close-pop-up.svg

Tak med kaldt loft

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdiene er beregnet med 8% tre-andel når det er benyttet 48 mm trevirke, ref. Byggforskserien 471.013

U-verdi og brannmotstand 

Isolasjonstykkelse
[mm]

U-verdi [W/m²K]

48 x 98 mm undergurt

48 x 148 mm undergurt

EXTREM
32

PROFF
34

37

ØKONOMI 
38

EXTREM
32

PROFF 
34

37

ØKONOMI 
38

200

0,163

0,172

0,186 

0,190

0,171

0,180

0,193

0,197

250

0,131

0,138

0,149 

0,152

0,135

0,142

0,15 

0,157

275

0,119

0,125

0,136 

0,139

0,122

0,129

0,139 

0,142

300

0,109

0,115

0,124 

0,127

0,112

0,118

0,127 

0,130

350

0,093

0,099

0,107 

0,109

0,096

0,101

0,109 

0,112

400

0,082

0,086

0,094 

0,096

0,084

0,088

0,095 

0,098

450

0,073

0,077

0,083 

0,085

0,074

0,078

0,085 

0,087

500

0,065

0,069

0,075 

0,077

0,067

0,071

0,076 

0,078

Brann- 
motstand 

EI 151/ EI 302 / EI 603

Forutsetter himling av 12,5 mm gipsplate eller 12 mm sponplate og fastholdt isolasjon, lekter 23x48 mm c/c 300 mm

2 Forutsetter himling av ett lag 15 mm branngips montert på trelekter 23 x 73 mm c/c 400 mm eller 23x48 mm c/c 300 mm.

3 Forutsetter 2 x 15 mm branngips i himling montert på trelekter 23 x 73 mm c/c 400 mm eller 23x48 mm c/c 300 mm.

Isolere tak med kaldt loft. Rafteplaten er en formskåret plate belagt med impregnert kraftpapir som vindbeskyttelse. Platen monteres ute i raftet.

Den skyves ut i raftet til det er min. 5 cm glippe mellom platen og undertaket for å sørge for fri åpning til luftespalten i raftet. Her benyttes Glava Takstolplate og Glava Rafteplate.

Rafteplaten er en formskåret plate belagt med impregnert kraftpapir som vindbeskyttelse. Platen monteres ute i raftet. Den skyves ut i raftet til det er min. 5 cm glippe mellom platen og undertaket for å sørge for fri åpning til luftespalten i raftet.

Glava Takstolplate kan leveres med eller uten papir, og har utskjæring for undergurten på den ene siden av platen. Utskjæringen er tilpasset undergurt inntil 48x148 mm. Det gir et kontinuerlig isolasjonssjikt over undergurten. 
Benyttes det ikke papirbelagt isolasjon, anbefaler vi en stripe (min. 1 m) med vindsperre langs raftet.  
Skal loftet benyttes til lagringsplass må det lektes opp til samme høyde som isolasjonen før gulvbord legges ut. Hvis det ikke benyttes takstolplate bør første isolasjonslag ha samme tykkelse som høyden på undergurten/ bjelken. Legges neste isolasjonslag langs med undergurt/bjelke anbefaler vi stålstenderisolasjon (bredere enn standard) som vil dekke over undergurten. Alternativt legges Glava Plate/Rull på tvers av undergurten. Dampsperre monteres med overlapp. Her er dampsperren vist som inntrukket løsning på vegg og i himling.  
 
Det øverste isolasjonslaget mot det kalde loftet kan ha papir på overflaten for å hindre at kald luft får sirkulere/utlufte isolasjonen. Et produkt med papir vil også hindre at støv og smuss trenger ned i isolasjonen.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen