close-pop-up.svg

Takfall 1:60

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Sintef anbefaler min. fall 1:40 på ferdige takflater. Fall i renner og i kilrenner anbefales men er ikke påkrevd, her bør behovet vurderes i for hvert tilfelle.

For renner og kilerenner kan fall på 1:60 være en alternativ løsning. På grunn av avstand fra sluk til gesims, gesimshøyder etc. kan det i noen tilfeller være aktuelt å gå ned på et litt slakere fall på større deler av takflaten for å få den isolasjonstykkelsen som man ønsker. I slike tilfeller skriver Sintef byggforsk at man må kompensere for slakere fall ved å benytte taktekking med særdeles høy kvalitet. 

Glava EPS Fall 1:60 Format 1200x2400mm

20/40 1200 x 2400mm 
40/60 1200 x 2400mm 
60/80 1200 x 2400mm 
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse. Kun 5 produkter på taket - enklere blir det ikke Glava EPS Fall 1:60 Format 600x1200mm 
20/30 600 x 1200mm 
30/40 600 x 1200mm 
40/50 600 x 1200mm 
50/60 600 x 1200mm 
60/70 600 x 1200mm 
70/80 600 x1200mm 
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse. 

Glava EPS Rennefall 1:60 Format 1200x600mm

10/30 1200 x 600mm 
30/50 1200 x 600mm 
50/70 1200 x 600mm 
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse. 

Paroc Takfall 1:60 Format 600x1200mm

20/30600 x 1200mm 
30/40 600 x 1200mm 
40/50 600 x 1200mm 
50/60 600 x 1200mm 
60/70 600 x 1200mm 
70/80 600 x 1200mm 
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse. 

Paroc Rennefall 1:60 Format 1200x600mm 

10/30 1200 x 600mm 
30/50 1200 x 600mm 
50/70 1200 x 600mm 
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen