close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Betongvegg av Glava Trollveggen

Glava Isolasjon
 Glava Trollveggen er et enkelt og robust mursystem. Bindere og spikerslag i elementene er laget av stål, noe som gjør elementene svært robust. Stålbinderne er dessuten hengslet slik at elementene enkelt kan "flatpakkes" under transport. 
Dokumentasjon
Monteringsanvisning Trollveggen
Last ned (PDF, 1 MB)

Innervangen har standard tykkelse på 75mm. Yttervangen kan leveres i 75mm, 110mm eller 150mm tykkelse, avhengig av konstruksjon og ønsket U-verdi. 
Glava Trollveggen mursystem kan benyttes til bærende vegger over og under terreng i bolighus med inntil to fulle etasjer over terreng. Systemet kan også brukes i andre typer bygninger med tilsvarende belastninger. 
Bruksområdet er generelt begrenset til brannklasse 1.  
Se egen monteringsanvisning for utfyllende informasjon. 

U-verdiene i tabellene tar høyde for at halvparten eller mer, av den totale isolasjonsmengden, er på kald side av betongkjernen. Dette er i tråd med anbefalingene fra SINTEF Byggforsk.  
I vanlige tørre rom er det ikke behov for dampsperre så lenge det ligger mer isolasjon på kald side i forhold til varm side. Unntaket er våtrom. Der skal det være damptett mot yttervegger. 

U-verdi uten oppfylling  [W/m²K] 

Tilleggsisolering: 

Variant   

 XPS utv. 

 Glassull innv. 

75 + 75 

110 + 75 

150 + 75 

0,228 

0,193  

0,164  

48 mm (λ32)¹  

0,135  

48 mm (λ34)¹  

0,136  

75 mm (λ32)²  

0,122  

70 mm (λ34)³  

0,126  

50 mm (λ34)  

48 mm (λ32)¹  

0,140  

0,126  

0,113  

50 mm (λ34)  

48 mm (λ34)¹  

0,141  

0,127  

0,113  

80 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,126  

0,115  

0,104  

80 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,128  

0,116  

0,104  

100 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,118  

0,108  

0,098  

100 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,119  

0,108  

0,098  

50 mm (λ34)  

75 mm (λ32)²  

0,114  

0,103  

50 mm (λ34)  

70 mm (λ34)³  

0,117  

0,106  

100 mm (λ36)  

75 mm (λ32)²  

0,108  

0,099  

0,091  

100 mm (λ36)  

70 mm (λ34)³  

0,111  

0,102  

0,093  

50 mm (λ34)  

 - 

0,171  

0,150  

0,132  

100 mm (λ36)  

 - 

0,140  

0,126  

0,113  

1) Påforing av 48x48 mm. 

2) Påforing av 48x48 mm med 25 mm kontinuerlig isolasjon bak. 

3) Påforing av 48x48 mm med 20 mm kontinuerlig isolasjon bak.  


U-verdi med 0,5 m oppfylling  [W/m²K] 

Tilleggsisolering: 

Variant   

 XPS utv. 

 Glassull innv. 

75 + 75 

110 + 75 

150 + 75 

0,224 

0,190 

0,161 

48 mm (λ32)¹  

0,133 

48 mm (λ34)¹  

0,134 

75 mm (λ32)²  

0,120 

70 mm (λ34)³  

0,124 

50 mm (λ34)  

48 mm (λ32)¹  

0,138 

0,124 

0,112 

50 mm (λ34)  

48 mm (λ34)¹  

0,139 

0,126 

0,112 

80 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,124 

0,114 

0,103 

80 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,126 

0,114 

0,103 

100 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,116 

0,107 

0,097 

100 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,117 

0,107 

0,097 

50 mm (λ34)  

75 mm (λ32)²  

0,113 

0,102 

50 mm (λ34)  

70 mm (λ34)³  

0,115 

0,105 

100 mm (λ36)  

75 mm (λ32)²  

0,107 

0,098 

0,090 

100 mm (λ36)  

70 mm (λ34)³  

0,110 

0,101 

0,092 

50 mm (λ34)  

 - 

0,168 

0,148 

0,130 

100 mm (λ36)  

 - 

0,138 

0,124 

0,112 

1) Påforing av 48x48 mm. 

2) Påforing av 48x48 mm med 25 mm kontinuerlig isolasjon bak. 

3) Påforing av 48x48 mm med 20 mm kontinuerlig isolasjon bak


U-verdi med 1,0 m oppfylling  [W/m²K] 

Tilleggsisolering: 

Variant   

 XPS utv. 

 Glassull innv. 

75 + 75 

110 + 75 

150 + 75 

0,216 

0,184 

0,157 

48 mm (λ32)¹  

0,130 

48 mm (λ34)¹  

0,131 

75 mm (λ32)²  

0,118 

70 mm (λ34)³  

0,121 

50 mm (λ34)  

48 mm (λ32)¹  

0,134 

0,121 

0,109 

50 mm (λ34)  

48 mm (λ34)¹  

0,135 

0,122 

0,109 

80 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,121 

0,111 

0,100 

80 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,123 

0,112 

0,100 

100 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,114 

0,104 

0,095 

100 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,115 

0,104 

0,095 

50 mm (λ34)  

75 mm (λ32)²  

0,110 

0,100 

50 mm (λ34)  

70 mm (λ34)³  

0,113 

0,102 

100 mm (λ36)  

75 mm (λ32)²  

0,104 

0,096 

0,088 

100 mm (λ36)  

70 mm (λ34)³  

0,107 

0,099 

0,090 

50 mm (λ34)  

 - 

0,164 

0,144 

0,127 

100 mm (λ36)  

 - 

0,134 

0,121 

0,109 

1) Påforing av 48x48 mm. 

2) Påforing av 48x48 mm med 25 mm kontinuerlig isolasjon bak.
 
3) Påforing av 48x48 mm med 20 mm kontinuerlig isolasjon bak.      


U-verdi med 1,5 m oppfylling  [W/m²K] 

Tilleggsisolering: 

Variant   

 XPS utv. 

 Glassull innv. 

75 + 75 

110 + 75 

150 + 75 

0,206 

0,176 

0,151 

48 mm (λ32)¹  

0,125 

48 mm (λ34)¹  

0,126 

75 mm (λ32)²  

0,114 

70 mm (λ34)³  

0,117 

50 mm (λ34)  

48 mm (λ32)¹  

0,130 

0,117 

0,106 

50 mm (λ34)  

48 mm (λ34)¹  

0,131 

0,118 

0,106 

80 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,117 

0,107 

0,197 

80 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,119 

0,108 

0,197 

100 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,110 

0,101 

0,092 

100 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,111 

0,101 

0,092 

50 mm (λ34)  

75 mm (λ32)²  

0,106 

0,096 

50 mm (λ34)  

70 mm (λ34)³  

0,109 

0,099 

100 mm (λ36)  

75 mm (λ32)²  

0,101 

0,093 

0,086 

100 mm (λ36)  

70 mm (λ34)³  

0,104 

0,096 

0,088 

50 mm (λ34)  

 - 

0,157 

0,139 

0,122 

100 mm (λ36)  

 - 

0,130 

0,117 

0,106 

1) Påforing av 48x48 mm.
 
2) Påforing av 48x48 mm med 25 mm kontinuerlig isolasjon bak. 

3) Påforing av 48x48 mm med 20 mm kontinuerlig isolasjon bak.


U-verdi med 2,0 m oppfylling  [W/m²K] 

Tilleggsisolering: 

Variant   

 XPS utv. 

 Glassull innv. 

75 + 75 

110 + 75 

150 + 75 

0,193 

0,166 

0,143 

48 mm (λ32)¹  

0,120 

48 mm (λ34)¹  

0,121 

75 mm (λ32)²  

0,109 

70 mm (λ34)³  

0,112 

50 mm (λ34)  

48 mm (λ32)¹  

0,124 

0,112 

0,101 

50 mm (λ34)  

48 mm (λ34)¹  

0,125 

0,113 

0,101 

80 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,112 

0,103 

0,194 

80 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,114 

0,104 

0,194 

100 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,105 

0,097 

0,088 

100 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,106 

0,097 

0,088 

50 mm (λ34)  

75 mm (λ32)²  

0,102 

0,093 

50 mm (λ34)  

70 mm (λ34)³  

0,105 

0,096 

100 mm (λ36)  

75 mm (λ32)²  

0,097 

0,089 

0,083 

100 mm (λ36)  

70 mm (λ34)³  

0,100 

0,092 

0,084 

50 mm (λ34)  

 - 

0,149 

0,132 

0,118 

100 mm (λ36)  

 - 

0,124 

0,112 

0,101 

1) Påforing av 48x48 mm.
 
2) Påforing av 48x48 mm med 25 mm kontinuerlig isolasjon bak. 

3) Påforing av 48x48 mm med 20 mm kontinuerlig isolasjon bak.


U-verdi med 2,5 m oppfylling  [W/m²K] 

Tilleggsisolering: 

Variant   

 XPS utv. 

 Glassull innv. 

75 + 75 

110 + 75 

150 + 75 

0,177 

0,154 

0,133 

48 mm (λ32)¹  

0,113 

48 mm (λ34)¹  

0,114 

75 mm (λ32)²  

0,103 

70 mm (λ34)³  

0,106 

50 mm (λ34)  

48 mm (λ32)¹  

0,117 

0,106 

0,097 

50 mm (λ34)  

48 mm (λ34)¹  

0,117 

0,107 

0,097 

80 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,106 

0,098 

0,090 

80 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,108 

0,099 

0,090 

100 mm (λ36)  

48 mm (λ32)¹  

0,100 

0,093 

0,086 

100 mm (λ36)  

48 mm (λ34)¹  

0,101 

0,093 

0,086 

50 mm (λ34)  

75 mm (λ32)²  

0,097 

0,089 

50 mm (λ34)  

70 mm (λ34)³  

0,100 

0,091 

100 mm (λ36)  

75 mm (λ32)²  

0,093 

0,086 

0,080 

100 mm (λ36)  

70 mm (λ34)³  

0,095 

0,088 

0,082 

50 mm (λ34)  

 - 

0,139 

0,124 

0,111 

100 mm (λ36)  

 - 

0,117 

0,106 

0,097 

1) Påforing av 48x48 mm.
 
2) Påforing av 48x48 mm med 25 mm kontinuerlig isolasjon bak. 

3) Påforing av 48x48 mm med 20 mm kontinuerlig isolasjon bak.