close-pop-up.svg

Er isolasjon brannsikker?

Artikkelen oppdatert 22. des.2022
Artikkelen oppdatert 22. des.2022

Isolasjon fra Glava® er laget av uorganisk materiale og er klassifisert som ubrennbar i klasse A1. At isolasjonen er ubrennbar betyr at isolasjonen ikke brenner eller kan bli satt fyr på.

Brannsikkerhet er viktig. Husk at det er hele bygningskonstruksjonen/bygningsdelen som skal motstå brann. Isolasjonen blir en delkomponent i denne sammenhengen. Se SINTEFs sertifisering av byggisolasjon i klasse A1.

Steinull har noe høyere smeltepunkt enn glassull. Glassull smelter ved rundt 750 grader mens steinull smelter ved ca. 1000 grader. Både steinull og glassull er klassifisert som ubrennbare materialer. 

Har du spørsmål om et byggeprosjekt? Kontakt oss, så hjelper vi deg.