close-pop-up.svg

Hva er forskjellen på glassull og steinull?

Artikkelen oppdatert 22. des.2022
Artikkelen oppdatert 22. des.2022

Glassull og steinull er begge definert som mineralull. 

Begge materialene har stort sett de samme termiske egenskapene. Det er dog noen forskjeller på lambdaverdiene, hvor glassull fra Glava®  tilbyr produkter med lavere lambdaverdi enn steinull. 

Når det kommer til lydisolering er det lite eller ingen forskjell på glassull og steinull. Men det finnes spesialprodukter som er bedre egnet for å skape optimale lydforhold i et rom. 

Både steinull og glassull er klassifisert som ubrennbare materialer, selvom steinull tåler noe mer varme. Steinull smelter ved ca. 1000 grader mens glassull ved ca. 600 grader. Her er det viktig å påpeke at det er hele bygningskonstruksjonen som skal motstå brann. Isolasjonen er kun en delkomponent i den sammenhengen.

En annen fordel med glassull er at den veier lite og kan komprimeres ned til 1/5-del av sin opprinnelige størrelse. Det gir flere fordeler ved transport og lagring. Steinull kan til sammenligning ikke komprimeres like mye. 

Har du spørsmål om et byggeprosjekt? Kontakt oss, så hjelper vi deg.