close-pop-up.svg

Bindingsverk av ISO3 med 12 mm trefiberplate

I denne løsningen

Glava Isolasjon
Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

Bindingsverket bygges med Iso3-stendere. Iso3-stenderen består av to deler trevirke med polyuretanskum imellom de to delene.

Iso3-stenderne har tilnærmet samme stivhet som heltre og er rettere. Iso3-stenderen har lavere kuldebroverdi enn en tradisjonell gjennomående stender av heltre.

Utvendig monteres vindsperre av porøs trefiberplate. Den skal hindre at vind blåser inn i det isolerte sjiktet og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet som trenger igjennom ytterkledningen skal trenge videre inn i konstruksjonen. 
 
Dampsperren plasseres på varm side av isolasjonen. Dampsperrens viktigste oppgave er å sikre innvendig lufttetting, samt å hindre at fuktighet fra inneluften skal diffundere ut gjennom konstruksjonen med påfølgende kondensering. Dampsperre med klemte skjøter legges sammenhengende på veggen og overlapper dampsperren i tak.  
Oppvarming av bygget kan først begynne etter at dampsperren er montert. 
 
Hull etter gjennomføringer i vind- og dampsperresjiktet må tettes godt for å unngå luftlekkasjer.  
 
Veggene må vindavstives i veggplanet for å hindre forskyvninger. Benyttes det ikke platematerialer til innvendig kledning eller vindsperre, må man gå inn med separat avstivning i form av innfelte bord i stenderverket, stag e.l. Se egen dokumentasjon for Iso3-stenderne hos produsenten.  
Ytterveggene må forankres til grunnmur for å hindre bevegelse/forskyvning. 
Husk å avstive/forankre bygget også under byggeperioden. 

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K]

16 % treandel (hhv47 mm stender)

U-verdi - Enebolig, romhøyde 2,4 m

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Iso3 høyde 
[mm] 

U-verdi [W/m2K] 

EXTREM 
32  

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38     

200 

200 

0,164 

0,175 

0,185 

0,189 

220 

220 

0,148 

0,158 

0,167 

0,171 

250 

250 

0,130 

0,138 

0,147 

0,150 

300 

300 

0,112 

0,120 

0,128 

0,130 

Brann- 
motstand 

Brannmotstand: REI 301 / EI 602 Data hentet fra TG 2610 for Iso3-stenderen

1) Forutsetter vindsperre av 12 mm asf. Vindtett eller 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. Innv. kledning av 12 mm spon eller 12,5 mm gips.
Isolasjonen skal være Glava Extrem 32.

2) Forutsetter 2 lag 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. Glava Proff 34. 2 lag 12,5 mm gips innvendig.


21 % treandel (hhv 47 mm stender)

U-verdi - Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Iso3 høyde 
[mm] 

U-verdi [W/m2K] 

EXTREM 
32  

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38     

200 

200 

0,168 

0,180 

0,190 

0,193 

220 

220 

0,151 

0,162 

0,171 

0,174 

250 

250 

0,133 

0,141 

0,149 

0,152 

300 

300 

0,116 

0,124 

0,131 

0,133 

Brann- 
motstand 

Brannmotstand: REI 301 / EI 602 Data hentet fra TG 2610 for Iso3-stenderen

1) Forutsetter vindsperre av 12 mm asf. Vindtett eller 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. Innv. kledning av 12 mm spon eller 12,5 mm gips.
Isolasjonen skal være Glava Extrem 32.

2) Forutsetter 2 lag 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. Glava Proff 34. 2 lag 12,5 mm gips innvendig.


26 % treandel (hhv 47 mm stender)

U-verdi - Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m

Isolasjons-
tykkelse 
[mm]

Iso3 høyde
[mm]

U-verdi [W/m2K] 

EXTREM
32 

PROFF
34

37

ØKONOMI
38 

200

200

0,174

0,185

0,195

0,197

220

220

0,154

0,165

0,174

0,177

250

250

0,136

0,144

0,151

0,154

300

300

0,118

0,127

0,134

0,136

Brann-
motstand

Brannmotstand: REI 301 / EI 602 Data hentet fra TG 2610 for Iso3-stenderen

1) Forutsetter vindsperre av 12 mm asf. Vindtett eller 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. Innv. kledning av 12 mm spon eller 12,5 mm gips.
Isolasjonen skal være Glava Extrem 32.


2) Forutsetter 2 lag 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. Glava Proff 34. 2 lag 12,5 mm gips innvendig.


12 % treandel (hhv 47 mm stender)

U-verdi - Vegg med høyde 2,4 m uten vinduer og dører 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Iso3 høyde 
[mm] 

U-verdi [W/m2K] 

EXTREM 
32  

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38     

200 

200 

0,159 

0,170 

0,181 

0,184 

220 

220 

0,144 

0,154 

0,164 

0,167 

250 

250 

0,127 

0,135 

0,144 

0,147 

300 

300 

0,110 

0,117 

0,125 

0,127 

Brann- 
motstand 

Brannmotstand: REI 301 / EI 602 Data hentet fra TG 2610 for Iso3-stenderen

1) Forutsetter vindsperre av 12 mm asf. Vindtett eller 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. Innv. kledning av 12 mm spon eller 12,5 mm gips.
Isolasjonen skal være Glava Extrem 32.

2) Forutsetter 2 lag 9,5 mm Gyproc vindsperreplate Glava Proff 34. 2 lag 12,5 mm gips innvendig.

Ny beregningsforutsetninger for U-verdier. 

Trevirkemengden har en viktig betydning for isolering av ytterveggen. Les nærmere om nye og gamle beregningsforutsetninger.  

Frem til nå har U-verdien for yttervegger tatt høyde for en trevirkemengde som kun utgjør stendere satt opp i c/c 60 cm, i tillegg til en toppsvill og en bunnsvill. Dette gjelder våre tidligere, og andre produsenters U-verditabeller, samt at det er dette som var beskrevet i gjeldene anvisning 471.012 fra SINTEF Byggforsk. 

I praksis vet vi at trevirkeandelen er mye større. Vi snakker da om ekstra stendere og losholter i forbindelse med vinduer og dører, det faktum av vegglengder ikke går opp i modulmål, eventuelle doble bunn- eller toppsviller, ekstra stendere i forbindelse med hjørner og der hvor konsentrerte laster skal føres ned. 

Den nevnte anvisningen (471.012) er nå oppdatert, utvidet og publisert.  
Den reelle treandelen pr. kvm vegg blir nå lagt til grunn for beregningene. 

Glava Isolasjon synliggjør dette ved å bruke fire tabeller. 

 • Enebolig, romhøyde 2,4 m.  
  Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre. 
  Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m. 
  Veggfelt med 16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m. 
  Veggfelt med 20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Vegg med romhøyde 2,4 m.  
  Viser en U-verdi uten vinduer og dører, kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill. 
  Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)  

 
Anvisningen har blitt utvidet til flere blader; 

 • 471.231 U-verdier for vegger over terreng, grunnlag for beregninger 

 • 471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere 

 • 471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 

SINTEF jobber forløpende med å publisere flere blader for flere konstruksjonstyper. 

Verdien er beregnet etter NS-EN ISO 10211, som er en tredimensjonal beregning, erfaringsmessig vil dette bedre U-verdien på tusendelsnivå

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen