close-pop-up.svg

Tåler glassull fukt?

Artikkelen oppdatert 22. des.2022
Artikkelen oppdatert 22. des.2022

Glassull fra Glava skal være tørr og brukes i tørre konstruksjoner. Isolasjonen skal ikke utsettes for vann eller fukt, hverken under lagring, i byggeperioden eller i ferdig bygg.

Vi anbefaler at produktet lagres innendørs. Blir isolasjonen lagret ute skal den legges på en plattform, slik at den ikke blir liggende på fuktig grunn, og dekkes med en presenning.

Har isolasjonen blitt våt eller fuktig under lagring må det vurderes i hvert enkelt tilfelle om den skal skiftes ut med ny. Fuktig, men ikke våt isolasjon, kan vurderes tørket.

Glassull som har blitt våt i byggeperioden, eller som følge av lekkasje, skal alltid tas ut av konstruksjonen så fort som mulig slik at konstruksjon tørker skikkelig. Den våte isolasjon bør vurderes skiftet ut.

Hvis det er snakk om forurenset vann, for eksempel fra lekkasje i ferdig bygg, skal isolasjonen byttes ut med ny. Mikroorganismer kan vokse på nærmest alle materialer så lenge vilkårene for vekst er tilstede. Derfor kan selv også glassull bli utsatt for vekst av mikroorganismer.

Har du spørsmål om et byggeprosjekt? Kontakt oss, så hjelper vi deg.