close-pop-up.svg

Teglvegg med to vanger

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K]


U-verdi og brannmotstand 

Isolasjons- 
tykkelse [mm] 

U-verdi [W/m²K] 

U-verdi [W/m²K]  

Murplate 32 

 Murplate 34 

50 

0,513 

0,537 

100 

0,288 

0,303 

150 

0,200 

0,211 

200 

0,153 

0,162 

250 

0,124 

0,131 

300 

0,105 

0,111 

Brannmotstand 

Avhengig av tegltykkelse. Se byggforskserien 520.322

Hulrommet mellom teglvangene isoleres med Glava Murplate 32. Murplaten er en spesialbehandlet formfast plate som er fuktbestandig og vannavvisende.

Murplatene monteres tett i tett og helt inntil indre teglvange. Murplatene festes med murbindere som påføres isolasjonsholdere.  
Mellom isolasjon og yttervange skal det være min. 15 mm luftespalte. Bindere 
(4 stk. pr. m2) plasseres med fall mot ytre vange. 
Mørtelpølser på innsiden av ytre vange skal fjernes slik at de ikke sperrer for 
lufting og drenering. I nederste skift må det være åpne stussfuger for å sikre lufting og drenering. Som regel er det nok med en åpning per meter, men på steder med mye nedbør og slagregn bør det økes til to åpninger per meter.

U-verdien er beregnet med 4 stk. stålbindere pr. m².

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen