close-pop-up.svg

Skråtak med kombinert undertak og vindsperre

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdier beregnet med 6% og 8% treandel for 36 mm og 48 mm trevirke, ref. Byggforskserien 471.013

U-verdi og brannmotstand

Isolasjonstykkelse
[mm]

Sperre-
høyde
[mm]

U-verdi [W/m²K]

36 mm sperre 

48 mm sperre 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI  
38 

EXTREM 
32 

PROFF  
34 

37 

ØKONOMI 
38 

150

148 

0,231 

0,242 

0,258 

0,264 

0,240 

0,251 

0,267 

0,272 

200

198 

0,177 

0,185 

0,198 

0,202 

0,184 

0,192 

0,204 

0,208 

250

248 

0,143 

0,150 

0,160 

0,164 

0,149 

0,156 

0,166 

0,169 

275

273 

0,131 

0,137 

0,147 

0,150 

0,137 

0,143 

0,152 

0,155 

300

296 

0,122 

0,127 

0,136 

0,139 

0,126 

0,132 

0,141 

0,144 

350

346 

0,105 

0,110 

0,117 

0,120 

0,109 

0,114 

0,122 

0,124 

400

396 

0,092 

0,097 

0,103 

0,105 

0,096 

0,100 

0,107 

0,109 

450

446 

0,082 

0,086 

0,092 

0,094 

0,085 

0,090 

0,096 

0,097 

500

496 

0,074 

0,078 

0,083 

0,085 

0,077 

0,081 

0,087 

0,088 

Brann- 
motstand

REI 15 / REI 30¹ / REI 60²

¹ Forutsetter sperrer av min. 48x198 mm montert på c/c 600 mm. Min. 200 mm Glava Proff 34 Plate/Rull. 23x48 mm trelekter monteres på c/c 400 mm på tvers av sperrene. Kledning av ett lag 12,5 mm Gyproc GN, og ett lag 11 mm Huntonit Antikk Tak som nederste lag.
 

² Forutsetter min. 48x198 mm sperre + 48x48 mm lekt. 9,5 mm gips (GU) som vindsperre. Kledning av 15 mm branngips montert på 23x48 mm lekt c/c 300 mm. 100 mm stålbånd som understøttelse i skjøter.

U-verdier beregnet med 6% og 8% treandel for 36 mm og 48 mm trevirke, ref. Byggforskserien 471.013

U-verdi og brannmotstand, sperretak med 18mm trefiberplate

Isolasjonstykkelse
[mm]
Sperre-
høyde
[mm]
U-verdi [W/m²K]
36 mm sperre 48 mm sperre
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
150 148 0,213 0,222 0,236 0,241 0,220 0,229 0,243 0,248
200 198 0,165 0,173 0,184 0,188 0,171 0,179 0,190 0,193
250 248 0,135 0,142 0,151 0,154 0,141 0,147 0,156 0,159
275 273 0,124 0,130 0,139 0,142 0,129 0,135 0,143 0,146
300 296 0,115 0,121 0,129 0,132 0,120 0,125 0,133 0,136
350 346 0,100 0,105 0,112 0,114 0,104 0,109 0,115 0,118
400 396 0,088 0,092 0,099 0,101 0,092 0,096 0,102 0,104
450 446 0,079 0,082 0,088 0,090 0,082 0,086 0,091 0,093
500 496 0,071 0,075 0,080 0,082 0,074 0,078 0,083 0,084
Brann-
motstand
REI 15 / REI 30¹ / REI 60²

¹ Forutsetter min. 48x246 mm sperre, min. 250 mm Glava Proff 34 Plate/Rull fastholdt med ståltråd/-nett eller 23x48 mm trelekter c/c 400 mm. Kledning av 12 mm spon eller 12,5 mm gips (Byggforskserien 520.308).
 

² Forutsetter min. 48x198 mm sperre + 48x48 mm lekt. 9,5 mm gips (GU) som vindsperre. Kledning av 15 mm branngips montert på 23x48 mm lekt c/c 300 mm. 100 mm stålbånd som understøttelse i skjøter.

Takkonstruksjon med forenklet undertak som er vindtett, vannavvisende og samtidig diffusjonsåpent.

Dimensjonen på sløyfer og lekter må økes, som regel til 36 mm for å sørge for tilstrekkelig lufting. Det finnes egne tabeller som viser sløyfetykkelse i forhold til takvinkel. Se vår monteringsanvisning for Glava Tettesystem. Siden produktet er både vindtett, vannavvisende og dampåpent så legges isolasjonen helt oppunder undertaket. Løsningen sparer både tid og materialer. 
 
Takkonstruksjonen må ha lufting. Treverk og andre råteutsatte materialer må aldri stenges inne mellom to damptette sjikt, da det kan føre til omfattende fuktskader. Årsaken er todelt. Luftesjiktet skal sørge for at innebygget fukt, byggfukt og ev. fukt som kommer inn senere, skal ha mulighet for å slippe ut. Samtidig skal det hindre at snø smelter og senere fryser til is ved takutstikket ved at takflaten holdes så kald som mulig. 
 
Hele sperrehøyden fylles med glassull fra takfot til møne (anbefalt løsning ved bruk av kombinert undertak og vindsperre). Ved store isolasjonstykkelser kan det med fordel isoleres i to lag slik at skjøter forskyves, og man har bedre kontroll med utførelsen. 
 
Dampsperre monteres på undersiden av sperrene. Det er fordelaktig å flytte dampsperresjiktet utover slik at inntil 1/4-del av isolasjonen ligger på den varme siden av dampsperren. Denne løsningen kalles inntrukket dampsperre og den nærmest eliminerer faren for at dampsperresjiktet blir perforert av skjult elektrisk anlegg e.l. Løsningen er vist i illustrasjonen. OBS! Gjelder ikke bad/våtrom.  
Takkonstruksjoner må alltid forankres for å hindre at taket forskyves eller blåser av i hardt vær. Hvordan man skal forankre og hvor mye er avhengig av beliggenhet. Forankring må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen