close-pop-up.svg

Bindingsverk med Glava Veggplate 31

I denne løsningen

Glava Isolasjon

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K]


U-verdi - 48 mm veggplate, enebolig, nybygg

Isolasjons-
tykkelse
(Bindingsverk
+ veggplate)
U-verdi [W/m²K]
36 mm bindingsverk 48 mm bindingsverk
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
98+48 mm 0,240 0,246 0,255 0,258 0,248 0,254 0,262 0,265
148+48 mm 0,187 0,192 0,200 0,203 0,195 0,200 0,208 0,210
198+48 mm 0,153 0,158 0,165 0,168 0,161 0,166 0,172 0,174
223+48 mm 0,141 0,145 0,152 0,154 0,148 0,153 0,159 0,161
246+48 mm 0,131 0,135 0,141 0,144 0,138 0,142 0,148 0,150
296+48 mm 0,114 0,117 0,123 0,125 0,120 0,124 0,129 0,131

U-verdi - 68 mm veggplate, enebolig, nybygg

Isolasjons-
tykkelse
(Bindingsverk
+ veggplate)
U-verdi [W/m²K]
36 mm bindingsverk 48 mm bindingsverk
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
98+68 mm 0,211 0,216 0,223 0,225 0,217 0,222 0,228 0,230
148+68 mm 0,169 0,173 0,180 0,182 0,175 0,180 0,186 0,188
198+68 mm 0,141 0,145 0,151 0,153 0,147 0,151 0,157 0,159
223+68 mm 0,130 0,134 0,140 0,142 0,137 0,140 0,146 0,147
246+68 mm 0,122 0,125 0,131 0,133 0,128 0,131 0,137 0,138
296+68 mm 0,106 0,110 0,115 0,117 0,112 0,116 0,120 0,122

U-verdi - 98 mm veggplate, enebolig, nybygg

Isolasjons-
tykkelse
(Bindingsverk
+ veggplate)
U-verdi [W/m²K]
36 mm bindingsverk 48 mm bindingsverk
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
98+98 mm 0,182 0,185 0,190 0,191 0,186 0,189 0,194 0,195
148+98 mm 0,149 0,153 0,158 0,159 0,155 0,158 0,162 0,164
198+98 mm 0,127 0,130 0,135 0,137 0,132 0,135 0,140 0,141
223+98 mm 0,118 0,121 0,126 0,128 0,124 0,127 0,131 0,132
246+98 mm 0,111 0,114 0,119 0,120 0,116 0,119 0,123 0,125
296+98 mm 0,098 0,101 0,106 0,107 0,103 0,106 0,110 0,111

U-verdi - enebolig oppgradering

Opprinnelig
konstruksjon
(λ 40)

U-verdi [W/m²K]
Opprinnelig
konstruksjon
48 mm Veggplate 31 68 mm Veggplate 31 98 mm Veggplate 31
 48 x 98 mm  0,439  0,270  0,234 0,198
 48 x 148 mm  0,311  0,215  0,192 0,167
 48 x 198 mm  0,241  0,179  0,162 0,144

U-verdi - Veggplate 31 og 48 mm innvendig påforing med Glava Proff 34 - Enebolig, oppgradering

Opprinnelig
konstruksjon
(λ 40)

U-verdi [W/m²K]
Opprinnelig
konstruksjon
48 mm Veggplate 31
+ 48 mm Proff 34
68 mm Veggplate 31
+ 48 mm Proff 34
98 mm Veggplate 31
+ 48 mm Proff 34
 48 x 98 mm  0,439  0,212

 0,189

0,165
 48 x 148 mm  0,311  0,177  0,160 0,143
 48 x 198 mm  0,241  0,152  0,139 0,126

U-verdi - Veggplate 21 og 48 mm innvendig påforing med Glava Extrem 32 - enebolig, oppgradering

Opprinnelig
konstruksjon
(λ 40)

U-verdi [W/m²K]
Opprinnelig
konstruksjon
48 mm Veggplate 31
+ 48 mm Extrem 32
68 mm Veggplate 31
+ 48 mm Extrem 32
98 mm Veggplate 31
+ 48 mm Extrem 32
 48 x 98 mm  0,439  0,210

 0,187

0,164
 48 x 148 mm  0,311  0,175  0,159 0,142
 48 x 198 mm  0,241  0,150  0,139 0,125

Isolering med Glava Veggplate 31 kan minimalisere veggtykkelsen og forbedre U-verdien, i forhold til en tradisjonell påforing.

Produktet finnes i tre ulike tykkelser: 48, 68 og 98 mm og er laget for å isolere 
utenpå bindingsverks- eller massivtrekonstruksjoner. I begge tilfellene festes 
platene med Glava Veggplatebrakett med c/c 600 mm. Varmeledningsevnen/
lambdaverdien til isolasjonsplatene er meget lav, og løsningen gir et tilnærmet 
kontinuerlig isolasjonssjikt. Dette gjør at kuldebroene reduseres og man oppnår god varmemotstand. 
Platene er formfaste og enkle å bearbeide og montere.

Systemet egner seg like godt til etterisolering som til isolering av nybygg. 
Montering av Glava Veggplate 31 krever bruk av vindsperre på rull, f.eks. 
Glava Bastion.

I forbindelse med rehabilitering må det sjekkes om det er dampsperre i veggen fra før og/eller om det behov for ny dampsperre. 

Se egen monteringsanvisning.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen