close-pop-up.svg

Tilfarergulv

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for gulv
Krav: ≤ 0,10 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]


Tabellen er beregnet for en bygning med bredde 8 m og lengde-/breddeforhold = 1.5, se forøvrig også Generelt om gulvkonstruksjoner. 

U-verdi 

Isolasjonstykkelse
I tilfarergulvet + EPS under betong
[mm] 

U-verdi [W/m2K] ved sand og grus som grunnforhold

Isolasjons-
klasse 33

Isolasjons-
klasse 35

Isolasjons-
klasse 37

Isolasjons-
klasse 38

48 + 50

0,228

0,232

0,236

0,238

48 + 80

0,189

0,193

0,198

0,201

48 + 100

0,169

0,174

0,179

0,181

48 + 150

0,135

0,140

0,144

0,147

48 + 200

0,112

0,116

0,121

0,123

48 + 250

0,096

0,100

0,104

0,106

98 + 100

0,140

0,143

0,146

0,148

98 + 120

0,129

0,132

0,136

0,137

98 + 140

0,120

0,123

0,126

0,128

98 + 150

0,115

0,119

0,122

0,124

98 + 200

0,098

0,102

0,105

0,106

98 + 250

0,085

0,089

0,092

0,093

I tilfarergulvet er det forutsatt Glava Proff 34. 

Løsningen er egnet både ved nybygging og etterisolering. Det bør alltid være mer isolasjon under betongplaten enn i tilfarergulvet for å unngå kondens og eventuelle skader. Hvis det lite eller ingen isolasjon under betongplaten må det ikke isoleres med mer enn 50 mm Glava Plate/Rull.

På betongplaten legges 0,20 mm Glava Dampsperre, som fuktsperre, med 50 cm overlapp og tapede skjøter. 
Tilfarerne legges ut med senteravstand 600 mm. Ved behov for høydejustering må tilfarerne justeres med klosser/kiler. 
Glava Plate/Rull monteres mellom tilfarerne. 

Ved etterisolering av kjellergulv er det mulig å ettermontere radonsperre. Se egen monteringsanvisningen for Glava Radonsperre. 

22 mm sponplater, eller gulvbord i en tykkelse som gjør at de er selvbærende, festes til tilfarerne. Sponplatene limes og skrues fast til tilfarerne. 
Deretter legges parkett, laminat e.l. 

Det finnes justerbare tilfarersystem på markedet. Disse består som regel av metall og/eller plast. Benyttes slike kan dampsperren legges over tilfarersystemet før spon eller gulvbord monteres. Det gjør det mindre kritisk med større isolasjonstykkelser der det er lite eller ingen isolasjon under betongplaten.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen