close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Bindingsverk av stålstendere

Glava IsolasjonGyproc
Veggen bygges med stålstendere som påfores utvendig med 48x48 mm.

Det anbefales å benytte slissede stålstendere da slissene reduserer varmetapet. Den største forbedringen, i forhold til varmetap, er i dette tilfellet den utvendige isolerte påforingen, som i tillegg også reduserer kuldebro og minimerer faren for kondens.  
 
Stålets godstykkelse må prosjekteres i forhold til vegghøyde, vindusbredde og vindbelastning.  
Mellom stålstenderne isoleres det med Glava Stålstenderplate/-rull. I utforingen isoleres det med Glava Plate/Rull. 

Utvendig monteres et vindsperresjikt i form av rullprodukt, gips, porøs trefiberplate el. 
Den skal hindre at vind blåser inn i og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet som trenger igjennom ytterkledningen skal trenge videre inn i konstruksjonen.  
 
For å oppnå tilstrekkelig stivhet kan det være behov for å benytte vindsperre av 9,5 mm GU-gips utvendig og 12,5 mm gipsplate innvendig. Alternativt plater med samme styrke og stivhet som de nevnte. 

Dampsperren plasseres på varm side av isolasjonen. Dampsperrens viktigste oppgave er å sikre innvendig lufttetting, samt å hindre at fuktighet fra inneluften skal diffundere ut gjennom konstruksjonen med påfølgende kondensering. Dampsperre med klemte skjøter legges sammenhengende på veggen og overlapper dampsperren i tak. 
Oppvarming av bygget kan først begynne etter at dampsperre er montert. 

Hull etter gjennomføringer i vind- og dampsperresjiktet må tettes godt for å unngå luftlekkasjer.  
 
Permanent, og eventuelt midlertidig vindavstiving, må prosjekteres.  

U-verdi - enebolig, romhøyde 2,4 m 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

U-verdi [W/m2K] 

Stender u/slisser 

Stender m/slisser 

 100 

0,747 

0,550 

 100 + 50 

0,377 

0,328 

 100 + 100 

0,259 

0,238 

 150 

0,581 

0,358 

150 + 150 

0,323 

0,249 

150 + 100 

0,230 

0,193 

200 

0,484 

0,279 

200 + 50 

0,287 

0,207 

200 + 100 

0,209 

0,166 

250 

0,412 

0,249 

250 + 50 

0,258 

0,189 

250 + 100 

0,192 

0,153 

Brannmotstand 

EI 30 

Mengde stålstendere = 3,5 løpemeter per m². Det er regnet med Stålstenderplate/-rull Proff 34 og 1 mm godstykkelse på stender. Større godstykkelser gir vesentlig høyere U-verdi.  
CY-Profiler c/c 600 mm. 

  

 U-verdi - boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

U-verdi [W/m2K] 

Stender u/slisser 

Stender m/slisser 

 100 

0,844 

0,624 

 100 + 50 

0,417 

0,365 

 100 + 100 

0,285 

0,263 

 150 

0,671 

0,410 

150 + 150 

0,363 

0,280 

150 + 100 

0,255 

0,215 

200 

0,568 

0,325 

200 + 50 

0,326 

0,237 

200 + 100 

0,234 

0,188 

250 

0,488 

0,293 

250 + 50 

0,296 

0,217 

250 + 100 

0,217 

0,174 

Brannmotstand 

EI 30 

Mengde stålstendere = 4,5 løpemeter per m². Det er regnet med Stålstenderplate/-rull Proff 34 og 1 mm godstykkelse på stender. Større godstykkelser gir vesentlig høyere U-verdi.  
CY-Profiler c/c 600 mm. 

  

 U-verdi - stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

U-verdi [W/m2K] 

Stender u/slisser 

Stender m/slisser 

 100 

0,941 

0,697 

 100 + 50 

0,457 

0,402 

 100 + 100 

0,312 

0,288 

 150 

0,761 

0,462 

150 + 150 

0,402 

0,311 

150 + 100 

0,280 

0,237 

200 

0,653 

0,371 

200 + 50 

0,365 

0,266 

200 + 100 

0,259 

0,209 

250 

0,564 

0,336 

250 + 50 

0,333 

0,245 

250 + 100 

0,241 

0,195 

Brannmotstand 

EI 30 

Mengde stålstendere = 5,5 løpemeter per m². Det er regnet med Stålstenderplate/-rull Proff 34 og 1 mm godstykkelse på stender. Større godstykkelser gir vesentlig høyere U-verdi.  
CY-Profiler c/c 600 mm. 

  

 U-verdi - vegg med romhøyde 2,4 m uten vinduer og dører 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

U-verdi [W/m2K] 

Stender u/slisser 

Stender m/slisser 

 100 

0,650 

0,477 

 100 + 50 

0,337 

0,292 

 100 + 100 

0,233 

0,213 

 150 

0,492 

0,307 

150 + 150 

0,284 

0,218 

150 + 100 

0,204 

0,170 

200 

0,400 

0,233 

200 + 50 

0,248 

0,178 

200 + 100 

0,184 

0,144 

250 

0,336 

0,206 

250 + 50 

0,220 

0,160 

250 + 100 

0,167 

0,132 

Brannmotstand 

EI 30 

Mengde stålstendere = 2,45 løpemeter per m². Det er regnet med Stålstenderplate/-rull Proff 34 og 1 mm godstykkelse på stender. Større godstykkelser gir vesentlig høyere U-verdi.  
CY-Profiler c/c 600 mm.