close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Bjelkelag av I-bjelker med himling i lydreduksjonsbøyler

Glava IsolasjonGyproc
Til lyddemping av hulrommet i bjelkelaget må det isoleres med minimum 200 mm isolasjon i form av I-bjelkeplater. Hvis det ikke stilles brannkrav til konstruksjonen så kan det benyttes Glava Stålstenderplate i steget.

Som overgulv er det brukt 22 mm gulvsponplater og belegg.  
Himlinger bygget opp med lydreduksjonsbøyle type I, lekter og to lag gipsplater. 

Det oppnås samme lydreduksjon ved bruk av Glava Proff 34 og Glava Økonomi 38, samt ved bruk av enten heltre- eller I-bjelker. Det er en fordel å fylle bjelkehøyden, også med tanke på brann. For å fylle I-bjelken kan to I-bjelkeplater legges mot hverandre, eller det kan benyttes 50 mm Glava Plate/Rull mellom flensene. 

Det skal brukes to lag platekledning i himlingen, som monteres med forskutte skjøter. Det kan brukes 12,5 mm gipsplater, 12 mm sponplater eller tilsvarende. Platelagene skal ikke limes sammen, bare spikres eller skrues til lektene. Platelagene monteres med 6-8 mm klaring mot veggene. I spalten legges Glava Bunnfyllingslist og så fuges det med høyelastisk fugemasse for å lufttette konstruksjonen.   
Lydreduksjonsbøyle type I, kan brukes. Type I har en bøy i topp og henges på I-bjelken før den skrues fast. Dette sikrer også korrekt høyde.    
Bøylene monteres på tvers av bjelkelagets lengderetning. Det beregnes 1,5 - 2 bøyler per kvadratmeter, når lektene ligger på c/c 600 mm. 

De forventede lydisolasjonsverdiene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også lydoverføringen gjennom de tilstøtende konstruksjonselementene. Dette kalles flanketransmisjon eller strukturoverført lyd. Slike detaljer må utføres nøye slik at lydoverføringen blir minst mulig (se Byggforskserien, blad 522.511 og 522.512).  
 
I NS 8175 (lydforhold i bygninger) er det beskrevet en korreksjonsfaktor for et utvidet frekvensområde som bl.a. skal sikre at konstruksjonen har tilfredsstillende lydegenskaper i det lavfrekvente området. 

Denne konstruksjonen tilfredsstiller ikke forskriftenes krav til trinnlydnivå mellom to boenheter, ref. NS 8175, klasse C. 

Lydisolering og brannmotstand 

Bjelkehøyde [mm] 

Isolasjonstykkelse  
[mm] 

Forventede  
lydisolasjonsverdier [dB]  
 

R' w   

L' n,w   

200 

150 

57 

61 

Brannmotstand 

Under revisjon 

Fastholdt isolasjon 30x48 mm trelekter, c/c 400 mm. 

Husk at høye verdier for luftlyd tilsvarer gode verdier, mens det er omvendt for trinnlyd. Der skal tallet være så lavt som mulig. R'w = luftlydreduksjon.L'n,w = trinnlydnivå