close-pop-up.svg
Arbeid, kompatible produkter, riktige arbeidsmetoder og planlegging er avgjørende for en vellykket reparasjon av betongkonstruksjoner for å sikre lang levetid.
Dokumentasjon
Weber betongrehabilitering (pdf)
Last ned (PDF, 1 MB)

Produktfordeler

  • Tilpassede produkter til forskjellige bruksområder
  • Håndapplisering
  • Tørrsprøyting
  • Våtsprøyting
  • Til rehabilitering eller forsterking

Forutsetning

Skadeårsak kjent og vurdering som konkluderer med at mekanisk reparasjon kan gjennomføres.
Beregnet tykkelse 5 -50 mm, ved dypere sår påføres mørtelen i flere lag. Generelt: Beste temperatur for utførelse er fra + 10oC til + 20oC, alltid over +5oC. Valg av reparasjonsmetode avgjøres som regel av hvilken type reparasjon som skal gjøres, samt størrelse på reparasjonen.

Håndmørtling:

Ved kun noen få små felt benyttes som regel manuell håndpåføring med f.eks Weber Rep 05 og Weber Rep 25.

Tørrsprøyting:

Ved større områder er det rasjonelt å påføre massen med sprøyteutstyr. Bruken av tørrsprøyting er mest utbredt ved betong rehabilitering av større områder, da den er veldig rasjonell. En kan sprøyte store områder på kort tid, samt at denne metoden også gjør at en kan påføre større tykkelser
uten lang ventetid før massen setter seg. Massen er nesten hard umiddelbart etter at den har truffet
underlaget og kan bearbeides med en gang uten ventetid.

Produkt NOBBnr. Beskrivelse Lag tykkelse
weber Rep 05 korrosjonsbeskyttelse, heftbro finfilsing 49145460 Korrosjonsbeskyttelse av rengjort stål (min SA 2.0/2,5 ) og heftbro for Rep produkter til betongunderlag. Samt til finfilsing av overflater Ugjennomsiktig lag ca 1 – 3 mm
Weber Sprøyterep T 44096757 Tørrsprøytemørtel til utbedring av større skader på vegg og i tak. Ca. 10-80 mm
weber Rep 25 reparasjonsmørtel 48655017 Til å rette av, fylle i og pusse ut små skader på vegg, i tak og på horisontale flater. Benyttes på betongunderlag som har fasthet mellom ca 20 - 35 MPa Ca. 5-20 mm normal tykkelse, maks 50 mm pr gang.
weber Rep 45 reparasjonsmørtel 21326988 Til å rette av, fylle i og pusse ut små skader på vegg, i tak og på horisontale flater. Benyttes på betongunderlag som har fasthet mellom ca 35 - 55 MPa Ca. 5-20 mm normal tykkelse, maks 50 mm pr gang.
weber Rep 930 27145879 Til reparasjoner på horisontale overflater, samt i forskalinger. Kan også brukes som tynn påstøp. Ca. 10- 50 mm
weber Rep 931 48796296 Til reparasjoner på horisontale overflater, samt i forskalinger. Kan også brukes som tynn påstøp. Flytende og pumpbar mørtel. Egnet ved bruk der det er mye armering pga god flyt. Fra ca 30 mm og tykkere. Kan legges tynnere ved bruk av Weber Epoxylim
weber Rep 970 Finflikk 51714543 Utjevningsmørtel og fin flikkmørtel til finpussing og småskader på betongunderlag. Ca. 0 – 5 mm
weber Rep 65 reparasjonsmørtel 21326996 Til å rette av, fylle i og pusse ut små skader på vegg, i tak og på horisontale flater. Benyttes på betongunderlag som har fasthet mellom fra ca 40 MPa, Sulfatbestandig. Trykkfasthet over 60MPa. 5-20 mm normal tykkelse, m