close-pop-up.svg

Weber Fiberpussystem - pussveiledning

weberbase 261 Fiberpuss har vært på markedet siden 2004, og er i dag vårt hovedprodukt. Fiberpussystemet kan benyttes på de fleste underlag, inne og ute, og med et stort utvalg av ulike sluttbehandlinger. Fiberpuss er en fiberarmert, fleksibel kalk- og sementbasert puss som legges i to sjikt med armeringsnett. Dokumentert slagregnstett og tilpasset norsk klima. Fiberpussystemet inngår som komponent i mange av Webers fasadesystemer som innehar Sintef Teknisk Godkjenning.

Akustikk

Lydbøyler demper lyd mellom etasjer

Når du ønsker å redusere lyd mellom etasjer er lydbøyler en god løsning. Vibrasjonsdempende oppheng finnes i flere utgaver, og forbedrer luft- og trinnlyd som forplanter seg igjennom etasjeskilleren.

Teglvegg med Glava Pluss System

Glava Pluss System består av stendere laget av stuket glassull (stående fibre) med pålimt treverk. Stuking av glassull gir høy trykkstyrke kombinert med lav vekt.

Lettklinkervegg med utvendig påforing

Stenderverket monteres helt inntil den poretettede veggen av lettklinker. Lettklinkerblokker har åpen porestruktur så blokkene skal poretettes med puss/slemming utvendig. Det anbefales at blokkene i tillegg poretettes med slemmemørtel innvendig.

Mur

Slemming av mur

Slemming av mur er viktig for å unngå fukt i muren. Du kan slemme for hånd eller slemme med sprøyte.

Forskjøvet stenderverk med dobbel platekledning

Disse konstruksjonene anvendes i bygninger der det stilles moderate krav til lydisolasjon.

Gjennomgående stenderverk med enkel platekledning

Dette er den enkleste type av skilleveggkonstruksjon. Den benyttes i bygninger der det stilles lave til moderate krav til lydisolasjon.

Sertifiserte Weber Gulventreprenører (SWG)

Weber har et eget team med sertifiserte gulvspesialister som ikke gjør annet enn å montere Weber gulv, dag ut og dag inn, og sikrer deg kvalitetsgulv som holder det de lover.

Tanker

Tanker og beholdere

Avhengig av tankenes og beholdernes anvendelse isoleres de for å hindre energitap, kondens, frysning, temperaturfall i mediet og høy overflatetemperatur.

Brannbeskyttelse av korrugert stålplatetak

Brannbeskyttelse av korrugert stålplatetak med brannmotstand REI 60 og REI 90

Garasjehimlinger med T-profiler

Vi leverer plater for montasje med hvite T-profiler, Triton (DONN), Luna T-24 eller CONNECT, og en underplate, Glava Akuduk som er svært elastisk.

CLIMAVER® - et selvbærende isolert kanalsystem

Kanalplatene er utviklet for ventilasjon og klimaanlegg, og er laget av glassull for å oppnå lav vekt samt effektiv og enkel montering av et pré-isolert kanalsystem.

Weber puss på isolerte grunnmurssystemer

Det benyttes Weber Fiberpussystem som puss på isolerte grunnmurssystemer, f.eks. Glava Trollveggen og Jackon Thermomur. For best mulig resultat anbefaler vi at arbeidet utføres av håndverker med relevant erfaring. For mer detaljert informasjon vedrørende utførelse etc., se respektive produktdatablad.

Brannteknisk oppgradering av betongdekker

Betong er spesifisert i bygninger og anleggstekniske prosjekter av flere grunner, noen ganger kostnader, og noen ganger fremdriften av prosjektet eller på grunn av arkitektonisk utseende.

Glava Robust Lamell på porebetong

Oppbyggingen av taket er som et omvendt tak der tettesjiktet/membranen ligger i topp og dampsperren ligger mellom porebetongen og isolasjonen.

Glava innblåsere

Her finner du kontaktinformasjon til firmaer fra hele landet som utfører isolasjonsjobber med Glava Blåseull.

Glava Robust Lamell på taktro av tre

På taktro av tre må dampsperren ligge på et plant underlag, slik som f.eks. taktroen. Varmeisolasjonen bør ligge oppå dampsperren, men i spesielle tilfeller kan det vurderes å legge maksimalt 1/4-del av varmeisolasjonen i bjelkelaget. Dette gjelder kun over tørre rom.

Glava Robust Lamell på stålplatetak

På stålplatetak er det krav om at dampsperren skal legges på et plant underlag før hovedisolasjonssjiktet legges ut.

Glava Robust Lamell på betongdekke

Oppbyggingen av taket er som et omvendt tak der tettesjiktet/membranen ligger i topp og dampsperren ligger mellom betongdekket og isolasjonen.

Betongdekke med kombiløsning

Rettvendt tak på betongdekke med kombinasjonsløsning av Glava EPS og mineralull.

Stålplatetak med Paroc løsning

Stålplatetak med mineralull. I rettvendte tak ligger all isolasjonen under tettesjiktet noe som tillater bruken av fullverdige mineralullsløsninger. I tilfellet med stålplatetak bør dampsperren ligge på et plant underlag, og legges derfor oppå en underlagsplate av mineralull.

Generelt om Glava innervegger

Nyttige råd om isolering og tetting av innervegger. Til skillevegger/lettvegger innenfor samme boenhet stilles det ikke varme-, lyd- eller brannkrav. Allikevel er det meget viktig for brukerkomforten at skillevegger isoleres godt.

Generelt om Glava yttervegger

Nyttige råd om isolering og tetting av yttervegger.

Generelt om Glava etasjeskillere

Til etasjeskillere mellom to boenheter stilles det krav til både luftlydreduksjon og trinnlydnivå, og brann-motstand.

Generelt om Glava gulv

Nyttige råd om isolering av gulv.

Generelt om Glava tak

Nyttige råd om isolering og tetting av tak.

Forankring av bolter

Arbeidsbeskrivelse gjelder for de fleste typer av forankring med ekspanderende mørtel. Beskrivelsen er kun et generelt forslag. Utførende skal kunne dokumentere at aktuelle produktblad og anvisninger er fulgt.

Betongvegg med utvendig trykkfast isolasjon og innvendig påforing

Kjelleryttervegg av betong isoleres utvendig med XPS eller Glava EPS, og innvendig med Glava Plate/Rull. For yttervegger av betong, og mur generelt, anbefaler vi å ha minimum halvparten av den totale isolasjonstykkelsen på utsiden.

Himling med primær- og sekundærprofiler

Nedhengt himling av primær- og sekundærprofiler festet med båndstål til overliggende dekkekonstruksjon.

Himling med primær- og sekundærprofiler EI 30

Nedhengt himling av primær- og sekundærprofiler, med 30 minutters brannkrav, festet med båndstål til overliggende dekkekonstruksjon.

Gyproc PS himling av stål for EI 60 krav

Nedpendlet himling av primær- og sekundærprofiler kan utføres med brannmotstand EI 60. Se løsning fra Gyproc Håndbok.

Sjaktvegg med trebindingsverk

Gyproc GT sjaktvegger med trebindingsverk er et tradisjonelt system som er lett å bygge. De monteres der det er ensidig brannbelastning, inntil trappehus, heis, innkledning av ventilasjonskanal etc.

Sjaktvegg med standard stålbindingsverk

Gyproc GS er et standard stålsystem som benyttes for ikke-bærende vegger. Vegg kan monteres fra én side inntil trapphus, heis, innkledning av ventilasjonskanal etc.

Innervegg med enkelt bindingsverk - to platelag og isolasjon

Gyproc GS er et standard stålsystem som benyttes for ikke-bærende vegger. Systemet er enkelt og raskt å montere og gir formstabile overflater.

Bøyde vegger med gipsplater eller komposittplater

Med ulike Gyproc-plater kan man på en enkel måte skape bøyde former som for eksempel runde vegghjørner og innkledning av søyler.

Innervegg med dobbelt bindingsverk av Gyproc XR

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger.

Innervegg med Gyproc XR og ett platelag

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.

Gyproc etasjeskillere av tre

Gyproc Etasjeskillere av tre består av underliggende bjelker mot falset gulvplate og Gyproc gipsplater på trelekter eller akustikkprofil.

Innervegg med Gyproc XR ett platelag og isolering

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.

Innervegg med enkelt trebindingsverk to platelag og isolasjon

Gyproc GT innervegger med bindingsverk av tre er et tradisjonelt system som brukes til bærende og ikke-bærende vegger.

Innervegg med enkelt bindingsverk - ett platelag og isolasjon

Gyproc GS er et standard stålsystem som benyttes for ikke-bærende vegger. Systemet er enkelt og raskt å montere og gir formstabile overflater.

Innervegg med enkelt bindingsverk og to platelag

Gyproc GS er et standard stålsystem som benyttes for ikke-bærende vegger. Systemet er enkelt og raskt å montere og gir formstabile overflater.

Innervegg med enkelt bindingsverk og ett platelag

Gyproc GS er et standard stålsystem som benyttes for ikke-bærende vegger. Systemet er enkelt og raskt å montere og gir formstabile overflater.

Innervegg med dobbelt bindingsverk og isolasjon

Gyproc GS er et standard stålsystem som benyttes for ikke-bærende vegger. Systemet er enkelt og raskt å montere og gir formstabile overflater.

Forskutt innervegg med Gyproc XR og to platelag

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.

Innervegg med Gyproc XR to platelag og isolering

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.

Sjaktvegg med Gyproc XR lydstendere

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger. Vegg kan monteres fra én side inntil trapphus, heis, innkledning av ventilasjonskanal etc.

Innervegg med enkelt trebindingsverk og akustikkprofil

Gyproc GT innervegger med bindingsverk av tre er et tradisjonelt system som brukes til bærende og ikke-bærende vegger.

Innervegg med enkelt trebindingsverk og to platelag

Gyproc GT innervegger med bindingsverk av tre er et tradisjonelt system som brukes til bærende og ikke-bærende vegger.

Plassbygd himling med Gyproc GK i to nivåer

Nedforet himling med bæreprofiler og tverrprofiler to nivåer, for montering av to eller tre lag gipsplater.

Plassbygd nedforet himling med Gyproc GK i ett nivå

Nedforet himling med bæreprofiler og tverrprofiler i samme nivå, for understøttelse av alle platekanter ved montering av ett lag gipsplater.

Sjaktvegg med Gyproc forsterkningsprofiler

Gyproc DUROnomic (GD) sjaktvegger med forsterknings-profiler og Gyproc gipsplater brukes i høye vegger med krav til høy styrke og stabilitet. Vegg kan monteres fra én side.

Forskutt innervegg med Gyproc GS og to platelag

Gyproc GS er et standard stålsystem som benyttes for ikke-bærende vegger. Systemet er enkelt og raskt å montere og gir formstabile overflater.

Bærende innervegg med enkelt bindingsverk og to platelag

Gyproc DUROnomic innervegger med forsterknings-profiler og Gyproc gipsplater brukes i bærende eller ekstra høye vegger med krav til høy styrke og stabilitet.

Forskutt innervegg med Gyproc GD forsterkningsprofiler

Gyproc DUROnomic innervegger med forsterknings-profiler og Gyproc gipsplater brukes i bærende eller ekstra høye vegger med krav til høy styrke og stabilitet.

Bærende innervegg med enkelt bindingsverk og ett platelag

Gyproc DUROnomic innervegger med forsterknings-profiler og Gyproc gipsplater brukes i bærende eller ekstra høye vegger med krav til høy styrke og stabilitet.

Innervegg med dobbelt bindingsverk av forsterkningsprofiler

Gyproc DUROnomic innervegger med forsterknings-profiler og Gyproc gipsplater brukes i bærende eller ekstra høye vegger med krav til høy styrke og stabilitet.

Innervegg med Gyproc XR, to platelag og mineralullremse

Gyproc XR er et unikt system med stålstendere for høy lydreduksjon i lette ikke-bærende innervegger. Profilformen reduserer veggens lydoverføring på en meget effektiv måte.

Gyproc skrueguide

Er du i tvil om hvilken skrue du skal bruke? I tabellene nedenfor har vi samlet skruer for montering av alle platetypene mot ulike underlag.

Weber Komfortgulv Bolig

En rasjonell og solid gulvløsning for trebjelkelag, som kombinerer vannbåren varme og trinnlydsdemping på en imponerende måte.

Weber Gulvavretting

Klinkekuletesten er enkel: I tørre rom skal en klinkekule ligge i ro der du legger den ned. I våte rom skal den rulle mot sluket. Alt annet er feil.

Weber Industrigulv

Rask og effektiv rehabilitering av industrigulv. Kan legges på alle typer underlag.

Weber Komfortgulv Rasjonell

Hvis du ser etter et gulv som kombinerer vannbåren varme og trinnlydsdemping med rask fremdrift og fleksibilitet er dette løsningen for deg.

Weber Lydgulv

Hvis du ser etter en lydgulvløsning som er økonomisk og rask å installere, det være seg til boliger eller kontor; her har du løsningen.

Weber Designgulv og Weber Industrigulv

Dette gulvet er noe helt utenom det vanlige. Weber Designgulv er tilgjengelig i 8 forskjellige naturlige fargevarianter og utførelser, samt 4 varianter av upigmentert industriavretting. De spenner fra ulike nyanser av gråtoner, til sand og beige. Gulvet, med sine skygger, gir et dynamisk, nesten levende utseende. Her kan du få et spesialdesignet gulv ingen har maken til, med utseende og farger nettopp for deg. Samtidig får du et gulv som er raskt å installere, har høy slitasjemotstand og er enkelt å vedlikeholde. Gulvet er ergonomisk og godt å gå på. Overflaten på utvalgte varianter kan også slipes for å fram tilslaget i massen. Weber Designgulv er antagelig vårt aller mest spennende gulvkonsept.

Weber Lavtbyggende Varmegulv

Her får du behagelig varmekomfort med minimal byggehøyde på gulvet. Å legge varmekabler i gulvet gir en god komfort. For å få en behagelig opplevelse for bare føtter, er det viktig at varmen fra kablene fordeles godt før den når fotsålene.

Weber Lydgulv Bolig

En rasjonell og solid gulvløsning for trebjelkelag, som kombinerer trinnlydsdemping og fremdrift på en imponerende måte.

Weber Lydgulv Bolig WKR

En rasjonell og solid gulvløsning for trebjelkelag, som kombinerer trinnlydsdemping og fremdrift på en imponerende måte.

Weber Lavtbyggende Lydgulv

Hvis du ser etter en lydgulvløsning med minimal byggehøyde og best mulig trinnlydsdemping er dette løsningen for deg.

Leca Gulv (lett gulv på grunn med flytsparkel)

Den perfekte løsningen for rørføring på oversiden av etasjeskiller, samt når det er behov for å bygge opp gulvet ditt, eller til gulv på grunn. Konseptet kan benyttes ved behov for oppbygning av gulvet på etasjeskilleren, eller ved isolasjonsbehov mot grunnen. Løs Leca legges i ønsket høyde, og avsluttes med et av weberfloor-konseptene.

Weber VentiGuard

Weber VentiGuard er et fasadesystem basert på prinsippet om to-trinns tetting og er særdeles godt egnet i norsk klima. I kombinasjon med en pusset overflate oppnår man en optimal fuktsikring av konstruksjonen og en tiltalende og estetisk overflate. Weber VentiGuard kan benyttes på alle typer bygninger i hele Norge.

Weber VentiGuard Extreme

Weber VentiGuard Extreme er et fasadesystem basert på prinsippet om to-trinns tetting og er særdeles godt egnet i norsk klima. I kombinasjon med en pusset overflate oppnår man en optimal fuktsikring av konstruksjonen og en tiltalende og estetisk overflate. Weber Fiberpussystem gir store variasjoner i overflateegenskaper, og gir en meget hardfør overflate. Weber VentiGuard Extreme kan benyttes på alle typer bygninger i hele Norge.

Weber VentiGuard og Glava Pluss System

Weber VentiGuard Pluss er en løsning som kombinerer de to systemene Weber VentiGuard og Glava Pluss System. Glava Pluss System benyttes for isolering/ etterisolering av bakenforliggende bærende konstruksjoner. Systemet består blandt annet av stendere laget av stuket glassull med pålimt treverk. Weber VentiGuard er et fasadesystem som er basert på prinsippet om to-trinns tetting, og som avsluttes med en pusset overflate.

Weber Fiberpussystem - puss på Leca utvendig over bakken

Med Weber Fiberpussystem på underlag av Leca® får du en utvendig puss som sikrer et vellykket resultat med en rissfri og vakker fasade år etter år. Fiberpuss er en to-sjikts fiberarmert puss som gir en tilnærmet vedlikeholdsfri, holdbar og vakker fasade. Pussens og sluttbehandlingens mineralske og dampdiffusjonsåpne sammensetning bidrar til et godt inneklima for bygningens beboere.

Weber Serpomin – puss på isolasjon

Weber Serpomin gir deg en varig, isolerende og pusset fasade. Systemet er enkelt å montere, og siden alt arbeid foregår på utsiden unngår man utflytting av beboere. Benyttes på fukt- og brannsikker fasade.

Weber Serpotherm – puss på isolasjon

Weber Serpotherm gir deg en varig, isolerende og pusset fasade. Systemet er enkelt å montere, og siden alt arbeid foregår på utsiden, unngår man utflytting av beboere. Til bruk på fukt- og brannsikre bakvegger.

Weber puss på porebetong

Puss på porebetong utføres som tradisjonell tre sjikts pussoppbygging eller som en kombinasjon av grunning og Fiberpussystem. Det viktigste sjiktet er grunningssjiktet, som bør bestå av hvitsement for å unngå reaksjoner over tid med underlaget.

Weber rivpuss - vår mest holdbare pussløsning

Rivpuss er en tradisjonell edelpussløsning som er blitt benyttet i Norden, og da spesielt i Sverige i mange tiår. Strukturen kommer fram ved å rive den mineralske pussen slik at den blir helt åpen og porøs. Tykkelsen gjør at den er svært holdbar, og selv med slitasje vil fargen opprettholdes. Levetid opp mot 60 år med enkelt vedlikehold.

Ny maling på eksisterende malt underlag

Valg av malingstype på tidligere malt underlag må gjøres ut fra hva som er benyttet tidligere, hva som er i underlaget og ønsker om holdbarhet - dvs hensikten med ommalingen. En korrekt utført og vedlikeholdt malt overfalte kan stå fra 5-30 år uten ny maling, avhengig av type maling. Se også veiledningen “Maling på pusset underlag” for de ulike typene maling.

Webers rehabiliteringssystemer - puss på mineralske underlag

Til rehabilitering av eldre teglmurverk og konstruksjoner av naturstein, betong, porebetong etc. bør det i størst mulig grad benyttes tilsvarende produkter som opprinnelig ble brukt. Dette innebærer for bygninger fram til 1900-tallet mørtler basert på kalk og naturlig hydraulisk kalk.

Weber overflatebehandling og puss på betong

Puss på betong kan utføres på mange måter. Helt avhengig av om det er inne/ute, krav til utseende og holdbarhet. Det benyttes ofte sparkel eller en to-sjikts puss. Betong kan også males uten noen form for grunningssjikt. Vi anbefaler at horisontale betongflater på for eksempel støpte støttemurer står ubehandlet eller avdekkes med skifer.

Weber sluttpuss

Weber har i sitt sortiment flere typer gjennomfargede sluttpusser. Disse er tilpasset de fleste underlag og kommer i 99 standardfarger. Spesialfarger leveres på forespørsel. Valg av overflatebehandling velges ut fra estetiske og tekniske krav. Struktur og farge er bare en av variasjonsmulighetene da hvert underlag har sine spesielle behov som skal tilfredsstilles for å oppnå en varig og vakker flate.

Puss og mørtel til eldre murte konstruksjoner

Til eldre murte konstruksjoner, dvs bygd tidligere enn 1910 skal det benyttes Kalkmørtler til både reparasjon av fuger og oppbygging av puss. Sement ble først vanlig i norsk byggeri i løpet av de første 10-årene på 1900-tallet. Før 1900 er det stort sett alltid kalkmørtler, mens fram mot 1920 ser vi mer bruk av sement i både fuger og puss.

Maling på pusset underlag

Weber har i sitt sortiment flere typer malinger. Disse er tilpasset de fleste underlag og kommer i 99 standardfarger. Valg av overflatebehandling velges ut fra estetiske og tekniske krav. Struktur og farge er bare en av variasjonsmulighetene da hvert underlag har sine spesielle behov som skal tilfredsstilles for å oppnå en varig og vakker flate.

KL-tre - (massivtre) med Glava Pluss System

Glava Pluss System består av stendere laget av stuket glassull (stående fibre) med pålimt treverk. Stuking av glassull gir høy trykkstyrke kombinert med lav vekt.

Betongvegg med Glava Pluss System

Glava Pluss System består av stendere laget av stuket glassull (stående fibre) med pålimt treverk. Stuking av glassull gir høy trykkstyrke kombinert med lav vekt.

Lettklinkervegg med utvendig trykkfast isolasjon og innvendig påforing

For yttervegger av lettklinker, og mur generelt, anbefaler vi å ha minimum halvparten av den totale isolasjonstykkelsen på utsiden.

Etterisolering av loft

 Isoler loftet og utnytt rommet under skråtaket.

Etterisolering rundt vindu og dør

Tett rundt dører og vinduer med Glava Dyttestrimmel.

Etterisolering av kjellergulv

Dersom kjelleren skal innredes, er det viktig å påse at kjelleren er tørr. Hvis kjelleren ikke er tørr må dette utbedres først.

Etterisolering av gulvbjelkelag mot kjeller

 I hus med høy kjeller er det som regel forholdsvis enkelt å isolere gulvet mot 1. etasje fra undersiden.

Etterisolering av gulvbjelkelag mot friluft

I eldre hus og hytter med lav grunnmur og kryperom, er det særdeles viktig å ha et godt isolert gulvbjelkelag.

Etterisolering av grunnmur mot terreng

Isolere murvegg mot terreng for å sikre en tørr kjeller uten fuktighet. Husk drenering.

KL-tre (Massivtre) med Glava Veggplate 31

Isolering med Glava Veggplate 31  kan minimalisere veggtykkelsen og forbedre U-verdien, i forhold til en tradisjonell påforing.

Bindingsverk med innvendig påforing og Glava vindsperreprodukter

Bindingsverk med innvendig påforing av 48 x 48 mm. Stenderverk med innvendig påforing gjør det enkelt å montere inntrukket dampsperre.

Stålplatetak med kombiløsning

I mange takkonstruksjoner vil det være prismessig fornuftig å bruke en løsning som kombinerer både Glava EPS og steinull. Kombinasjonsløsninger benyttes i hovedsak på undertak av betongdekke eller stålplatetak.  

Betongdekke med Paroc løsning

Rettvendt mineralulltak på betongdekke. I rettvendte tak ligger all isolasjonen under tettesjiktet noe som tillater bruken av fullverdige mineralullsløsninger.

Bindingsverk med Glava Pluss System

Glava Pluss System består av stendere laget av stuket glassull (stående fibre) med pålimt treverk.

Weber flislegging utendørs på balkong og terrasse

Utvendige våtarealer som balkonger og terrasser er utsatt for både fuktighet og temperaturvariasjoner. Derfor er det viktig ved flislegging å bruke fleksible vanntettingssystemer, limtyper og støpemasser som er optimalt tilpasset hverandre.

Skråtak med massive sperrer av tre

Damptette undertak krever et ventilert luftesjikt på undersiden. Treverk og andre råteutsatte materialer må aldri stenges inne mellom to damptette sjikt, da det kan føre til omfattende fuktskader.

Bindingverk av I-Profil med innvendig påforing og Bastion Vindsperre

Mellom I-profilene monteres Glava I-bjelkeplate.

Bindingsverk med Glava vindsperreprodukter

Yttervegg med gjennomgående stendere. Til yttervegg benyttes stender- dimensjoner som gir plass til nødvendig isolasjonstykkelse.

Vanntetting med webertec superflex D2

Rask og effektiv vanntetting under keramiske fliser og naturstein. Kan brukes som vanntetting av bad og våtrom, balkong, terrasse, basseng, kjellere og vanntanker. Hurtig tørketid som muliggjør flere sjikt på kort tid.

Tetting av vannlekkasje

Hurtig tetting av vannlekkasje. Impregnering på betong.

Weber Tørrbetong Grov B35M(F)45/B30M60

Weber leverer konstruksjonsbetong som ferdig premix produkt. Produktene er beregnet til større og mindre støpejobber på avsidesliggende steder hvor logistikken gjør det vanskelig å få våt betong med betongbil. Prosjekter som Frøhvelvet på Svalbard, kaier, brygger og kraftverk/kraftverkslinjer.

Weber støp og avretting som underlag for herdeplast

Rask og effektiv rehabilitering av industri eller garasjegulv. Dette er et gulvkonsept som gir deg et nytt gulv på kortest tenkelige tid og kvaliteten meget god! Resultatet er vedlikeholdsvennlige gulv som tåler røff behandling.

Weber Sprøytebetong

Tilpassede produkter til forskjellige bruksområder som tørrsprøyting og våtsprøyting. Benyttes til rehabilitering eller forsterking.

Bjelkelag med spaltegulv

 Bjelkelaget har samme oppbygging som konstruksjonen over, men det benyttes 2 lag 15 mm branngipsplater i himlingen.

Bjelkelag med slissegulv og lydhimling

Konstruksjonen er bygget opp med lydhimling med lydreduksjonsbøyler, luftåpent undergulv av slissesponplater og flytende gulv med trinnlydplater.

Betongdekke med gulvbelegg og lydhimling

Betongdekket børstes rent, og avrettes ved behov. Deretter legges et trinnlydsdempende gulvbelegg.

Betongdekke med flytende gulv og trinnlydsdempende gulvbelegg

Betongdekket børstes rent, og avrettes hvis det ikke er plant. Valg av overgulv har avgjørende betydning for trinnlydisolering av tunge etasjeskillere. Velges en flytende gulvløsning reduseres spesielt trinnlyden.

Bindingsverk med 12 mm trefiberplate

 Til yttervegg benyttes stenderdimensjoner som gir plass til nødvendig isolasjonstykkelse. Utvendig monteres vindsperre av porøs trefiberplate. Den skal hindre at vind blåser inn i det isolerte sjiktet og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet som trenger igjennom ytterkledningen skal trenge videre inn i konstruksjonen. 

Bindingsverk med utvendig påforing og Glava vindsperreprodukter

 Bindingsverk med utvendig påforing av 48x48mm. Ved horisontal påforing monteres ytterste sjikt av isolasjonen samtidig med oppsettingen av vindsperren i form av Glava Bastion (rullprodukt) eller Gyproc vindsperreplater.

Bindingsverk med utvendig påforing og 12 mm trefiberplate

Bindingsverk med utvendig påforing av 48 x 48 mm. Ved horisontal påforing monteres ytterste sjikt av isolasjonen samtidig med oppsettingen av vindsperren av porøs trefiberplate.

Bindingsverk med innvendig påforing og 12 mm trefiberplate

 Bindingsverk med innvendig påforing av 48 x 48 mm. Stenderverk med innvendig påforing gjør det enkelt å montere inntrukket dampsperre.

Bindingsverk av I-profil og 12mm trefiberplate

Mellom I-profilene monteres Glava I-bjelkeplate. I-bjelkeplaten har utfreste spor på to kanter for flensene i I-profilen. 

Bindingsverk av ISO3 med Glava vindsperreprodukter

Bindingsverket bygges med Iso3-stendere. Iso3-stenderen består av to deler av trevirke med polyuretanskum imellom de to delene.

Bindingsverk av I-profil med Glava vindsperreprodukter

Mellom I-profilene monteres Glava I-bjelkeplate. I-bjelkeplaten har utfreste spor på to kanter for flensene i I-profilen. For å fylle hele hulrommet må to I-bjelkeplater legges mot hverandre.

Flatt yttertak

Mindre takflater, f. eks. tak til mindre boliger og tilbygg, kan fungere under de samme betingelser som for skrå tak med lufting, gitt at man utformer raftet med tanke på å hindre inndrev av snø og regn. Faren for kondensering er større ved denne taktypen. Større takflater anbefales bygget som kompakte tak.

Tretak på betong

Løsningen er best egnet der det bygges skråtak med utvendig nedløp. Flate tak anbefales bygget som kompakte tak. Tretaket bygges vanligvis opp med sviller og stolper med dimensjon 48 x 98 mm.

Tak med kaldt loft

Isolere tak med kaldt loft. Rafteplaten er en formskåret plate belagt med impregnert kraftpapir som vindbeskyttelse.  Platen monteres ute i raftet. Den skyves ut i raftet til det er min. 5 cm glippe mellom platen og undertaket for å sørge for fri åpning til luftespalten i raftet. 

Tak med kaldt uluftet loft og forenklet undertak

Løsningen forutsetter at det brukes kombinert undertak og vindsperre.  I uluftede loftsløsninger skjer all lufting mellom undertaket og taktekking av stein eller plater. Selve loftsrommet er uluftet og uten åpninger til det fri.   

Skråtak med sperrer av I-bjelker kombinert undertak og vindsperre

I og med at produktet er diffusjonsåpent er det ikke nødvendig med eget luftesjikt, siden all lufting skjer mellom undertaket og tekking av stein eller plater.

Gulv mot uoppvarmet eller oppvarmet rom/kjeller

Hulrommet isoleres med Glava I-bjelkeplate. For å fullisolere I-bjelken legges to I-bjelkeplater mot hverandre. Ved bruk av heltrebjelke fylles bjelkelaget helt opp med Glava Plate/Rull. 

Weber flislegging av storformat fliser på vegg og gulv

Den keramiske flisindustrien setter hele tiden ny standard for hva som er mulig å produsere. De følger trendene, og flisene blir enda større og mange også enda tynnere. Kundene ønsker jevnere overflater og belegg med færre fuger og smalere fuger.

Betongvegg med teglforblending

Hulrommet mellom betongveggen og teglforbledningen isoleres med Glava Murplate 32. Murplaten er en spesialbehandlet formfast plate som er fuktbestandig og vannavvisende.

Trebjelkelag med sekundærbjelker

Trebjelkelag med sekundærbjelker, og flytende gulv med trinnlydplater.

Bjelkelag av I-bjelker med himling i lydreduksjonsbøyler

Til lyddemping av hulrommet i bjelkelaget må det isoleres med minimum 200 mm isolasjon i form av I-bjelkeplater. Hvis det ikke stilles brannkrav til konstruksjonen så kan det benyttes Glava Stålstenderplate i steget.

Bjelkelag med gjennomgående bjelker

Tradisjonell bjelkelagskonstruksjon som ikke tilfredsstiller forskriftenes krav til hverken luftlydreduksjon eller trinnlydnivå mellom to boenheter.

Bjelkelag av I-bjelker med spaltegulv og lydhimling

Konstruksjonen er bygget opp med I-bjelker, lydhimling med lydreduksjonsbøyler, luftåpent undergulv av bord og flytende gulv med trinnlydplater.

Innvendig vegg av lettklinker

En skillevegg av lettklinkerblokker med ensidig isolert påforing med platekledning. Tabellen viser laboratoriemålte lydreduksjonstall både med og uten påforing. For å oppnå god lydreduksjon skal stenderne plasseres uten fysisk kontakt, og minimum 1 cm fra lettklinkervangen.

Innvendig vegg av tegl

 Innvendig vegg av tegl med isolert påforing og platekleding . Tabellen angir forventet lydreduksjonen både med og uten påforing. For å oppnå god lydreduksjon skal stenderne plasseres uten fysisk kontakt, og minimum 1 cm fra teglsteinsvangen. 

Dobbelt stendervek med dobbel platekledning

Disse konstruksjonene anvendes i bygninger der det stilles strenge krav til lydisolasjon, f.eks. som skillevegg mellom to boenheter.

Dobbelt stenderverk med trippel platekledning

Konstruksjonen er en dobbeltvegg bygget opp av to rekker med min. 48 x 73 mm trestendere eller min. 70 mm stålstendere montert på c/c 600 mm.

Gjennomgående stenderverk med dobbel platekledning

Konstruksjonene bygges opp av tre- eller stålstendere. Disse konstruksjonene anvendes i bygningerder det stilles moderate krav til lydisolasjon.

