close-pop-up.svg

Skråtak med massive sperrer av tre

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
 ≤ 0,13 [W/m²K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m²K]


U-verdier beregnet med 6% og 8% treandel for 36 mm og 48 mm trevirke, ref. Byggforskserien 471.013

U-verdi og brannmotstand

Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Sperre-
høyde
[mm]
U-verdi [W/m2K]
36 mm sperre 48 mm sperre
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
150 148 0,231 0,242 0,258 0,264 0,240 0,251 0,267 0,272
200 198 0,177 0,185 0,198 0,202 0,184 0,192 0,204 0,208
250 248 0,143 0,150 0,160 0,164 0,149 0,156 0,166 0,169
275 273 0,131 0,137 0,147 0,150 0,137 0,143 0,152 0,155
300 296 0,122 0,127 0,136 0,139 0,126 0,132 0,141 0,144
350 346 0,105 0,110 0,117 0,120 0,109 0,114 0,122 0,124
400 396 0,092 0,097 0,103 0,105 0,096 0,100 0,107 0,109
450 446 0,082 0,086 0,092 0,094 0,085 0,090 0,096 0,097
500 496 0,074 0,078 0,083 0,085 0,077 0,081 0,087 0,088
Brann-
motstand
REI 15 / REI 30¹ / REI 60²

¹ Forutsetter sperrer av min. 48x198 mm montert på c/c 600 mm. Min. 200 mm Glava Proff 34 Plate/Rull. 23x48 mm trelekter monteres på c/c 400 mm på tvers av sperrene. Kledning av ett lag 12,5 mm Gyproc GN, og ett lag 11 mm Huntonit Antikk Tak som nederste lag.

² Forutsetter min. 48x198 mm sperre + 48x48 mm lekt. 9,5 mm gips (GU) som vindsperre. Kledning av 15 mm branngips montert på 23x48 mm lekt c/c 300 mm. 100 mm stålbånd som understøttelse i skjøter. 

Damptette undertak krever et ventilert luftesjikt på undersiden. Treverk og andre råteutsatte materialer må aldri stenges inne mellom to damptette sjikt, da det kan føre til omfattende fuktskader.

Luftesjiktet skal sørge for at innebygget fukt, byggfukt og ev. fukt som kommer inn senere, skal ha mulighet for å slippe ut.
Samtidig skal det hindre at snø smelter og senere fryser til is ved takutstikket ved at takflaten holdes så kald som mulig.

På taksperrene legges en vindsperre i form av duk eller plater. Deretter fores taket på med min. 50 mm, avhengig av fall og lengde, for å sikre god lufting. Det er meget viktig å få til et kontinuerlig lufttett sjikt for å unngå luftlekkasjer inn i konstruksjonen.

Hele sperrehøyden fylles med glassull. For takkonstruksjoner med knevegg og/eller hanebjelke kan isolasjonstykkelsen med fordel økes disse stedene uten at det stjeler bruksvolum. Ved store isolasjonstykkelser kan det med fordel isoleres i to lag slik at skjøter forskyves, og man har bedre kontroll med utførelsen. Ruller kan f.eks. rulles kontinuerlig i overgangen mellom tak og hanebjelke.

Dampsperre monteres på undersiden av sperrene slik at folieskjøten overlappes 0,5 meter inn over tak og vegg. Det er fordelaktig å flytte dampsperresjiktet slik at inntil 1/4-del av isolasjonen ligger på den varme siden av dampsperren. Denne løsningen kalles inntrukket dampsperre og den nærmest eliminerer faren for at dampsperresjiktet blir perforert av skjult elektrisk anlegg e.l. OBS! Gjelder ikke bad/våtrom.

Takkonstruksjoner må alltid forankres for å hindre at taket forskyves eller blåser av i hardt vær. Hvordan man skal forankre og hvor mye er avhengig av beliggenhet. Forankring må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen