close-pop-up.svg

Betongvegg av Glava Trollveggen

Glava Isolasjon
 Glava Trollveggen er et enkelt og robust mursystem. Bindere og spikerslag i elementene er laget av stål, noe som gjør elementene svært robust. Stålbinderne er dessuten hengslet slik at elementene enkelt kan "flatpakkes" under transport. 
Dokumentasjon
Monteringsanvisning Trollveggen
Last ned (PDF, 1 MB)

Innervangen har standard tykkelse på 75mm. Yttervangen kan leveres i 75mm, 110mm eller 150mm tykkelse, avhengig av konstruksjon og ønsket U-verdi. 
Glava Trollveggen mursystem kan benyttes til bærende vegger over og under terreng i bolighus med inntil to fulle etasjer over terreng. Systemet kan også brukes i andre typer bygninger med tilsvarende belastninger. 
Bruksområdet er generelt begrenset til brannklasse 1.  
Se egen monteringsanvisning for utfyllende informasjon. 

U-verdiene i tabellene tar høyde for at halvparten eller mer, av den totale isolasjonsmengden, er på kald side av betongkjernen. Dette er i tråd med anbefalingene fra SINTEF Byggforsk.  
I vanlige tørre rom er det ikke behov for dampsperre så lenge det ligger mer isolasjon på kald side i forhold til varm side. Unntaket er våtrom. Der skal det være damptett mot yttervegger. 

U-verdi uten oppfylling  [W/m²K] 

Tilleggsisolering: 

Variant   

 XPS utv. 

 Glassull innv. 

75 + 75 

110 + 75 

150 + 75 

0,228 

0,193  

0,164  

48 mm (λ32)¹  

0,135  

48 mm (λ34)¹  

0,136  

75 mm (λ32)²  

0,122  

70 mm (λ34)³  

0,126  

50 mm (λ34)  

48 mm (λ32)¹  

0,140  

0,126  

0,113  

50 mm (λ34)  

48 mm (λ34)¹  

0,141  

0,127  

0,113  

80 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,126  

0,115  

0,104  

80 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,128  

0,116  

0,104  

100 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,118  

0,108  

0,098  

100 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,119  

0,108  

0,098  

50 mm (λ34)  

75 mm (λ32)²  

0,114  

0,103  

50 mm (λ34)  

70 mm (λ34)³  

0,117  

0,106  

100 mm (λ36)  

75 mm (λ32)²  

0,108  

0,099  

0,091  

100 mm (λ36)  

70 mm (λ34)³  

0,111  

0,102  

0,093  

50 mm (λ34)  

 - 

0,171  

0,150  

0,132  

100 mm (λ36)  

 - 

0,140  

0,126  

0,113  

1) Påforing av 48x48 mm. 

2) Påforing av 48x48 mm med 25 mm kontinuerlig isolasjon bak. 

3) Påforing av 48x48 mm med 20 mm kontinuerlig isolasjon bak.  


U-verdi med 0,5 m oppfylling  [W/m²K] 

Tilleggsisolering: 

Variant   

 XPS utv. 

 Glassull innv. 

75 + 75 

110 + 75 

150 + 75 

0,224 

0,190 

0,161 

48 mm (λ32)¹  

0,133 

48 mm (λ34)¹  

0,134 

75 mm (λ32)²  

0,120 

70 mm (λ34)³  

0,124 

50 mm (λ34)  

48 mm (λ32)¹  

0,138 

0,124 

0,112 

50 mm (λ34)  

48 mm (λ34)¹  

0,139 

0,126 

0,112 

80 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,124 

0,114 

0,103 

80 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,126 

0,114 

0,103 

100 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,116 

0,107 

0,097 

100 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,117 

0,107 

0,097 

50 mm (λ34)  

75 mm (λ32)²  

0,113 

0,102 

50 mm (λ34)  

70 mm (λ34)³  

0,115 

0,105 

100 mm (λ36)  

75 mm (λ32)²  

0,107 

0,098 

0,090 

100 mm (λ36)  

70 mm (λ34)³  

0,110 

0,101 

0,092 

50 mm (λ34)  

 - 

0,168 

0,148 

0,130 

100 mm (λ36)  

 - 

0,138 

0,124 

0,112 

1) Påforing av 48x48 mm. 

2) Påforing av 48x48 mm med 25 mm kontinuerlig isolasjon bak. 

3) Påforing av 48x48 mm med 20 mm kontinuerlig isolasjon bak


U-verdi med 1,0 m oppfylling  [W/m²K] 

Tilleggsisolering: 

Variant   

 XPS utv. 

 Glassull innv. 

75 + 75 

110 + 75 

150 + 75 

0,216 

0,184 

0,157 

48 mm (λ32)¹  

0,130 

48 mm (λ34)¹  

0,131 

75 mm (λ32)²  

0,118 

70 mm (λ34)³  

0,121 

50 mm (λ34)  

48 mm (λ32)¹  

0,134 

0,121 

0,109 

50 mm (λ34)  

48 mm (λ34)¹  

0,135 

0,122 

0,109 

80 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,121 

0,111 

0,100 

80 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,123 

0,112 

0,100 

100 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,114 

0,104 

0,095 

100 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,115 

0,104 

0,095 

50 mm (λ34)  

75 mm (λ32)²  

0,110 

0,100 

50 mm (λ34)  

70 mm (λ34)³  

0,113 

0,102 

100 mm (λ36)  

75 mm (λ32)²  

0,104 

0,096 

0,088 

100 mm (λ36)  

70 mm (λ34)³  

0,107 

0,099 

0,090 

50 mm (λ34)  

 - 

0,164 

0,144 

0,127 

100 mm (λ36)  

 - 

0,134 

0,121 

0,109 

1) Påforing av 48x48 mm. 

