close-pop-up.svg

Skråtak med sperrer av I-bjelker kombinert undertak og vindsperre

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
 ≤ 0,13 [W/m²K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m²K]


U-verdiene er beregnet med en tre-andel tilsvarende 1,7 lm/m²

U-verdi og brannmotstand

Isolasjons-
tykkelse
[mm]
I-bjelke
høyde
[mm]
U-verdi [W/m²K]
EXTREM
32
PROFF
34
37ØKONOMI
38
2002000,1730,1820,1950,199
2502500,1390,1470,1570,161
3003000,1170,1230,1320,135
3503500,1010,1060,1140,116
4004000,0880,0930,1000,102
4504500,0790,0830,0890,091
5005000,0710,0750,0800,082
Brann-
motstand
REI 30¹ / EI 60²

¹ Forutsetter sperrer av min. 200 mm Masonite I-bjelke montert på c/c 600 mm. I-bjelkene isoleres med 1 eller 2 lag med Glava Proff 34 I-bjelkeplate, min. 200 mm til sammen. 23x48 mm trelekter monteres på c/c 400 mm på tvers av sperrene. Kledning av ett lag 12,5 mm Gyproc GN, og ett lag 11 mm Huntonit Antikk Tak som nederste lag.  

² Forutsetter himling av ett lag Gyproc GN og ett lag Gyproc Protect F i himling, montert på trelekter 23 x 73 mm c/c 400 mm.

U-verdiene er beregnet med en tre-andel tilsvarende 1,7 lm/m²

U-verdi og brannmotstand .U-verdien er beregnet med undertak av 18 mm trefiberplate

Isolasjons-
tykkelse 
[mm]
I-bjelke
høyde 
[mm]
U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32 
PROFF
34
37 ØKONOMI
38    
200 200 0,162 0,170 0,182 0,185
250 250 0,132 0,139 0,148 0,151
300 300 0,111 0,117 0,125 0,128
350 350 0,096 0,101 0,108 0,111
400 400 0,084 0,089 0,096 0,098
450 450 0,075 0,079 0,085 0,087
500 500 0,068 0,072 0,077 0,079
Brann-
motstand
EI 30¹ / EI 60²

¹ Forutsetter himling av 15 mm branngips montert på trelekter 23 x 73 mm c/c 400 mm

² Forutsetter himling av ett lag Gyproc GN og ett lag Gyproc Protect F i himling, montert på trelekter 23 x 73 mm c/c 400 mm.


 

Takkonstruksjon med I-bjelker og forenklet undertak som er vindtett, vannavvisende og samtidig diffusjonsåpent.

I og med at produktet er diffusjonsåpent er det ikke nødvendig med eget luftesjikt, siden all lufting skjer mellom undertaket og tekking av stein eller plater. 

Dimensjonen på sløyfer og lekter må økes, som regel til 36 mm for å sørge for tilstrekkelig lufting. Det finnes egne tabeller som viser sløyfetykkelse i forhold til takvinkel. Se egen monteringsanvisning for Glava Tettesystem. Siden produktet er både vindtett, vannavvisende og dampåpent legges isolasjonen helt oppunder undertaket. Løsningen sparer både tid og materialer. 
 
Takkonstruksjonen må ha lufting. Treverk og andre råteutsatte materialer må aldri stenges inne mellom to damptette sjikt, da det kan føre til omfattende fuktskader. Årsaken er todelt. Luftesjiktet skal sørge for at innebygget fukt, byggfukt og ev. fukt som kommer inn senere, skal ha mulighet for å slippe ut.  Samtidig skal det hindre at sne smelter og senere fryser til is ved takutstikket ved at takflaten holdes så kald som mulig. 
 
Hele sperrehøyden fylles med glassull fra takfot til møne(anbefalt løsning ved bruk av kombinert undertak og vindsperre). Når hele hulrommet fylles så legges to Glava I-bjelkeplater mot hverandre. Alternativt kan det benyttes Glava Stålstenderplate i steget og vanlig plate/rull mellom flensene. Dampsperren monteres på undersiden av sperrene, og skal overlappe dampsperren på vegg. 
Det er fordelaktig å flytte dampsperresjiktet, slik at inntil 1/4-del av isolasjonen ligger på den varme siden av dampsperren. Denne løsningen kalles inntrukket dampsperre og den nærmest eliminerer faren for at dampsperresjiktet blir perforert av skjult elektrisk anlegg e.l.  
OBS! Gjelder ikke bad/våtrom. 
 
Takkonstruksjoner må alltid forankres for å hindre at taket forskyves eller blåser av i hardt vær. Hvordan man skal forankre og hvor mye er avhengig av beliggenhet. Forankring må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen