close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Betongdekke med flytende gulv og trinnlydsdempende gulvbelegg

Glava IsolasjonGyproc
Betongdekket børstes rent, og avrettes hvis det ikke er plant.

Valg av overgulv har avgjørende betydning for trinnlydisolering av tunge etasjeskillere. Velges en flytende gulvløsning reduseres spesielt trinnlyden. Flytende gulvløsning får vi når ett eller flere sjikt legges løst på underlaget, uten mekanisk forbindelse mellom sjiktene. Glava Trinnlydplate benyttes for å oppnå en slik løsning.  
I kombinasjon med trykkfordelende sjikt i form av gips- og gulvsponplatelag vil en slik konstruksjon gi et gulv som har gode lydisolerende egenskaper 

Langs veggene legges et 19 mm bord som kantavstivning, 2 - 3 mm fra veggene. Kantavstivningen brukes for å hindre nedbøyning i randsonene. Kantavstivning skal også brukes der det kommer laster fra f.eks. peis. Deretter legges Glava Trinnlydplate tett inntil hverandre på hele gulvflaten, og med plateskjøtene forskjøvet i forhold til hverandre (forskutte skjøter). Platelagene legges med 7 - 8 mm spalte mot veggen. Gulvsponplatene skal alltid ligge øverst, og de skal limes i not og fjær. I spalten legges Glava Bunnfyllingslist, og det fuges så med høyelastisk fugemasse for å lufttette konstruksjonen. 

De forventede lydisolasjonsverdiene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også lydoverføringen gjennom de tilstøtende konstruksjonselementene. Dette kalles flanketransmisjon eller strukturoverført lyd.  
Slike detaljer må utføres nøye slik at lydoverføringen blir minst mulig (se Byggforskserien, blad 522.513 og 522.514). Se også tabell over flanketransmisjon under Etasjeskillere generelt. 

I NS 8175 (lydforhold i bygninger) er det beskrevet en korreksjonsfaktor for et utvidet frekvensområde som bl.a. skal sikre at konstruksjonen har tilfredsstillende lydegenskaper i det lavfrekvente området. 

Lydisolering og brannmotstand 

Dekketykkelse [mm] 

Forventede lydisolasjonsverdier (dB) ved ulik  
flanketransmisjon 

Stor 

Middels 

Liten 

R'w 

L'n,w  

R'w 

L'n,w  

R'w 

L'n,w  

200 

57 

50 

58-59 

49 

60 

48 

250 

56 

47 

58-63 

46-44 

64 

43 

Brannmotstand 

REI 90 

Verdiene i tabellen gjelder også hvis det benyttes 14 mm parkett på parkettunderlag av 2-3 mm ekspandert PE.  
Husk at høye verdier for luftlyd tilsvarer gode verdier, mens det er omvendt for trinnlyd. Der skal tallet være så lavt som mulig. R'w = luftlydreduksjon. L'n,w = trinnlydnivå