close-pop-up.svg

Miljø og bærekraft i GLAVA®

Bygg står for cirka 40 prosent av de globale utslippene av klimagasser. Da Weber, Gyproc og Glava Isolasjon slo seg sammen, ble vi en av de største aktørene i norsk byggebransje. Derfor ser vi på det som vårt ansvar å bidra til å drive byggebransjen i en mer miljøvennlig retning både når det gjelder produksjon, byggeprosess og ferdige bygg.

Vi i GLAVA® er opptatte av potensialet i de byggene som allerede finnes. Ved å ta vare på eksisterende bygg gjennom rehabilitering, kan vi minske CO2-utslippene betraktelig. Det tar 50 år å hente inn CO2-utslippene etter å ha bygd et nytt hus sammenlignet med å rehabilitere et gammelt. Derfor jobber vi for å gjøre rehabilitering enklere. Vi satser på innovative løsninger, legger til rette for mer effektive byggeprosesser, som gir dokumentert miljøeffekt, og energieffektiviserer egen produksjon.

Inntil 80 prosent av glassull fra Glava Isolasjon er gjenvunnet av glass fra syltetøykrukker, bilruter o.l. Gips som før ble kastet, bruker vi nå til å lage nye gipsplater. Gips er en råvare som kan gjenvinnes gang på gang uten at kvaliteten påvirkes. Vi produserer med smartere energistyring, fornybar energi, mindre utslipp og redusert svinn. Avkapp av glassull brukes til eks. i produksjonen av Leca-kuler. En rekke av Webers produkter er EPD- eller ECO-merket for at livsløpet og fotavtrykket lett skal kunne sammenliknes med liknende produkter. Lang levetid og lite vedlikehold kombinert med gode muligheter for gjenbruk, gjør at mur kommer svært godt ut i en livsløpsbetraktning.

Isolasjon

Vi selger via forhandlere. Pris kan variere noe fra butikk til butikk, så sjekk pris hos din lokale byggevareforretning.

Tallene står for isolasjonsklasse. Jo lavere tallet er, jo bedre isolerer produktet. Glava Extrem 32 er i dag det beste produktet vi har. Den har 6 prosent bedre isolasjonsevne enn Glava Proff 34. Bruker du Glava Extrem 32 får du et betydelig bedre isolert bygg og eventuelt slankere konstruksjon.

Glava Proff 34 er vårt standardprodukt og den meste brukte isolasjonen i klimakonstruksjoner.

Økonomi 38 har minst isolasjonsevne av de tre, men er et velegnet produkt til innvendige skillevegger og etasjeskillere mellom oppvarmede etasjer, siden det der ikke er krav til termisk isolasjon.

Glass omtales som et mineral, fordi hovedbestanddelene både i glassull og steinull er mineraler (sand, stein, kalk) og har derfor fellesbetegnelsen mineralull. Glass fra husholdning og annet returglass gjenvinnes og brukes til Glava Isolasjons produksjon av glassull. Resirkuleringen gjøres i tett samarbeid med Norsk Gjenvinning.

Glassull er laget av glass hvor inntil 80 prosent er resirkulert (returglass). Se filmen: Slik blir glass til isolasjon.

Det betyr at isolasjonen ikke brenner eller kan bli satt fyr på. Brannsikkerhet er viktig. Husk at det er hele bygningskonstruksjonen/bygningsdelen som skal motstå brann. Isolasjonen blir en delkomponent i denne sammenhengen. Se SINTEFs sertifisering av byggisolasjon i klasse A1.

Ja, steinull har et noe høyere smeltepunkt enn glassull. Smeltepunktet til glassull er ca. 750 grader C, mens steinull smelter ved ca. 1000 grader C. Både steinull og glassull er klassifisert som ubrennbare materialer, selv om steinull har et høyere smeltepunkt enn glassull.

Nei, det blir den ikke, selv om mange tror det. Ved økende sammenpressing forbedres isolasjonsevnen. Det er først når produktet er presset sammen 5 – 6 ganger (til rundt 70 kg/m3)at isolasjonsevnen begynner å reduseres. Det er viktig at sammenpressingen er kontinuerlig over hele flaten.

Dampsperre skal monteres på varm side av isolasjonen i alle kontinuerlig oppvarmede bygninger. Det er ikke nødvendig med dampsperre på kjelleryttervegger under terreng, der halvparten eller mer av den totale isolasjonstykkelsen, er plassert på utsiden (kald side) i vanlige, tørre rom. Dette gjelder også for murvegger over terreng.

For kjellervegger under terreng, som kun isoleres innvendig, gjelder følgende regel: Det brukes ikke dampsperre hvis mer enn halve vegghøyden er tilbakefylt utvendig.
Det brukes dampsperre hvis under halve vegghøyden er tilbakefylt.
Er terrenget skrånende må dette avgjøres per tilfelle.

Våtrom under terreng skal damptettes uansett.
For bygninger som kun er sporadisk oppvarmet gjennom året, må bruk av dampsperre vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ta gjerne kontakt med oss.

Vi anbefaler at du legger en kontinuerlig dampsperre.

Dampsperren hindrer varm og fuktig inneluft i å trenge ut i de kalde delene av konstruksjonen. Når det skjer, øker faren for kondens og kondensskader betraktelig.

Dampsperren fungerer også som en luftsperre, som er med på å redusere varmetapet. Om det ikke er anledning til å montere dampsperre, er god ventilasjon meget viktig –særlig på rom som kjøkken og bad. Er du usikker, så ta gjerne kontakt med oss.

Dette er høyst sannsynlig støv som skyldes luftlekkasjer, og isolasjonen har fungert som et filter for smuss og støv. Det er liten fare for vekst av mikroorganismer i glassull, men dette kan vokse på tilnærmet alle materialer så lenge vilkårene for vekst er tilstede. De organiske materialene i konstruksjonen vil være meget hardt angrepet før det smitter over på glassull.

Fyller isolasjonen fakket/rommet godt, har spenst og ikke er tilsmusset, kan den fint brukes videre. Glassull har normalt en levetid på min. 60 år. Dog bør isolasjon fra før tidlig 1970-tall vurderes utskiftet. Dagens produkter har vesentlig bedre isolasjonsevne.

Lydisolering benyttes mot utendørs støy, mellom separate rom eller leiligheter, mellom næringsvirksomhet og boligrom og alle andre steder det er ønskelig å stenge ute uønsket lyd. Norsk standard stiller krav til konstruksjonens lydegenskaper. I praksis viser det seg at det kan være fornuftig å benytte konstruksjoner med enda bedre lydegenskaper enn påkrevd, for å få fornøyde brukere.

Isolasjonen har en meget viktig oppgave i å avdempe hulrommet. Det er glassullens store overflate (mange små/tynne tråder) som gjør at deler av lyden absorberes. Absorpsjonen er størst ved høye frekvenser og øker i teorien med materialtykkelse og fibermengde. I praksis vil det være gunstig å benytte Glava Extrem 32 (inntil 50 mm), men ved større isolasjonstykkelser vil Glava Proff 34 og Glava Økonomi 38 ha tilnærmet like lydisolasjonsegenskaper. Ut fra økonomiske hensyn vil det derfor være fordelaktig å benytte Glava Økonomi 38.

Ja, tørt og rent avkapp uten forurensning av sagmugg o.l. kan gjenbrukes som blåseisolasjon. Avkapp som tilfredsstiller disse kriteriene kan returneres i våre retursekker for avkapp. Vi jobber aktivt med flere industrielle løp for å finne ulike måter å gjenvinne glassull på. Inntil 80 % prosent av vår isolasjon er laget av returglass. Les mer om hvordan vi nå kan gi avkapp fra glassull nytt liv. https://www.glava.no/om-glava/presse/biprodukter-fra-glassull-far-nytt-liv-i-leca/

Effekten av blåseull varierer ut fra hvilken type du benytter, og om det blåses lukket (inn i konstruksjonen) eller åpent (kaldt loft). Varmeledningsevnen varierer fra lambda 42 blåst åpent, til lambda 34 blåst lukket. Tradisjonell isolasjon holder lambda 34 på alle konstruksjoner (Proff 34).

Blåseull prises ferdig blåst pga. krav til blåseutstyr. Pris avhenger av utførendes timepris og erfaring.

Trefiberisolasjon er et organisk, i motsettning til glassull som er uorganisk materiale.

Varmeisolasjonsevne: Glassull har bedre varmeisolasjonsevne enn trefiberisolasjon.

Brann: De fleste av glassullproduktene til Glava Isolasjon er klassifisert ubrennbare i Euroklasse A1 (Ubrennbar), mens trefiberisolasjon er klassifisert som et brennbart materiale i Euroklasse E .

Vekt: Glassull er svært lett. Trefiberisolasjon veier tre ganger så mye.

