close-pop-up.svg

Hvilket produkt er best til lydisolering?

Artikkelen oppdatert 22. des.2022
Artikkelen oppdatert 22. des.2022

Lydisolering benyttes mot utendørs støy, mellom separate rom eller leiligheter, mellom næringsvirksomhet og boligrom, og alle andre steder det er ønskelig å stenge ute uønsket lyd.

Norsk byggestandard stiller krav til konstruksjonens lydegenskaper. I praksis viser det seg at det kan være fornuftig å benytte konstruksjoner med enda bedre lydegenskaper enn påkrevd, for å få optimale lydforhold og komfortable rom.

Isolasjonen har en meget viktig oppgave i å avdempe hulrommet. Det er glassullens store overflate (mange små/tynne tråder) som gjør at deler av lyden absorberes. Absorpsjonen er størst ved høye frekvenser og øker i teorien med materialtykkelse og fibermengde.

I praksis vil det være gunstig å benytte Glava Extrem 32 (inntil 50 mm), men ved større isolasjonstykkelser vil Glava Proff 34 og Glava Økonomi 38 ha tilnærmet like lydisolasjonsegenskaper. Ut fra økonomiske hensyn vil det derfor være fordelaktig å benytte Glava Økonomi 38.

Har du spørsmål om et byggeprosjekt? Kontakt oss, så hjelper vi deg.