close-pop-up.svg

Bindingsverk med ISO3 med innvendig påforing og 12 mm trefiberplate

I denne løsningen

Glava Isolasjon
Gyproc

Kontakt oss om denne løsningen

U-VERDI - ENEBOLIG, ROMHØYDE 2,4 M 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Iso3 + påforing 
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

EXTREM 
32  

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38     

250 

200 + 48 x 48 

0,136 

0,146 

0,155 

0,158 

270 

220 + 48 x 48 

0,125 

0,134 

0,143 

0,145 

300 

250 + 48 x 48 

0,112 

0,120 

0,127 

0,129 

350 

300 + 48 x 48 

0,100 

0,106 

0,113 

0,115 

Brann- 
motstand 

REI 30¹ 

Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre. Veggfelt med 16 % treandel (hhv 47 mm stender) 
 
1) Ved bruk av 12 mm sponplate eller 12,5 mm gipsplate innvendig, og 9,5 mm gips (GU) eller 12 mm trefiberplate utvendig. 

 

U-VERDI - BOLIGBLOKK, REKKEHUS, BARNEHAGE, ROMHØYDE 2,4 M 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Iso3 + påforing 
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

EXTREM 
32  

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38     

250 

200 + 48 x 48 

0,141 

0,152 

0,160 

0,163 

270 

220 + 48 x 48 

0,129 

0,139 

0,147 

0,149 

300 

250 + 48 x 48 

0,116 

0,123 

0,130 

0,133 

350 

300 + 48 x 48 

0,103 

0,110 

0,116 

0,118 

Brann- 
motstand 

REI 30¹ 

Veggfelt med 21 % treandel (hhv 47 mm stender) 
 
1) Ved bruk av 12 mm sponplate eller 12,5 mm gipsplate innvendig, og 9,5 mm gips (GU) eller 12 mm trefiberplate utvendig. 

 

U-VERDI - STORT NÆRINGSBYGG, ROMHØYDE 3,5 M 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Iso3 + påforing 
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

EXTREM 
32  

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38     

250 

200 + 48 x 48 

0,146 

0,158 

0,166 

0,168 

270 

220 + 48 x 48 

0,133 

0,144 

0,151 

0,153 

300 

250 + 48 x 48 

0,118 

0,126 

0,134 

0,136 

350 

300 + 48 x 48 

0,107 

0,114 

0,120 

0,122 

Brann- 
motstand 

REI 30¹ 

Veggfelt med 26 % treandel (hhv 47 mm stender) 
 
1) Ved bruk av 12 mm sponplate eller 12,5 mm gipsplate innvendig, og 9,5 mm gips (GU) eller 12 mm trefiberplate utvendig. 

 

U-VERDI - VEGG MED HØYDE 2,4 M UTEN VINDUER OG DØRER 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Iso3 + påforing 
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

EXTREM 
32  

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38     

250 

200 + 48 x 48 

0,131 

0,140 

0,150 

0,153 

270 

220 + 48 x 48 

0,121 

0,129 

0,138 

0,141 

300 

250 + 48 x 48 

0,109 

0,116 

0,124 

0,126 

350 

300 + 48 x 48 

0,096 

0,102 

0,109 

0,111 

Brann- 
motstand 

REI 30¹ 

Viser en U-verdi med kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill. Veggfelt med 12 % treandel (hhv 47 mm stender) 
 
1) Ved bruk av 12 mm sponplate eller 12,5 mm gipsplate innvendig, og 9,5 mm gips (GU) eller 12 mm trefiberplate utvendig. 

 

Ny beregningsforutsetninger for U-verdier. 

Trevirkemengden har en viktig betydning for isolering av ytterveggen. Les nærmere om nye og gamle beregningsforutsetninger.  

Frem til nå har U-verdien for yttervegger tatt høyde for en trevirkemengde som kun utgjør stendere satt opp i c/c 60 cm, i tillegg til en toppsvill og en bunnsvill. Dette gjelder våre tidligere, og andre produsenters U-verditabeller, samt at det er dette som var beskrevet i gjeldene anvisning 471.012 fra SINTEF Byggforsk. 

I praksis vet vi at trevirkeandelen er mye større. Vi snakker da om ekstra stendere og losholter i forbindelse med vinduer og dører, det faktum av vegglengder ikke går opp i modulmål, eventuelle doble bunn- eller toppsviller, ekstra stendere i forbindelse med hjørner og der hvor konsentrerte laster skal føres ned. 

Den nevnte anvisningen (471.012) er nå oppdatert, utvidet og publisert.  
Den reelle treandelen pr. kvm vegg blir nå lagt til grunn for beregningene. 

GLAVA® synliggjør dette ved å bruke fire tabeller. 

 • Enebolig, romhøyde 2,4 m.  
  Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre. 
  Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m. 
  Veggfelt med 16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m. 
  Veggfelt med 20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Vegg med romhøyde 2,4 m.  
  Viser en U-verdi uten vinduer og dører, kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill. 
  Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)  
   

 
Anvisningen har blitt utvidet til flere blader; 

 • 471.231 U-verdier for vegger over terreng, grunnlag for beregninger 

 • 471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere 

 • 471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 

SINTEF jobber forløpende med å publisere flere blader for flere konstruksjonstyper. 

Verdien er beregnet etter NS-EN ISO 10211, som er en tredimensjonal beregning, erfaringsmessig vil dette bedre U-verdien på tusendelsni

Iso3-stenderen består av to deler trevirke med polyuretanskum imellom de to delene. Iso3 har tilnærmet samme stivhet som heltre og er rettere. Iso3-stenderen har lavere kuldebroverdi enn en tradisjonell gjennomgående stender av heltre.  
 
Utvendig monteres vindsperre av porøs trefiberplate. Den skal hindre at vind blåser inn i det isolerte sjiktet og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet som trenger igjennom ytterkledningen skal trenge videre inn i konstruksjonen. 
 
Stenderverk med innvendig påforing gjør det enkelt å montere inntrukket dampsperre. Inntrukket dampsperre vil si at dampsperren monteres mellom stenderverket og den innvendige påforingen. 1/4-del av den totale isolasjonstykkelsen kan legges på varm side av dampsperren. Med denne løsningen kan elføringer legges innenfor dampsperren uten å ødelegge denne. OBS! Gjelder ikke bad/våtrom. Løsningen er heller ikke anbefalt i bygg som ikke er kontinuerlig oppvarmet.  
Dampsperrens viktigste oppgave er å sikre innvendig lufttetting, samt å hindre at fuktighet fra inneluften skal diffundere ut gjennom konstruksjonen med påfølgende kondensering. Dampsperre med klemte skjøter legges sammenhengende på veggen og overlapper dampsperren i tak. 

Oppvarming av bygget kan først begynne etter at dampsperren er montert. 

Hull i vind- og dampsperresjiktet må tettes godt for å unngå luftlekkasjer.  
 
Veggene må vindavstives i veggplanet for å hindre forskyvninger. Benyttes det ikke platematerialer til innvendig kledning eller vindsperre, må man gå inn med separat avstivning i form av innfelte bord i stenderverket, stag e.l. Se egen dokumentasjon for Iso3 hos produsenten.  
Ytterveggene må forankres til grunnmur for å hindre bevegelse/forskyvning. 
Husk å avstive/forankre bygget også under byggeperioden. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen