close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

KL-tre (Massivtre) med Glava Veggplate 31

Glava Isolasjon
Isolering med Glava Veggplate 31  kan minimalisere veggtykkelsen og forbedre U-verdien, i forhold til en tradisjonell påforing.

Produktet finnes i tre ulike tykkelser: 48, 68 og 98 mm og er laget for å isolere utenpå bindingsverks- eller massivtrekonstruksjoner. I begge tilfellene festes platene med Glava Veggplatebrakett med c/c 600 mm. Varmeledningsevnen/lambdaverdien til isolasjonsplatene er meget lav, og løsningen gir et tilnærmet kontinuerlig isolasjonssjikt. Dette gjør at kuldebroene reduseres og man oppnår god varmemotstand. Platene er formfaste og enkle å bearbeide og montere.

Systemet egner seg like godt til etterisolering som til isolering av nybygg. Montering av Glava Veggplate 31 krever bruk av vindsperre på rull, f.eks. Glava Bastion.
Se egen monteringsanvisning.

Bruk av dampsperre, eller om det er tilstrekkelig med lokal tetting med egnede tetteprodukter, må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle.

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K]

U-verdi - 80 mm massivtre 

Isolasjonstykelse 

U-verdi [W/m²K] 

Veggplate 31 

Innvendig påforing 

EXTREM 32 

PROFF 34 

37 

ØKONOMI 38 

48 mm 

Ingen 

0,412 

0,412 

0,412 

0,412 

48 mm 

0,280 

0,284 

0,290 

0,291 

98 /48 + 48 mm 

0,216 

0,220 

0,226 

0,228 

68 mm 

 Ingen 

0,334 

0,334 

0,334 

0,334 

 48 mm 

0,242 

0,245 

0,249 

0,250 

 98 /48 + 48 mm 

0,193 

0,196 

0,200 

0,202 

98 mm 

 Ingen 

0,264 

0,264 

0,264 

0,264 

 48 mm 

0,203 

0,206 

0,208 

0,209 

 98 /48 + 48 mm 

0,166 

0,169 

0,172 

0,173 


U-verdi - 100 mm massivtre 

Isolasjonstykelse 

U-verdi [W/m²K] 

Veggplate 31 

Innvendig påforing 

EXTREM 32 

PROFF 34 

37 

ØKONOMI 38 

48 mm 

Ingen 

0,385 

0,385 

0,385 

0,385 

48 mm 

0,268 

0,272 

0,276 

0,278 

98 /48 + 48 mm 

0,209 

0,213 

0,218 

0,220 

68 mm 

 Ingen 

0,316 

0,316 

0,316 

0,316 

 48 mm 

0,233 

0,235 

0,239 

0,240 

 98 /48 + 48 mm 

0,186 

0,190 

0,194 

0,195 

98 mm 

 Ingen 

0,253 

0,253 

0,253 

0,253 

 48 mm 

0,197 

0,198 

0,201 

0,202 

 98 /48 + 48 mm 

0,162 

0,164 

0,167 

0,169 


U-verdi - 120 mm massivtre 

Isolasjonstykelse 

U-verdi [W/m²K] 

Veggplate 31 

Innvendig påforing 

EXTREM 32 

PROFF 34 

37 

ØKONOMI 38 

48 mm 

Ingen 

0,362 

0,362 

0,362 

0,362 

48 mm 

0,256 

0,260 

0,264 

0,265 

98 /48 + 48 mm 

0,202 

0,206 

0,211 

0,212 

68 mm 

 Ingen 

0,300 

0,300 

0,300 

0,300 

 48 mm 

0,224 

0,226 

0,230 

0,231 

 98 /48 + 48 mm 

0,181 

0,184 

0,188 

0,189 

98 mm 

 Ingen 

0,243 

0,243 

0,243 

0,243 

 48 mm 

0,190 

0,192 

0,195 

0,195 

 98 /48 + 48 mm 

0,157 

0,160 

0,163 

0,164