close-pop-up.svg

Hva er forskjellen på glassull og trefiberisolasjon?

Artikkelen oppdatert 22. des.2022
Artikkelen oppdatert 22. des.2022

Trefiberisolasjon har ikke de samme termiske egenskapene som glassull. Glassull fra Glava har lavere lambdaverdi, og dermed bedre varmeisolerende egenskaper enn trefiberisolasjon.

Når det kommer til lydisolering, er det liten eller ingen forskjell mellom glassull og trefiberisolasjon. Men lydisolering er avhengig av flere parametere og isolasjonen blir kun en, men viktig, del-komponent.
Det er et skille mellom brannegeskapene til glassull og trefiberisolasjon.
Vår glassull er klassifisert som et ubrennbart materiale mens trefiberisolasjon er klassifisert som et brennbart materiale. Det medfører at trefiberisolasjon har begrensninger i forhold til bruk (ift. risiko- og brannklasser).
En annen fordel med glassull er at den veier lite og kan komprimeres ned til 1/5-del av sin opprinnelige størrelse. Det gir flere fordeler ved transport og lagring.


Har du spørsmål om et byggeprosjekt? Kontakt oss, så hjelper vi deg.