close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg
Stenderverket monteres helt inntil betongveggen.

Stenderne settes opp med senteravstand (c/c) 600 mm. Mellom stenderne monteres Glava Plate/Rull. 
Når betongveggen isoleres utvendig kommer den i et annet klima, og faren for kondens reduseres betraktelig. I tillegg vil den utvendige isolasjon sørge for at kuldebroer reduseres. Vi anbefaler at min. halvparten av den totale isolasjonstykkelsen monteres utvendig; gjerne mer.   
 
Utvendig monteres et vindsperresjikt i form av rullprodukt, gips, porøs trefiberplate el. 
Den skal hindre at vind blåser inn i og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet som trenger igjennom ytterkledningen skal trenge videre inn i konstruksjonen.  
Det er viktig at det tettes godt mellom bunnsvill og betongvegg. Her kan det benyttes en stripe av vindsperre på rull som klemmes mellom svill og mur, og som senere brettes opp på vegg og overlappes av veggens vindsperre. Er veggen ujevn kan det legges inn Glava Dobbeltsidig butyltettebånd mellom svill og mur for å sikre god tetting. Båndet kan legges i flere lag hvis det er større ujevnheter.   
Hull etter gjennomføringer i vindsperresjiktet må tettes godt for å unngå luftlekkasjer.  
 
U-verdiene under er beregnet med vindsperre på rull, gips e.l. Vindsperre av 12 mm porøs trefiberplate kan gi bedre U-verdi. 

Brannmotstanden er avhengig av betongveggens tykkelse og armering, se Brannmotstand for betong. 

Les også Generelt om yttervegger. 

U-verdi - Enebolig, romhøyde 2,4 m 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

U-verdi [W/m2K] 

Bindingsverksbredde og isolasjonstykkelse 

36 mm stender 

48 mm stender 

EXTREM 
32 

PROFF  
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

100 

0,355 

0,368 

0,388 

0,394 

0,378 

0,391 

0,407 

0,412 

150 

0,252 

0,261 

0,275 

0,279 

0,270 

0,278 

0,290 

0,295 

200 

0,195 

0,202 

0,213 

0,217 

0,210 

0,216 

0,226 

0,229 

223 

0,176 

0,181 

0,192 

0,195 

0,188 

0,194 

0,204 

0,207 

250 

0,160 

0,166 

0,175 

0,178 

0,172 

0,178 

0,186 

0,189 

Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender). Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre.  

  

U-verdi - Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m  

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

U-verdi [W/m2K] 

Bindingsverksbredde og isolasjonstykkelse 

36 mm stender 

48 mm stender 

EXTREM 
32 

PROFF  
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

100 

0,374 

0,388 

0,409 

0,414 

0,404 

0,417 

0,431 

0,436 

150 

0,268 

0,276 

0,289 

0,293 

0,291 

0,298 

0,309 

0,313 

200 

0,207 

0,214 

0,224 

0,228 

0,227 

0,232 

0,240 

0,244 

223 

0,187 

0,192 

0,203 

0,206 

0,203 

0,209 

0,217 

0,220 

250 

0,171 

0,176 

0,185 

0,188 

0,187 

0,191 

0,199 

0,201 

Veggfelt med 16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender). 

  

U-verdi - Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m  

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

U-verdi [W/m2K] 

Bindingsverksbredde og isolasjonstykkelse 

36 mm stender 

48 mm stender 

EXTREM 
32 

PROFF  
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

100 

0,394 

0,408 

0,430 

0,434 

0,430 

0,442 

0,455 

0,460 

150 

0,284 

0,291 

0,304 

0,307 

0,312 

0,318 

0,328 

0,331 

200 

0,220 

0,226 

0,236 

0,239 

0,244 

0,248 

0,255 

0,259 

223 

0,199 

0,203 

0,213 

0,216 

0,219 

0,223 

0,231 

0,234 

250 

0,182 

0,186 

0,195 

0,198 

0,201 

0,205 

0,212 

0,214 

Veggfelt med 20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender). 

 

U-verdi - Vegg med høyde 2,4 m uten vinduer og dører  

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

U-verdi [W/m2K] 

Bindingsverksbredde og isolasjonstykkelse 

36 mm stender 

48 mm stender 

EXTREM 
32 

PROFF  
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

100 

0,335 

0,348 

0,367 

0,373 

0,350 

0,363 

0,381 

0,387 

150 

0,236 

0,245 

0,259 

0,264 

0,248 

0,257 

0,271 

0,275 

200 

0,182 

0,189 

0,201 

0,205 

0,192 

0,199 

0,210 

0,214 

223 

0,163 

0,170 

0,180 

0,184 

0,172 

0,178 

0,189 

0,192 

250 

0,149 

0,155 

0,165 

0,168 

0,157 

0,163 

0,173 

0,176 

Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender). Viser en U-verdi med kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill.  

 
Ny beregningsforutsetninger for U-verdier. 

Trevirkemengden har en viktig betydning for isolering av ytterveggen. Les nærmere om nye og gamle beregningsforutsetninger.  

Frem til nå har U-verdien for yttervegger tatt høyde for en trevirkemengde som kun utgjør stendere satt opp i c/c 60 cm, i tillegg til en toppsvill og en bunnsvill. Dette gjelder våre tidligere, og andre produsenters U-verditabeller, samt at det er dette som var beskrevet i gjeldene anvisning 471.012 fra SINTEF Byggforsk. 

I praksis vet vi at trevirkeandelen er mye større. Vi snakker da om ekstra stendere og losholter i forbindelse med vinduer og dører, det faktum av vegglengder ikke går opp i modulmål, eventuelle doble bunn- eller toppsviller, ekstra stendere i forbindelse med hjørner og der hvor konsentrerte laster skal føres ned. 

Den nevnte anvisningen (471.012) er nå oppdatert, utvidet og publisert.  
Den reelle treandelen pr. kvm vegg blir nå lagt til grunn for beregningene. 

GLAVA® synliggjør dette ved å bruke fire tabeller. 

 • Enebolig, romhøyde 2,4 m.  
  Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre. 
  Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m. 
  Veggfelt med 16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m. 
  Veggfelt med 20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Vegg med romhøyde 2,4 m.  
  Viser en U-verdi uten vinduer og dører, kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill. 
  Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)  

 
Anvisningen har blitt utvidet til flere blader; 

 • 471.231 U-verdier for vegger over terreng, grunnlag for beregninger 

 • 471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere 

 • 471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 

SINTEF jobber forløpende med å publisere flere blader for flere konstruksjonstyper. 

Verdien er beregnet etter NS-EN ISO 10211, som er en tredimensjonal beregning, erfaringsmessig vil dette bedre U-verdien på tusendelsnivå.