2) Påforing av 48x48 mm med 25 mm kontinuerlig isolasjon bak.
 
3) Påforing av 48x48 mm med 20 mm kontinuerlig isolasjon bak.      


U-verdi med 1,5 m oppfylling  [W/m²K] 

Tilleggsisolering: 

Variant   

 XPS utv. 

 Glassull innv. 

75 + 75 

110 + 75 

150 + 75 

0,206 

0,176 

0,151 

48 mm (λ32)¹  

0,125 

48 mm (λ34)¹  

0,126 

75 mm (λ32)²  

0,114 

70 mm (λ34)³  

0,117 

50 mm (λ34)  

48 mm (λ32)¹  

0,130 

0,117 

0,106 

50 mm (λ34)  

48 mm (λ34)¹  

0,131 

0,118 

0,106 

80 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,117 

0,107 

0,197 

80 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,119 

0,108 

0,197 

100 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,110 

0,101 

0,092 

100 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,111 

0,101 

0,092 

50 mm (λ34)  

75 mm (λ32)²  

0,106 

0,096 

50 mm (λ34)  

70 mm (λ34)³  

0,109 

0,099 

100 mm (λ36)  

75 mm (λ32)²  

0,101 

0,093 

0,086 

100 mm (λ36)  

70 mm (λ34)³  

0,104 

0,096 

0,088 

50 mm (λ34)  

 - 

0,157 

0,139 

0,122 

100 mm (λ36)  

 - 

0,130 

0,117 

0,106 

1) Påforing av 48x48 mm.
 
2) Påforing av 48x48 mm med 25 mm kontinuerlig isolasjon bak. 

3) Påforing av 48x48 mm med 20 mm kontinuerlig isolasjon bak.


U-verdi med 2,0 m oppfylling  [W/m²K] 

Tilleggsisolering: 

Variant   

 XPS utv. 

 Glassull innv. 

75 + 75 

110 + 75 

150 + 75 

0,193 

0,166 

0,143 

48 mm (λ32)¹  

0,120 

48 mm (λ34)¹  

0,121 

75 mm (λ32)²  

0,109 

70 mm (λ34)³  

0,112 

50 mm (λ34)  

48 mm (λ32)¹  

0,124 

0,112 

0,101 

50 mm (λ34)  

48 mm (λ34)¹  

0,125 

0,113 

0,101 

80 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,112 

0,103 

0,194 

80 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,114 

0,104 

0,194 

100 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,105 

0,097 

0,088 

100 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,106 

0,097 

0,088 

50 mm (λ34)  

75 mm (λ32)²  

0,102 

0,093 

50 mm (λ34)  

70 mm (λ34)³  

0,105 

0,096 

100 mm (λ36)  

75 mm (λ32)²  

0,097 

0,089 

0,083 

100 mm (λ36)  

70 mm (λ34)³  

0,100 

0,092 

0,084 

50 mm (λ34)  

 - 

0,149 

0,132 

0,118 

100 mm (λ36)  

 - 

0,124 

0,112 

0,101 

1) Påforing av 48x48 mm.
 
2) Påforing av 48x48 mm med 25 mm kontinuerlig isolasjon bak. 

3) Påforing av 48x48 mm med 20 mm kontinuerlig isolasjon bak.


U-verdi med 2,5 m oppfylling  [W/m²K] 

Tilleggsisolering: 

Variant   

 XPS utv. 

 Glassull innv. 

75 + 75 

110 + 75 

150 + 75 

0,177 

0,154 

0,133 

48 mm (λ32)¹  

0,113 

48 mm (λ34)¹  

0,114 

75 mm (λ32)²  

0,103 

70 mm (λ34)³  

0,106 

50 mm (λ34)  

48 mm (λ32)¹  

0,117 

0,106 

0,097 

50 mm (λ34)  

48 mm (λ34)¹  

0,117 

0,107 

0,097 

80 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,106 

0,098 

0,090 

80 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,108 

0,099 

0,090 

100 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,100 

0,093 

0,086 

100 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,101 

0,093 

0,086 

50 mm (λ34)  

75 mm (λ32)²  

0,097 

0,089 

50 mm (λ34)  

70 mm (λ34)³  

0,100 

0,091 

100 mm (λ36)  

75 mm (λ32)²  

0,093 

0,086 

0,080 

100 mm (λ36)  

70 mm (λ34)³  

0,095 

0,088 

0,082 

50 mm (λ34)  

 - 

0,139 

0,124 

0,111 

100 mm (λ36)  

 - 

0,117 

0,106 

0,097 

1) Påforing av 48x48 mm.
 
2) Påforing av 48x48 mm med 25 mm kontinuerlig isolasjon bak. 

3) Påforing av 48x48 mm med 20 mm kontinuerlig isolasjon bak.