Forskjøvet stenderverk med enkel platekledning

Bruk av forskjøvet stenderverk reduserer veggtykkelsen i forhold til en vanlig dobbeltvegg. Konstruksjonen bygges opp med trestendere min. 68 mm eller min. 70 mm stålstendere.

Stålstenderverk med platekledning

Sjaktvegger kan benyttes til innkassing og støyisolering av rør og/eller for å beskytte el.føringer og rørføringer mot brann. 

Damptetting av bygg

Dampsperre hindrer varm og fuktig luft fra innvendige rom å trenge ut i bygningskonstruksjonene.

Lydisolering mot eksisterende vegg

Sjeneres du av støy fra nabo, oppgang eller utenfra kan du enkelt bygge en ny lett lydvegg mot den eksisterende veggen.

Flislegging på flis

Weber sine våtromsprodukter utgjør en komplett løsning som sikrer deg et tørt og tett våtrom i årevis. Og selvfølgelig har vi også det andre materialet som hører med for at flisleggingen skal bli 100% vellykket.

Skråtak med kombinert undertak og vindsperre

Takkonstruksjon med forenklet undertak som er vindtett, vannavvisende og samtidig diffusjonsåpent isolert med GLAVA®.

Hjemmekino og musikkrom

Akustikk er et tema som vektlegges i større og større grad, og kravene blir stadig strengere. Det handler også om å skape et behagelig innemiljø, der vi kan slappe av.

Pluss System

Glava Pluss System egner seg godt til både oppgradering og nybygg.

Bindingsverk med Glava Veggplate 31

Isolering med Glava Veggplate 31 kan minimalisere veggtykkelsen og forbedre U-verdien, i forhold til en tradisjonell påforing.

Betongvegg av Glava Trollveggen

 Glava Trollveggen er et enkelt og robust mursystem. Bindere og spikerslag i elementene er laget av stål, noe som gjør elementene svært robust. Stålbinderne er dessuten hengslet slik at elementene enkelt kan "flatpakkes" under transport. 

Teglvegg med to vanger

 Hulrommet mellom teglvangene isoleres med Glava Murplate 32. Murplaten er en spesialbehandlet formfast plate som er fuktbestandig og vannavvisende. 

Toveisfall med kiler

 Avrenning med bruk av tak-kiler er et av de enklere avrenningssystemene som kan monteres på taket, men har sine fordeler og ulemper.

 Isolering med taklamell

 Isolering av tak med Glava Robust Lamell.

Weber flislegging på bad og våtrom

Når man skal behandle fuktpåkjente områder er det viktig å velge godkjente løsninger som gir trygghet. Går noe feil her er det ofte dyre og omfattende konsekvenser. Weber har produkter og systemer som er godkjente, utprøvd og foretrukket i alt fra baderom til offentlige garderobeanlegg og svømmehaller. Det vil si et komplett utvalg av limtyper, fugemasser, membraner og gulvavretting.

Weber hurtigherdende system på bad og våtrom

Når man skal behandle fuktpåkjente områder er det viktig å velge godkjente løsninger som gir trygghet. Går noe feil her er det ofte dyre og omfattende konsekvenser. Weber har produkter og systemer som er godkjente, utprøvd og foretrukket i alt fra baderom til offentlige garderobeanlegg og svømmehaller. Det vil si et komplett utvalg av limtyper, fugemasser, membraner og gulvavretting.

Weber puss og maling innendørs

En innvendig puss har ikke de samme kravene som en utvendig puss, og skal ofte kun ivareta en estetisk funksjon og gi farge og struktur til overflaten. Valg av løsning styres ofte av hvilke krav man stiller til utseendet og hva underlaget består av. Weber har alt fra enkle pussløsninger til estetiske behandling for å gi din vegg det riktige mineralske utseendet. Stort sett alle våre mineralske overflatebehandlinger kan benyttes innendørs.

Weber puss på sokler

Området der bygget møter bakken er utsatt for en rekke ulike påkjenninger som f.eks mekanisk i form av slag og støt, tilsmussing (sprut fra omkringliggende masser), fukt og frost. Pussløsningen som velges må derfor tåle denne påkjenningen. Løsning velges ut fra noen generelle prinsipper og korrekt materialvalg.

Weber Radonsystem – radonsikring av bygg

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Radonkonsentrasjon i luft benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m³).

Omvendte tak/duotak

Omvendte tak og duotak er ideelle løsninger der taket skal brukes til takterrasser, parkeringsarealer eller lignende.

Etterisolering av murvegg

Eldre murvegger bør etterisoleres fra utsiden. Muren beskyttes dermed mot vær og temperaturforandringer, som gir en fuktsikker konstruksjon. Dessuten reduseres kuldebroer.

Etterisolering av tømmervegg

Det finnes mange tømmervegger som er godt kledd for norske forhold, men rene tømmervegger har generelt dårlig varmeisolerende evne.

Lydisolering flytende gulv

Trinnlyd fra rommet eller leiligheten over kan være plagsomt. Legger du et flytende gulv med Glava Trinnlydplate får du et lydisolert gulv.

Vindtetting av vegg

 For å få effekt av isolasjonen må bygget være helt vindtett. GLAVA® har egne tettesystemer for vegg– og takkonstruksjoner

Takfall 1:60

Der er noen begrensninger for bruk av fall på 1:60.

TAKFALL 1:100

Grønne takhager, terrasser, atriumer etc. trenger også fall til sluk

Paroc Takfall nå i topp platekvalitet

 Ved isolering av tak med takfall kan det legges Glava Paroc fallplater som en ett-sjikts løsning under takbelegget.

Telesikring av personbilgarasjer uthus og boder

Et eksemplet er telesikring av en personbilgarasje med markisolering av XPS.

Telesikring av støttemur

Støttemurer må til når man skal utnytte bruksarealet i skrånende tomter.

Hvordan skal det telesikres

Telehiv kan fort bli et problem for oppkjørsler, bygninger og andre konstruksjoner hvis ikke telesikringsjobben gjøres riktig.

Telesikring av søyler og pilarer

Pilarer og søyler er erfaringsmessig spesielt utsatt for telehiv.

Støydemping

De mest brukte produktene er Glava Akuduk Pluto, belagt med ufarget glassfiberduk, og Akuduk Jupiter som er belagt med en hvitere duk.

Glava Robust Lamell på massivtre

 Glava Robust Lamell kan benyttes på konstruksjoner av massivtre.

Enkel himling med Glava Venus

Glava Venus med kant A og E for T-24 opphengsystem.

