close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

Bjelkelag av I-bjelker med spaltegulv og lydhimling

Glava IsolasjonGyproc
Konstruksjonen er bygget opp med I-bjelker, lydhimling med lydreduksjonsbøyler, luftåpent undergulv av bord og flytende gulv med trinnlydplater.

Som undergulv legges det først ut spaltegulv av 23 x 98 mm bord med 20 mm mellomrom. Når det benyttes luftåpne undergulv i form av spaltegulv eller slissegulv oppnås det bedre verdier – luftstivhetsbidraget i dempesjiktet reduseres. 
Husk at spaltegulv av bord ikke gir samme stivhet til bjelkelaget som evt. slissesponplater. 

Til lyddemping av hulrommet i bjelkelaget må det isoleres med minimum 200 mm isolasjon i form av I-bjelkeplater. Hvis det ikke stilles brannkrav til konstruksjonen så kan det benyttes Glava Stålstenderplate i steget. Det oppnås samme lydreduksjon ved bruk av Glava Proff 34 og Glava Økonomi 38, samt ved bruk av enten heltre- eller I-bjelker. Det er en fordel å fylle bjelkehøyden, også med tanke på brann. 

Flytende gulvløsning får vi når ett eller flere sjikt legges løst på underlaget, uten mekanisk forbindelse mellom sjiktene. Glava Trinnlydplate benyttes for å oppnå en slik løsning.  
I kombinasjon med trykkfordelende sjikt i form av gips- og sponplatelag, vil en slik konstruksjon gi et gulv som har gode lydisolerende egenskaper. 

Lydreduksjonsbøylene monteres med avstand c/c 1200 mm i lengderetningen.  
Lektene skal monteres på c/c 600 mm (alternativt c/c 400 mm). Bøylene forskyves 600 mm i forhold til bøylene på nabolekten slik at det blir et diagonalmønster. Dette gir også jevn og god lastfordeling. Lektene må være minst 30x48 mm. For himlinger der platene spikres anbefaler vi 48x48 mm for å få tilstrekkelig spikerfeste. Det beregnes 1,5 - 2 bøyler per kvadratmeter når lektene ligger på c/c 600 mm. 

Det skal brukes to lag platekledning i himlingen, som monteres med forskutte skjøter. Det kan brukes 12,5 mm gipsplater, 12 mm sponplater eller tilsvarende. Platelagene skal ikke limes sammen, bare spikres eller skrues til lektene. Platelagene monteres med 6-8 mm klaring mot veggene. I spalten legges Glava Bunnfyllingslist og så fuges det med høyelastisk fugemasse for å lufttette konstruksjonen. 

De forventede lydisolasjonsverdiene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også lydoverføringen gjennom de tilstøtende konstruksjonselementene. Dette kalles flanketransmisjon eller strukturoverført lyd. Slike detaljer må utføres nøye slik at lydoverføringen blir minst mulig (se Byggforskserien, blad 522.511 og 522.512). Se forøvrig generell tekst om etasjeskillere.  

I NS 8175 (lydforhold i bygninger) er det beskrevet en korreksjonsfaktor for et utvidet frekvensområde som bl.a. skal sikre at konstruksjonen har tilfredsstillende lydegenskaper i det lavfrekvente området. 

LYDISOLERING OG BRANNMOTSTAND 

Isolasjonstykkelse 
[mm]  

Forventede  
lydisolasjonsverdier [dB] 

 Brannmotstand 

R’w 

L’n,w   

20 + 200 

59 

50 

REI30 / REI60 ²  

20 + 200 

60 ²   

49 ²   

REI60 ² 

1) Forutsetter 12,5 mm gips og 15 mm branngips (nederste lag) som skrus i 30x48 mm trelekter, c/c 400 mm, montert i Glava Lydreduksjonsbøyler.  
2) Forutsetter to lag 15 mm branngips i himling. Tilfredstiller kravet til REI60 ved fullstendig brannforløp. 

Husk at høye verdier for luftlyd tilsvarer gode verdier, mens det er omvendt for trinnlyd. Der skal tallet være så lavt som mulig. R'w = luftlydreduksjon. L'n,w = trinnlydnivå