close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Bindingsverk av ISO3 med Vempro Vindsperre

Glava IsolasjonGyproc
Bindingsverket bygges med Iso3-stendere.

Iso3-stenderen består av to deler av trevirke med polyuretanskum imellom de to delene. Iso3-stenderne har tilnærmet samme stivhet som heltre og er rettere. Iso3-stenderen har lavere kuldebroverdi enn en tradisjonell gjennomgående stender av heltre.

Utvendig monteres et vindsperresjikt i form av rullprodukt, gips, porøs trefiberplate el. Den skal hindre at vind blåser inn i og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet som trenger igjennom ytterkledningen skal trenge videre inn i konstruksjonen.

Dampsperren plasseres på varm side av isolasjonen. Dampsperrens viktigste oppgave er å sikre innvendig lufttetting, samt å hindre at fuktighet fra inneluften skal diffundere ut gjennom konstruksjonen med påfølgende kondensering. Dampsperre med klemte skjøter legges sammenhengende på veggen og overlapper dampsperren i tak.
Oppvarming av bygget kan først begynne etter at dampsperren er montert.

Hull etter gjennomføringer i vind- og dampsperresjiktet må tettes godt for å unngå luftlekkasjer.

Veggene må vindavstives i veggplanet for å hindre forskyvninger. Benyttes det ikke platematerialer til innvendig kledning eller vindsperre, må man gå inn med separat avstivning i form av innfelte bord i stenderverket, stag e.l. Se egen dokumentasjon for Iso3-stenderne hos produsenten. 
Ytterveggene må forankres til grunnmur for å hindre bevegelse/forskyvning. 
Husk å avstive/forankre bygget også under byggeperioden.

U-VERDI - ENEBOLIG, ROMHØYDE 2,4 M

Isolasjons-
tykkelse 
[mm]

Iso3 høyde
[mm]

U-verdi [W/m2K]

EXTREM
32 

PROFF
34

37

ØKONOMI
38    

200

200

0,173

0,180

0,191

0,195

220

220

0,156

0,163

0,172

0,176

250

250

0,136

0,141

0,151

0,154

300

300

0,118

0,123

0,131

0,133

Brann-
motstand

REI 30¹

Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre. Veggfelt med 16 % treandel (hhv 47 mm stender)

1) Ved bruk av 12 mm sponplate eller 12,5 mm gipsplate innvendig, og 9,5 mm gips (GU) eller 12 mm trefiberplate utvendig.


 

U-VERDI - BOLIGBLOKK, REKKEHUS, BARNEHAGE, ROMHØYDE 2,4 M

Isolasjons-
tykkelse 
[mm]

Iso3 høyde
[mm]

U-verdi [W/m2K]

EXTREM
32 

PROFF
34

37

ØKONOMI
38    

200

200

0,179

0,185

0,196

0,199

220

220

0,160

0,167

0,176

0,179

250

250

0,139

0,145

0,153

0,156

300

300

0,122

0,127

0,134

0,136

Brann-
motstand

REI 30¹

Veggfelt med 21 % treandel (hhv 47 mm stender)

1) Ved bruk av 12 mm sponplate eller 12,5 mm gipsplate innvendig, og 9,5 mm gips (GU) eller 12 mm trefiberplate utvendig.


 

U-VERDI - STORT NÆRINGSBYGG, ROMHØYDE 3,5 M

Isolasjons-
tykkelse 
[mm]

Iso3 høyde
[mm]

U-verdi [W/m2K]

EXTREM
32 

PROFF
34

37

ØKONOMI
38    

200

200

0,184

0,190

0,201

0,204

220

220

0,165

0,171

0,179

0,183

250

250

0,142

0,148

0,156

0,158

300

300

0,125

0,130

0,137

0,139

Brann-
motstand

REI 30¹

Veggfelt med 26 % treandel (hhv 47 mm stender)

1) Ved bruk av 12 mm sponplate eller 12,5 mm gipsplate innvendig, og 9,5 mm gips (GU) eller 12 mm trefiberplate utvendig.

 

U-VERDI - VEGG MED HØYDE 2,4 M UTEN VINDUER OG DØRER

Isolasjons-
tykkelse 
[mm]

Iso3 høyde
[mm]

U-verdi [W/m2K]

EXTREM
32 

PROFF
34

37

ØKONOMI
38    

200

200

0,168

0,175

0,187

0,190

220

220

0,151

0,158

0,169

0,172

250

250

0,132

0,139

0,148

0,151

300

300

0,114

0,120

0,128

0,130

Brann-
motstand

REI 30¹

Viser en U-verdi med kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill. Veggfelt med 12 % treandel (hhv 47 mm stender)

1) Ved bruk av 12 mm sponplate eller 12,5 mm gipsplate innvendig, og 9,5 mm gips (GU) eller 12 mm trefiberplate utvendig.

U-verdikrav TEK17/TEK10 for yttervegg
Krav:
 ≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K] 

 

Ny beregningsforutsetninger for U-verdier.

Trevirkemengden har en viktig betydning for isolering av ytterveggen. Les nærmere om nye og gamle beregningsforutsetninger. 

Frem til nå har U-verdien for yttervegger tatt høyde for en trevirkemengde som kun utgjør stendere satt opp i c/c 60 cm, i tillegg til en toppsvill og en bunnsvill. Dette gjelder våre tidligere, og andre produsenters U-verditabeller, samt at det er dette som var beskrevet i gjeldene anvisning 471.012 fra SINTEF Byggforsk.

I praksis vet vi at trevirkeandelen er mye større. Vi snakker da om ekstra stendere og losholter i forbindelse med vinduer og dører, det faktum av vegglengder ikke går opp i modulmål, eventuelle doble bunn- eller toppsviller, ekstra stendere i forbindelse med hjørner og der hvor konsentrerte laster skal føres ned.

Den nevnte anvisningen (471.012) er nå oppdatert, utvidet og publisert. 
Den reelle treandelen pr. kvm vegg blir nå lagt til grunn for beregningene.

GLAVA® synliggjør dette ved å bruke fire tabeller.

 • Enebolig, romhøyde 2,4 m. 
 • Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre.
 • Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
 • Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m.
 • Veggfelt med 16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
 • Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m.
 • Veggfelt med 20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
 • Vegg med romhøyde 2,4 m. 
 • Viser en U-verdi uten vinduer og dører, kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill.
 • Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 
   

Anvisningen har blitt utvidet til flere blader;

 • 471.231 U-verdier for vegger over terreng, grunnlag for beregninger
 • 471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere
 • 471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon

SINTEF jobber forløpende med å publisere flere blader for flere konstruksjonstyper.

Verdien er beregnet etter NS-EN ISO 10211, som er en tredimensjonal beregning, erfaringsmessig vil dette bedre U-verdien på tusendelsnivå.