close-pop-up.svg

Trebjelkelag med sekundærbjelker

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Husk at høye verdier for luftlyd tilsvarer gode verdier, mens det er omvendt for trinnlyd.  Der skal tallet være så lavt som mulig. 

R'w = luftlydreduksjon. L'n,w = trinnlydnivå 

Lydisolering og brannmotstand

Bjelkehøyde 
[mm] 

Isolasjonstykkelse  
[mm] 

Forventede lydisolasjonsverdier (dB) 
 

R' w 

L' n,w 

198 - kun bærebjelken 

200 + 20 mm trinnlydplate 

58 

56 

Brannmotstand 

REI 30 / REI 601

1 REI 60 oppnås med 12,5 mm Gyproc GN og 15 mm Gyproc Protect F (nederste lag). Min. 30 x 48 mm trelekt i lydbøyler montert på c/c 400 mm.

Trebjelkelag med sekundærbjelker, og flytende gulv med trinnlydplater. 

Sekundærbjelkene må ikke festes til gulvbjelkene, men spenne fritt i hele lengden av bjelkelaget. Sekundærbjelkene skal plasseres minst 25 - 30 mm lavere enn gulvbjelkenes underkant. Best resultat oppnås når bjelkene legges på murte eller støpte vegger kontra lette bærevegger. Bruk av sekundærbjelker gir like god lydisolasjon som lydreduksjonsbøyler, men sistnevnte løsning kan være enklere og raskere å montere. Det skal brukes to lag platekledning i himlingen, som monteres med forskutte skjøter. Det kan brukes 12,5 mm gipsplater, 12 mm sponplater eller tilsvarende. Platelagene skal ikke limes sammen, bare spikres eller skrues til lektene. Platelagene monteres med 6-8 mm klaring mot veggene. I spalten legges Glava Bunnfyllingslist og så fuges det med høy-elastisk fugemasse for å lufttette konstruksjonen. 

Flytende gulvløsning får vi når ett eller flere sjikt legges løst på underlaget, uten mekanisk forbindelse mellom sjiktene. Glava Trinnlydplate benyttes for å oppnå en slik løsning.  
I kombinasjon med trykkfordelende sjikt i form av gips- og gulvsponplatelag, vil en slik konstruksjon gi et gulv som har gode lydisolerende egenskaper. Ved å benytte luftåpne undergulv i form av spaltegulv eller slissegulv oppnås det bedre verdier fordi luftstivhetsbidraget i dempesjiktet reduseres. Viste løsning har hverken luftåpent undergulv eller ekstra platelag over trinnlydsplaten. 

Til lyddemping av hulrommet i bjelkelaget må det isoleres med minimum 200 mm isolasjon i form av plater eller ruller. Det oppnås samme lydreduksjon ved bruk av Glava Proff 34 og Glava Økonomi 38. Det er en fordel å fylle bjelkehøyden, også med tanke på brann. 

De forventede lydisolasjonsverdiene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også lydoverføringen gjennom de tilstøtende konstruksjonselementene. Dette kalles flanketransmisjon eller strukturoverført lyd. Slike detaljer må utføres nøye slik at lydoverføringen blir minst mulig (se Byggforskserien, blad 522.511 og 522.512). 

I NS 8175 (lydforhold i bygninger) er det beskrevet en korreksjonsfaktor for et utvidet frekvensområde som bl.a. skal sikre at konstruksjonen har tilfredsstillende lydegenskaper i det lavfrekvente området.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen