close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Betongdekke med gulvbelegg og lydhimling

Glava Isolasjon
Betongdekket børstes rent, og avrettes ved behov. Deretter legges et trinnlydsdempende gulvbelegg.

 I underkant av betongdekket er det bygget opp en lydhimling bestående av Glava  Lydreduksjonsbøyler, type D. 

Glava Lydreduksjonsbøyle, type D, monteres oppunder dekket. Lydreduksjonsbøylene monteres med avstand c/c 1200 mm i lengderetningen.  
Lektene skal monteres på c/c 600 mm (alternativt c/c 400 mm). Bøylene forskyves 600 mm i forhold til bøylene på nabolekten slik at det blir et diagonalmønster. Dette gir også jevn og god lastfordeling.  
Det skal brukes to lag platekledning i himlingen, som monteres med forskutte skjøter. Det kan brukes 12,5 mm gipsplater, 12 mm sponplater eller tilsvarende. Platelagene skal ikke limes sammen, bare spikres eller skrues til lektene. Lektene må være minst 30x48 mm. For himlinger der platene spikres anbefaler vi 48x48 mm for å få tilstrekkelig spikerfeste. Det beregnes 1,5 - 2 bøyler per kvadratmeter når lektene ligger på c/c 600 mm. Mellom lektene monteres 50 – 70 mm Glava Plate/Rull, avhengig av størrelsen på lektene. Platelagene monteres med 6-8 mm klaring mot veggene. I spalten legges Glava Bunnfyllingslist og så fuges det med høyelastisk fugemasse for å lufttette konstruksjonen.  

De forventede lydisolasjonsverdiene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren, men også lydoverføringen gjennom de tilstøtende konstruksjonselementene. Dette kalles flanketransmisjon eller strukturoverført lyd.  
Slike detaljer må utføres nøye slik at lydoverføringen blir minst mulig (se Byggforskserien, blad 522.513 og 522.514). Se også tabell over flanketransmisjon under Etasjeskillere generelt. 

I NS 8175 (lydforhold i bygninger) er det beskrevet en korreksjonsfaktor for et utvidet frekvensområde som bl.a. skal sikre at konstruksjonen har tilfredsstillende lydegenskaper i det lavfrekvente området. 

Lydisolering og brannmotstand 

Dekketykkelse [mm] 

Forventede lydisolasjonsverdier (dB) ved ulik  
flanketransmisjon 

Stor 

Middels 

Liten 

R'w 

L'n,w  

R'w 

L'n,w  

R'w 

L'n,w  

200 

61 

53 

62-63 

52 

64 

51 

250 

63 

49 

64-68 

48-47 

68 

46 

Brannmotstand 

REI 90 

Husk at høye verdier for luftlyd tilsvarer gode verdier, mens det er omvendt for trinnlyd. Der skal tallet være så lavt som mulig. R'w = luftlydreduksjon.L'n,w = trinnlydnivå