Komprimering: GLAVAs glassullprodukter komprimeres ned til 1/5 av bruksvolumet, ved lagring og transport. Trefiberisolasjon kan ikke komprimeres. Det betyr at der du trenger en lastebil med GLAVA trenger du 5 lastebiler med trefiberisolasjon.

Termisk: Har stort sett samme termiske egenskaper, men det er forskjell på lambdaverdiene. Vår glassull har hovedprodukt med lavere lambdaverdi enn steinull.

Lyd: Når man sammenligner vanlig bygningskvalitet er det lite eller ingen forskjell, men det finnes spesialprodukter.

Brann: Steinull og glassull er klassifisert som ubrennbare materialer. Det er særlig viktig å ta hensyn til at det er hele bygningskonstruksjonen/bygningsdelen som skal motstå brann. Isolasjonen blir en delkomponent i denne sammenhengen.

Komprimering: GLAVAs glassullprodukter komprimeres ned til 1/5 ved laging og transport. Steinull kan til sammenligning ikke komprimeres like mye.

Glava glassull skal benyttes i tørre konstruksjoner, og isolasjonen skal ikke utsettes for vann eller fukt hverken under lagring, i byggeperioden eller i ferdig bygg.
Lagring av isolasjon skal fortrinnsvis skje innendørs. Blir isolasjonen lagret ute skal den legges på en plattform så den ikke blir liggende på fuktig grunn, og dekkes med en presenning.
Har isolasjonen blitt våt eller fuktig under lagring må det vurderes i hvert enkelt tilfelle om den skal skiftes ut med ny. Fuktig, men ikke våt isolasjon kan vurderes tørket.
Glassull som har blitt våt i byggeperioden, eller som følge av lekkasje, skal alltid tas ut av konstruksjonen så fort som mulig slik at konstruksjon tørker skikkelig. Den våte isolasjon bør vurderes skiftet ut.

Hvis det er snakk om forurenset vann, f.eks. fra lekkasje i ferdig bygg, skal isolasjonen byttes ut med ny. Mikroorganismer kan vokse på nærmest alle materialer så lenge vilkårene for vekst er tilstede. Derfor kan selv også glassull bli utsatt for vekst av mikroorganismer.

Gips

Dette avhenger av dimensjon på platene og om du mener den synlige gipsplaten, eller de innerste platene som kun skal «halvskrues».
På en 1200 mm bred plate går det ca. 15 skruer pr. m2 i det synlige laget. I de innerste lagene går det ca. 6 skruer pr. m2.
På en 900 mm bred plate går det i det synlige laget ca. 19 skruer pr. m2, og ca. 7-8 skruer pr. m2 i de innerste lagene, avhengig av lengden på platen.

Gipsplater består av en gipskjerne omsluttet av kartong eller glassfibermatter. Siden gips er et dødt materiale, er gipsplatene stabile og påvirkes ikke nevneverdig av fukt eller temperatur.
Gipsplater er et ypperlig underlag for både maling og tapet. Det gir stramme linjer, sømløse overganger og skjøter, og plater som er enkle å bearbeide. I tillegg har gips gode lyd- og brannegenskaper.

Gipsplater får hovedsaklig sine gode brannbeskyttende egenskaper fra gipskjernen. Gipsplatens kjerne består i hovedsak av gipskrystaller, som er kalsiumsulfat med krystallisk bundet vann. Når gipsen blir varm, frigjøres krystallvannet og avgis som vanndamp. Denne prosessen kalles kalsinering og krever store mengder energi. Kalsineringsprosessen, som langsomt går gjennom gipsplaten, fører til at temperaturen på den ueksponerte siden er relativt lav (<100 grader celsius) så lenge kalsineringen pågår.

Når en gipsvegg belastes av horisontal last, vil det oppstå utbøying i stenderne. Ved å utnytte gipsplatenes styrke, kan du medregne samspillet mellom de monterte gipsplatene og stålstenderne, i det dette gir konstruksjonen økt styrke og stivhet. Samspillet forutsetter at montasjen utføres korrekt og at det ikke senere gjøres gjennombrytninger i konstruksjonen. Her i Gyproc håndbok kap. 4.3 finner du tabeller som angir maksimale vegghøyder ved ulike belastinger for forskjellige veggtyper. Veggene er beregnet i lav sikkerhetsklasse.
http://ehaandbok.gyproc.no/Gyproc/gyprocno/2018-gyproc-handbok-no/?page=432

Puss, mur og gulvavretting

Sprekker kan være døde eller levende. Riss som «lever» risikerer å kort tid etter reparasjon sprekke opp igjen, og bør derfor utbedres med diletasjonsfuger.
«Døde» sprekker, dvs de som ikke beveger seg, kan hogges frie inn til fast underlag før utbedring. Produkter må velges ut i fra underlag, tykkelse og bør være tilsvarende som øvrige produkter brukt på fasaden.

Ved puss på lettbetong anbefales først grunning med weberbase 105 Hvitgrunning. Til grovpuss anbefales weberbase 261 Fiberpuss. På fuktutsatte områder, som f.eks. sokkel, anbefales weberbase 260 Sokkelpuss som grovpuss.

Vi anbefaler generelt ikke at det tilsettes pigmenter eller andre stoffer som ikke er evert av Weber i våre ferdigblandede pusser/mørtler/betonger. Mørtlene er fremstilt og perfeksjonert basert på resepter vi vet fungerer godt. En evt. tilsetning vil kunne bidra til uønskede bruksegenskaper. Reklamasjonsretten bortfaller dersom det tilsettes stoffer som ikke er iht. produktdatablader eller våre anbefalinger.

weberton 303 Silikatgrunning kan benyttes som et rent grunningsstrøk eller som tilsetning/tynning til Silikatmaling. Som grunning blandes weberton 301 Silikatgrunning 1:1 med vann. Påføres med rull eller kost (kost anbefales for å jobbe den inn i underlaget).
Som tilsetning/tynning i weberton 303 Silikatmaling benyttes det 10 % (1,5kg pr spann 303) i første strøk. Andre strøk tynnes ikke. Tynningen kan varieres mellom 5 og 40 % avhengig av ønsket dekningsgrad. Til lasur økes tynningsgraden. Se også databladene.

weberton 303 Silikatmaling påføres mineralske underlag. Underlaget skal være rent, tørt og fritt for støv og løse partikler. Nypussete underlag skal ha herdet i minimum 14 dager før påføring av maling. Første malingsstrøk tynnes med 10 % weberton 301 Silikatgrunning, mens andre strøk påføres ufortynnet. Silikatmalingen påføres med sprøyte, rull eller kost. Ved sprøyting anbefales en påfølgende utkosting. Kost anbefales generelt pga. muligheten til å jobbe malingen godt inn i underlaget. Dekk til glass, metall og treverk pga. faren for sprut. Se datablad for ytterligere opplysninger.

Fliser med bom til underlaget under må fjernes først. De gamle flisene må vaskes med kraftvask for avfetting, gjerne rubbes/mattes ned for så å primes med enten weberprim 803 eller weberprim 804. Alternativt kan weberfloor 4716 Primer benyttes, men da må det slemmes inn tørt pulver i våt primer. Deretter er det klart for sparkling. Husk at avrettingsmassene skal dekkes med membran i våtrom.

Et egnet produkt for støping av badegulv er Weber Støpemørtel Bad. Den kan belegges raskt og brukes til både underliggende eller overliggende membran.

Minimum overdekning av varmerør er 30 mm.

Vi anbefaler ikke at våre ferdige mørtler justeres med tilsetningsstoffer som ikke er beskrevet på datablad/sekk eller av oss. Mørtlene er basert og produsert på resepter som er utprøvd og som vi vet fungerer.

En M5 mørtel er basert på sement og natursand. M5 egner seg godt til muring og som grunningsmørtel på sterke underlag. En KC-mørtel er sammensatt av kalk, sement og natursand. Blandingsforholdet mellom kalk og sement påvirker styrken og hvordan mørtelen blir å bearbeide. En KC-mørtel er like godt egnet til muring som til pussing. Sjekk det aktuelle datablad for hvilket produkt du bør bruke.

Murmørtel er lagd og formulert for muring og er ikke egnet for pussing. Det finnes mange alternative pussvarianter for gjennomfarget puss.

Weberbase 261 Fiberpuss har en farge som ligner på våre standardfarger med fargekode 33059 og 33060. NB: Puss er et mineralsk materiale og fargen vil kunne variere ved f.eks. forskjeller på sug i underlaget, påføringsteknikk m.m.

Malingene er basert på to ulike bindemidler. Silikatmaling er basert på vannglass, mens den andre er basert på silikonharpiks. Dette gir noe ulike heftegenskaper, diffusjonsåpenhet og glans. Silikonharpiks vil gi en heft til bl.a. tidligere malte underlag, mens silikat kun hefter på rent mineralske underlag.

Ja, det kan du, men de benyttes kun på mineralske underlag.

Se vår veiledning «Weber puss og maling innendørs» for alternative produkter og løsninger.

Ja, Weber Fiberpuss kan benyttes på underlag av Leca, betong, Aquapanel Outdoor, tegl, mineralull og EPS.
Weber Fiberpuss skal benyttes sammen med Webertherm 397 Armeringsnett.

Ja. Weber VentiGuard eller Weber VentiGuard Extreme monteres på trestenderverk og gir en pusset overflate i kombinasjon med eller i stedet for trepanel.

Uavhengig av underlaget skal det benyttes en tre-sjikts puss, som bygges opp etter anbefalte pussystemer. Ekstra grunning/hydrofobering kan også være nødvendig for å oppnå slagregntetthet. Det er også viktig å tenke på utforming av beslag og takutstikk for å sikre korrekt avrenning.

En 3-sjikts puss er anbefalt for å oppnå en slagregntett puss. Den skal bygges opp med grovt og sterkt sjikt innerst og finere og svakere sjikt utover. Dette bidrar til et kapillærsug utover i sjiktene.
En to-sjikts puss består av grunning for å få heft og et toppsjikt for det estetiske.

Vi anbefaler Weber Grå slemmemørtel i to sjikt. Slemmemørtelen trekkes opp på grunnmuren og opp over bakken. Benytt knotteplast med topplist for fuktdrenering. Weberbase 261 Sokkelpuss kan også benyttes.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss. Det er vanskelig å gi noen generelle råd pga. mange ulike underlag, underlagets beskaffenhet og eldre reparasjoner. Begrensninger fra antikvariske myndigheter kan også være begrensende for materialvalget.

Du kan bruke weberton 303 Silikatmaling med tilhørende 301 Silikatgrunning, eller weber silco paint. Fargekart finner du på våre nettsider.

Leca mures vanligvis med Murmørtel M5. KC 35/65 eller KC 50/50 kan også brukes. Tegl mures vanligvis med M5/M5 SS. Til tegl kan også Farget Murmørtel, KC 20/80, KC 35/65 eller KC 50/50 benyttes. Valg av murmørtel gjøres ut fra steinens fasthet og kravene til murverket.

Unngå planting inntil huset og sørg for at det er godt drenerende materiale i bakken.
All puss har et naturlig kapillært sug. Når pussen kommer i kontakt med et vannførende sjikt, vil pussen trekke vann og slippe den ut litt lenger opp på grunnmuren. Fukten trekker med seg kalk og salter som avsettes på overflaten som hvite utfellinger. Slikt fuktopptrekk kan medføre frostskader og avskalling av puss og maling. Det bør benyttes en sementrik/sterk puss eller en vannavvisende puss i overgangssonen mellom bakke og fasade for å hindre dette. Er skaden allerede skjedd, kan det slisses inn et kapillærbrytende beslag som forhindrer videre fuktopptrekk. Under beslaget benyttes Weber Grå/Hvit slemming på Leca, evt Weber Rep 980 på underlag av betong.

Materialer vil bevege seg ulikt og kan skape riss og sprekker dersom du pusser over to forskjellige materialer. Dette kan enten løses ved å sette inn en dilatasjonsfuge. som f.eks Weber 418 Dil.fuge, mellom de to materialene. weber 411 Rissarmeringsnett kan også appliseres i pussen over materialovergangen. Rissarmeringsnettet sørger for at pussen ikke har vedheft til underlaget i dette området og kan derfor «røre seg» noe fritt.

Valg av puss styres av bl.a. type underlag, ønske om funksjon, estetikk, tykkelse, struktur og om det er innen-/utendørs m.m. Se mer info i våre artikler under «Finn riktig løsning».

Hvis malingen enkelt kan fjernes fra underlaget er dette det beste alternativet. Du står da friere i valg av pussmørtel.
Dersom malingen ikke kan fjernes, må det benyttes produkter som hefter godt til underlaget. Weber 261 Fiberpuss er et produkt som har god vedheft til flere «utfordrende» underlag. Dersom du kun trenger en tynnere oppbygging, ca 2-4 mm, er Weber Sparkel et alternativ. Videre kan du også bruke tradisjonelle KC-pusser ved å tilsette Weber Mørteltilsetning i blandevannet ved blanding (se tilhørende produktdatablad).
Før pussing anbefales det å skrape/rubbe overflaten slik at den blir mest mulig ru. Løse partikler kostes vekk.