close-pop-up.svg

Er isolasjon brannsikker?

Artikkelen oppdatert 22. des.2022
Artikkelen oppdatert 22. des.2022

Majoriteten av våre glassullprodukter er klassifisert som ubrennbare i euroklasse A1 og A2-s1,d0. Enkelte produkter som har belegg av papir eller plast, må vi klassifisere som brennbare som følge av belegget selv om glassullen i seg selv er klassifisert som ubrennbar.

Brannsikkerhet er viktig. Husk at det er hele bygningskonstruksjonen/bygningsdelen som skal motstå brann. Isolasjonen blir en delkomponent i denne sammenhengen. Se SINTEFs sertifisering av byggisolasjon i klasse A1.

Steinull har noe høyere smeltepunkt enn glassull. Glassull smelter ved rundt 600 grader mens steinull smelter ved ca. 1000 grader. Både steinull og glassull er klassifisert som ubrennbare materialer. 

Har du spørsmål om et byggeprosjekt? Kontakt oss, så hjelper vi deg.