Bindingsverk med teglforblending

Bærende bindingsverksvegg med 1/2-steins forblendet teglvegg. I hulrommet mellom vindsperren og teglvangen benyttes Glava Murplate 32. Glava Murplate 32 er en spesialbehandlet formfast plate som er fuktbestandig og vannavvisende. 

Oppbygging av lydstudioer

 Himlingsplater fra Glava Isolasjon og Ecophon er veldig godt egnet som absorbenter i lydstudioer. De har en evne til å absorbere lyd mer enn noe annet materiale som kan sammenlignes i pris.

Oppbygging hjemmekino/musikkrom

Det blir stadig mer populært å bygge sin egen hjemmekino.

Veggplate 31

Glava Veggplate 31 monteres på et stenderverk eller på en massivtrekonstruksjon.

Brannisolering bærende stål

Isover FireProtect gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.

Takfall for avrenning på tak

Riktig fall på flate tak er viktig for at regn- og smeltevann skal renne vekk.

Forebygg radon i nye bygg

Det stilles krav til radonkonsentrasjonen i bygninger med rom for varig opphold.

Blåseisolering med Glava Isolasjon

 Å etterisolere med Glava Blåseisolering kan være et godt alternativ ved etterisolering av gulv, vegger og tak i eldre hus.

Aerogel til bygg

Aerogeler er et isolasjonsmateriale med veldig god isolasjonseffekt.

Telesikring av trapper

Det er irriterende med inngangstrapper som kommer ut av stilling eller beveger seg med årstidene.

Telesikring av stripefundamenter for carporter, levegger, etc.

Telesikring med  XPS gir grunn, frostsikker fundamentering uten store utgravinger til frostfri dybde.

Telesikring av adkomstvei og innkjørsel

 Asfalterte,stenbelagte innkjørsler med telehiv og telesprekker er ingen tjent med. Omlegging er kostbart! 

Om Ecophon systemer

GLAVA AS er representant for Ecophon i Norge. Ecophons sortiment utgjør hoveddelen av himlingsproduktene våre.

Innervegg

Bygg innerveggen riktig og bo bedre

Det er flere ting du bør tenke på når du skal bygge en innervegg, som for eksempel lydisolering og temperaturskille. Vi gir deg rådene.

Himlinger i rom med krav til hygiene

For arealer med hygienekrav, som svømmehaller, storkjøkken, helseinstitusjoner og sykehus, er det ekstra viktig å velge himlinger som er tilpasset aktiviteten.

God akustikk gir bedre læring

Med akustikkplater som er skreddersydd for undervisningsrom, får lærere og elever et godt læringsmiljø.

Gulvbjelkelag mot det fri - stubbloft

I eldre hus og hytter med lav grunnmur og kryperom, er det særdeles viktig å ha et godt isolert gulvbjelkelag. Eventuell gammel isolasjon og stubbloft fjernes. Vær nøye med isoleringen ytterst ved kantbjelken. Er det mangelfull vindtetting må dette utbedres før isoleringsarbeidet starter. 

Glava Robust Lamell på Leca byggeplank

Oppbyggingen av taket er som et omvendt tak der tettesjiktet/membranen ligger i topp og dampsperren ligger mellom Leca byggeplank og isolasjonen.

Bindingsverk med ISO3 med innvendig påforing og 12 mm trefiberplate

Bindingsverket bygges med Iso3-stendere. Påforingen utføres med 48 x 48 mm innvendig.

Bindingsverk av ISO3 med innvendig påforing og Glava vindsperreprodukter

Bindingsverket bygges med Iso3-stendere. Påforingen utføres med 48 x 48 mm innvendig. Iso3-stenderen består av to deler trevirke med polyuretanskum imellom de to delene.

Dobbelt bindingsverk med Glava vindsperreprodukter

Veggen bygges med dobbelt stenderverk, og med isolert hulrom mellom de to stenderverkene.

Plate på mark

Isolerte gulv med Glava EPS lagt direkte på grunn er en fundamenteringsmåte som egner seg godt på flatt terreng.

Gulv på grunn med Glava Ringmurselement

Ringmurselementene våre er laget av formstøpt EPS som gir en godt isolert ringmur som er egnet til boliger, fritidsboliger, lette industribygg og garasjer.

Tilfarergulv

Løsningen er egnet både ved nybygging og etterisolering. Det bør alltid være mer isolasjon under betongplaten enn i tilfarergulvet for å unngå kondens og eventuelle skader. Hvis det lite eller ingen isolasjon under betongplaten må det ikke isoleres med mer enn 50 mm Glava Plate/Rull. 

Overgulv direkte på polystyren

 Løsningen kan benyttes for isolerte gulv lagt direkte på grunnen.

Porebetongvegg med Glava Pluss System

Glava Pluss System består av stendere laget av stuket glassull (stående fibre) med pålimt treverk. Stuking av glassull gir høy trykkstyrke kombinert med lav vekt.

Definisjon på støy: "Uønsket lyd"

Industristøydemping er selvsagt et omfattende tema.

Betongdekke med flytende armert påstøp og trinnlydsdempende belegg

Betongdekket børstes rent, og avrettes ved behov. Valg av overgulv har avgjørende betydning for trinnlydisolering av tunge etasjeskillere. Velges en flytende gulvløsning reduseres spesielt trinnlyden.

Hullbetongdekke med flytende armert påstøp og trinnlydsdempende belegg

Hullbetongdekket børstes rent og avrettes med 10 mm.   Hulldekker gir ca. 2 dB ekstra trinnlydsforbedringstall sammenlignet med andre tunge etasjeskillere. Dette gjelder når det brukes flytende gulv med trinnlydplater, trinnlydsdempende belegg etc. 

Bindingsverk av stålstendere

Veggen bygges med stålstendere som påfores utvendig med 48x48 mm. Det anbefales å benytte slissede stålstendere da slissene reduserer varmetapet.

Demex - sprekking av stein, berg og betong

Demex ekspansjonskraft bygges opp langsomt og virker vinkelrett mot borhullet. Legg derfor borhull parallelt med den frie overflaten. Dette gir dermed Demex en god mulighet til å sprekke opp objektet.

Bindingsverk av I-profil med innvendig påforing og 12 mm trefiberplate

Mellom I-profilene monteres Glava I-bjelkeplate.

Vindtetting av tak

VEMPRO™ R+ Diffusjonsåpent undertak.

Bindingsverk av ISO3 med 12 mm trefiberplate

Bindingsverket bygges med Iso3-stendere. Iso3-stenderen består av to deler trevirke med polyuretanskum imellom de to delene. Iso3-stenderne har tilnærmet samme stivhet som heltre og er rettere. Iso3-stenderen har lavere kuldebroverdi enn en tradisjonell gjennomående stender av heltre.

Reparasjon av betongkonstruksjoner som sikrer lang levetid | Weber

Betongreperasjons produkt for beskyttelse på broer, balkonger og terrasser for å inntregning av vann og salter.

Oppbygging av badstue

Bygg din egen badstue med enkle hjelpemidler.

Oppbygging av kjølerom

Et kjølerom er nyttig å ha, men det må bygges riktig.

Kombitak med Glava EPS Mineralull

 I kombitak blir det brukt både Glava EPS og mineralull.

Betong og anlegg

Betongrehabilitering

Arbeid, kompatible produkter, riktige arbeidsmetoder og planlegging er avgjørende for en vellykket reparasjon av betongkonstruksjoner for å sikre lang levetid.

Fukt- og radonbeskyttelse av vegg og gulv på grunnmurer

Til fuktbeskyttelse av kjellervegger og gulv har vi et system med 2-komponent bitumen membran.

Online AKUSTIKK-kurs

En enkel innføring i romakustikk og de viktigste ord og begreper i lydteorien.

Weber liming av skifer og naturstein

Weber har god og bred erfaring med å levere produkter til liming og fuging av naturstein.

Betong og anlegg

Weber ekspanderende mørtel til understøping

Arbeidsbeskrivelse gjelder for de fleste typer av understøpinger med ekspanderende mørtel. Beskrivelsen er kun et generelt forslag. Utførende skal kunne dokumentere at aktuelle produktblad og anvisninger er fulgt.

Brannisolering av bærende stål

Brannisolering av bærende konstruksjoner med Gyproc Protect F

Med Gyproc Protect F og tilhørende stålprofiler har Gyproc utviklet et system for enkel og effektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.

Brannisolering av bjelker

Glasroc F Firecase er et effektivt system for innkledning av bærende stålkonstruksjoner uten monteringsprofiler. Brannbeskyttelse opp til 120 minutter.

Brannisolering av søyle mot vegg

Glasroc F Firecase er et effektivt system for innkledning av bærende stålkonstruksjoner uten monteringsprofiler. Brannbeskyttelse opp til 120 minutter.

Gyproc brannisolering av frittstående søyler

Effektiv brannisolering av søyler. Glasroc F FireCase fra Gyproc gir en slett og hard overflate med brannbeskyttelse opp til 120 minutter.

Isolering av rør

Hver enkelt anvendelse stiller spesielle krav til isolasjonsproduktet, enten det dreier seg om isvannsrør, hetvannsrør, vann- og avløpsrør, røykgassrør eller rør i prosessindustri for ulike væsker og gasser.

Brannisolering av kanaler - U Protect

Ved "trekk-ut"-strategi er prinsippet at varm røyk skal transporteres vekk via ventilasjonsanlegget. Ventilasjon for tilluft og avtrekk skal gå for fullt. Dette reduserer faren for spredning.

Termisk isolering av kanaler

Med kanaler mener vi her sirkulære og rektangulære kanaler for ventilasjonsanlegg både i industriell anvendelse og i ordinære bygninger.

Mantling utendørs med Wraptec

Våt isolasjon på rør og kanaler utendørs er historie. WRAPTEC er et nytt materiale for utendørs mantling av rør og kanalisolasjon av mineralull. Produktet er selvvulkaniserende og derfor veldig rask og enkel å installere på byggeplass. Materiale er UV- og værbestandig i alle miljøer. På grunn av dens absolutte tetthet mot vann og fuktighet hindres korrosjon under isolasjon (CUI) på røret/kanalen.

Branntetting av rør

Brannisolering av rør er i første rekke knyttet til branntetting av rør ved gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner.

Støyisolering fra avløp

Mange beborere i familiehus og leiligheter er plaget av støy fra avløpsinstallasjoner.

Demping av støy i kanalnettet

Støy er en velkjent “bivirkning” fra ventilasjonsanlegg.

Tilluft og avkast isolering

Kald ventilasjonsluft forekommer spesielt i kanaler for innsug av kald uteluft, avkast etter gjenvinner.

Grunne VA-ledninger gir stor gevinst

Ved å isolere VA-anlegg med XPS plater foretas direkte miljømessige og økonomiske besparelser ettersom grunne grøfter kan benyttes.

Frostsikring av sekundær- og stikkledninger

Sekundærledninger er betegnelsen på private fellesledninger i et boligfelt, og stikkledninger er ledningene inn til hver enkelt bolig.

Teknisk isolering

Aerogeler til industrielle anlegg

 GLAVA® leverer aerogeler fra Aspen Aerogels for tekniske installasjoner. Aspen Aerogels er den ledende leverandøren av industrielle aerogel isolasjon, som leverer maksimal termisk beskyttelse med minimal vekt og tykkelse.

Betongvegg med utvendig påforing

Stenderverket monteres helt inntil betongveggen. Stenderne settes opp med senteravstand (c/c) 600 mm. Mellom stenderne monteres Glava Plate/Rull. 

Bindingsverk av innvendig påforing og 12 mm trefiberplate

Mellom I-profilene monteres Glava I-bjelkeplate.

Hullbetongdekke med flytende plategulv og parkett

Hullbetongdekket børstes rent og avrettes med 10 mm. Hulldekker gir ca. 2 dB ekstra trinnlydsforbedringstall sammenlignet med andre tunge etasjeskillere. Dette gjelder når det brukes flytende gulv med trinnlydplater, trinnlydsdempende belegg etc.

Lydisolering av innvendige skillevegger

Støy mellom rom kan dempes betraktelig ved å fylle hulrommet i de innvendige skilleveggene med Glava Plate/Rull.

Etterisolering av yttervegg

Jo eldre huset ditt er, desto mer vil du hente på å etterisolere ytterveggene.

Flislegging på bad og våtrom

Weber sine våtromsprodukter utgjør en komplett løsning som sikrer deg et tørt og tett våtrom i årevis. Og selvfølgelig har vi også det andre materialet som hører med for at flisleggingen skal bli 100% vellykket.

Kulverter, underganger, landkar etc.

Henv.: “Vegbygging”, og “Kulverter og rør”.

Lyddemonstrasjoner

Du må ha lydkort, høyttalere og Mediaplayer på din datamaskin for å spille av lyd-demoene. Klikk på symbolene for å laste lyd-filene.

Tak med kaldt loft I-bjelker

 Isolere tak med kaldt loft, I-bjelker. Alternativt kan Glava Stålstenderplate benyttes i steget, og Glava Plate/Rull mellom flensene.