close-pop-up.svg

Vegg av porebetong med Glava Driv

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
 ≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K]

U-verdier for Glava Driv er beregnet med ulike forutsetninger. Den første tabellen er basert på u-verdier fra Teknisk Godkjenning, utarbeidet av SINTEF. I de beregningene er det ikke tatt med varmetapet som kommer fra omramming rundt vinduer og dører, samt tillegget fra startlisten av aluminium. Tabellene lenger ned er dette tatt hensyn til, da vi mener at dette gir et mer korrekt bilde på det totale varmetapet slik det normalt sett vurderes. Dette gjør også at man på en mer riktig måte kan sammenligne verdier opp mot de andre isolasjonssystemene vi har, samt tradisjonelle måter. Sammenligner man med andre verdier fra Tekniske Godkjenninger for lignende systemer, så vil det trolig være mer riktig å bruke verdier fra den første tabellen. Alle verdiene inkluderer varmetapstillegg fra festemidler (4,2 stk/m2). 

Tabell - U-verdi

200 mm pore-/gassbetongLøsning utvendig hjørne
Glava Driv isolasjonsplateÅpenm/vindsperre
100 mm isolasjonsplate0,240,24
150 mm isolasjonsplate0,190,19
200 mm isolasjonsplate0,160,15
223 mm isolasjonsplate0,150,14

U-verdier for Glava Driv på Porebetong er beregnet med tillegget for varmetapet fra festemidler, startlist og omramming rundt vinduer og dører. Det er tre tabeller for å skille på ulike bygningskategorier. Det er forutsatt tettet isolasjon ved vegghjørnene. Under hver enkelt tabell er det satt opp noen punkter som forklarer grunnlaget for beregningen.

U-verdi - enebolig

 Driv tykkelse (mm)
Porebetong tykkelse (mm)100150200223
2000,2530,1960,1610,149
  • Treandel til omramming for Glava Driv: 1,3 %. Tatt utgangspunkt i 36 mm omramming eller OSB-plate (gir tilnærmet samme varmetap).


U-verdi - leilighet

 Driv tykkelse (mm)
Porebetong tykkelse (mm)100150200223
2000,2510,1950,1600,148
  • Treandel til omramming for Glava Driv: 2,3 %. Tatt utgangspunkt i 36 mm omramming eller OSB-plate (gir tilnærmet samme varmetap).


U-verdi - næringsbygg

 Driv tykkelse (mm)
Porebetong tykkelse (mm)100150200223
2000,2520,1960,1610,149
  • Treandel til omramming for Glava Driv: 3,6 %. Tatt utgangspunkt i 36 mm omramming eller OSB-plate (gir tilnærmet samme varmetap).
  • Tillegg for Glava Driv Startlist: 0,002 W/m2K. Beregnet for bygg på 6 etg.

Glava Driv Systemet bestå av stuket glassull (stående fibre) og profiler.

Glava Driv System egner seg godt til både rehabilitering og nybygg. 
Systemet kan festes i bærende ytterveggskonstruksjoner av betong, massivtegl, lettklinker, pore-/gassbetong, KL-tre (massivtre) og bindinsverk med 15 mm OSB3/ konstruksjonsfiner. Systemet er enkelt, raskt og lett å håndtere, og det monteres med helt vanlig håndverktøy. Det gir fleksibilitet med tanke på valg av kledning, noe som gir stor arkitektonisk frihet – særlig ved rehabilitering. 

Glava Driv isolasjonsplate er stuket glassullisolasjon. Stuking av glassull gir høy trykkstyrke kombinert med lav vekt. Vår isolasjonsplate er også vannavstøtende slik at isolasjon tåler noe fukt uten at det går inn i isolasjon.

Ved rehabilitering bør man vurdere behovet for etterisolering av kjellervegg eller ringmur, og dette bør gjøres før man starter med montering av systemet.

Utvendig isolering av murvegger reduserer faren for fuktskader kontra om det kun blir isolert innvendig. Murveggen kommer i et annet klima, blir varmere og dermed tørrere. Løsningen kan også redusere eventuelle kuldebroer.

Se egen monteringsanvisning for utfyllende informasjon.

Les også Generelt om yttervegger

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen