close-pop-up.svg

Tak med kaldt uluftet loft og forenklet undertak

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdiene er beregnet med 8% tre-andel når det er benyttet 48 mm trevirke, ref. Byggforskserien 471.013

U-verdi og brannmotstand 

Isolasjonstykkelse
[mm]

U-verdi [W/m²K] 

48 x 98 mm undergurt 

48 x 148 mm undergurt 

EXTREM 
32 

PROFF 34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

200 

0,163 

0,172 

0,186 

0,190 

0,171 

0,180 

0,193 

0,197 

250 

0,131 

0,138 

0,149 

0,152 

0,135 

0,142 

0,153 

0,157 

275 

0,119 

0,125 

0,136 

0,139 

0,122 

0,129 

0,139 

0,142 

300 

0,109 

0,115 

0,124 

0,127 

0,112 

0,118 

0,127 

0,130 

350 

0,093 

0,099 

0,107 

0,109 

0,096 

0,101 

0,109 

0,112 

400 

0,082 

0,086 

0,094 

0,096 

0,084 

0,088 

0,095 

0,098 

450 

0,073 

0,077 

0,083 

0,085 

0,074 

0,078 

0,085 

0,087 

500 

0,065 

0,069 

0,075 

0,077 

0,067 

0,071 

0,076 

0,078 

Brann- 
motstand 

EI 151/ EI 302 / EI 603

1 Forutsetter himling av 12,5 mm gipsplate eller 12 mm sponplate og fastholdt isolasjon, lekter 23x48 mm c/c 300 mm

2 Forutsetter himling av ett lag 15 mm branngips montert på trelekter 23 x 73 mm c/c 400 mm eller 23x48 mm c/c 300 mm.

3 Forutsetter 2 x 15 mm branngips i himling montert på trelekter 23 x 73 mm c/c 400 mm eller 23x48 mm c/c 300 mm.

På sperrene monteres kombinert undertak og vindsperre. Det er et forenklet undertak som er vindtett, vannavvisende og samtidig dampåpent. Det gjør at man kan bygge loftet uten lufting.

Løsningen forutsetter at det brukes kombinert undertak og vindsperre. I uluftede loftsløsninger skjer all lufting mellom undertaket og taktekking av stein eller plater. Selve loftsrommet er uluftet og uten åpninger til det fri.

Kaldt, ikke luftet loftsrom kan brukes på de fleste typer bygninger. Løsningen gir redusert fare for brannspredning via loftet, samt god beskyttelse mot innblåsing av sne og kaldluftsinntrenging i isolasjonen.  
Løsningen krever at konstruksjonen tørkes skikkelig før den lukkes. Fuktinnholdet i treverket bør være under 15 vol.%. I tillegg krever løsningen meget god tetthet, så med denne løsningen kan loftet ikke brukes til lagring. Glava Takstolplate, som finnes både med og uten papir, har utskjæring for undergurten i takstolen, slik at man får et sammenhengende isolasjonssjikt over bjelken/undergurten. Legges neste isolasjonslag langs med undergurt/bjelke anbefaler vi Glava Stålstenderisolasjon (bredere enn standard) som vil dekke over undergurten. Alternativt legges Glava Plate/rull på tvers av undergurten. Dampsperren skal monteres med omlegg og klemte skjøter, og skal overlappe dampsperren på vegg.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen