniv.

Ved rehabilitering bør man vurdere behovet for etterisolering av kjellervegg eller ringmur, og dette bør gjøres før man starter med montering av systemet.

Utvendig isolering av murvegger reduserer faren for fuktskader kontra om det kun blir isolert innvendig. Murveggen kommer i et annet klima, blir varmere og dermed tørrere. Løsningen kan også redusere eventuelle kuldebroer.

Se egen monteringsanvisning for utfyllende informasjon.

U-verdiene er beregnet uten festemidler (skruer).
I henhold til veiledningen til forskriften (VTEK), skal bygningens varmetapstall beregnes etter NS 3031. Denne standarden gir følgende formel for varmetap gjennom konstruksjoner mot det fri (tak, vegg, gulv….). 


Her ser man at varmetapstallet er fordelt på tre bidrag, hvor: 

  • Ui er varmegjennomgangskoeffisienter (U-verdier) beregnet etter NS-EN ISO 6946. (W/m2K)
    Det er disse verdiene som settes opp mot tiltakskravene i TEK17.
  • Yk er kuldebroverdien for kuldebro (W/mK)
     
  • Xj er varmegjennomgangskoeffisienten for en punktformig kuldebro (W/K).
    Dette vil være festemidler (skruer). Verdien bør oppgis av produsenten av festemidlene.

Enkelte energiberegningsprogram mangler muligheten til å legge inn punktformige kuldebroer. Her har man tidligere benyttet metoden gitt i NS-EN ISO 6946 for festemidler. Trenger dere U-verdiene som inkluderer festemidler, så ta kontakt med oss på byggteknisk(at)glava.no

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen